Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en begues
Agente de la policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición 4 plazas de Agente de la Policía Local . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 30 Mayo 2011 Cataluña Barcelona Begues
Traducción automática
Agente de la policía local
4 plazas de Agente de la Policía Local . pertenecientes a la escalera de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo begues
La vila 1 Tots els carrers i places de la vila . excepte: . . . Fecha de publicación: 17 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La poblacií“ TOTES LES PLACES DE LA POBLACIí“ . EXCEPTE: . . . Fecha de publicación: 17 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
1 delegat de prevenció 000 treballadors els delegats/des en prevenció seran designats per les organitzacions sindicals presents als dits í²rgans de representació i en proporció al seu nombre i representació . d퀙acord amb l퀙escala segí¼ent: . - fins a 49 treballadors: 1 delegat de prevenció . - de 50 a 100 treballadors: 2 delegats de prevenció . - de 101 a 500 treballadors: 3 delegats de prevenció . Fecha de publicación: 15 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
30 hores mes de 101 a 250 treballadors: 30 hores mes . més de 250 treballadors: 40 hores mes . Fecha de publicación: 15 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La plantilla de funcionaris de la diputació de barcelona Fecha de publicación: 15 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La plantil a de funcionaris de la diputació de barcelona incloses en el pamo 2016 Fecha de publicación: 15 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La plantil a de funcionaris de la diputació de barcelona inclosos en el pamo 2016 i pamo 2017 Fecha de publicación: 15 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La plantilla de funcionaris/í€ries de la diputacií“ de barcelona ANNEX I BASES GENERALS DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A LA PROVISIí“ DE PLACES DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIS/í€RIES DE LA DIPUTACIí“ DE BARCELONA . . . Fecha de publicación: 15 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La convocatí²ria El nombre de preguntes del qí¼estionari varia segons el grup de classificació al qual corresponen les places de la convocatí²ria . . . Fecha de publicación: 15 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Ls altres grups de titulació i agrupacions professionals Fecha de publicación: 15 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo begues
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
La convocatí²ria Places de la convocatí²ria . . . Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal funcionari de tí¨cnic/a De regir la selecció de dos places de personal funcionari de tí¨cnic/a . . . Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Trí nsit rodat Carrers . avingudes i places de trí nsit rodat . . . Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal laboral relacionades en el punt a Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 17 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Guí rdia de la guí rdia urbana de reus Literalment . que reuneixen les condicions físiques necessí ries per a portar a terme les proves físiques especificades en el quart exercici de les bases per la provisió en propietat de vint places de guí rdia de la Guí rdia Urbana de Reus . . . Fecha de publicación: 17 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
1 punt - mí ster oficial . rellevant per al lloc de treball: 1 punt . - postgrau oficial . rellevant per al lloc de treball: 0 . 50 punts . Fecha de publicación: 16 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Tí¨cnic/a mitjí /ana de convocatí²ria del procés selectiu de 2 places de Tí¨cnic/a Mitjí /ana . adscrites a . . . Fecha de publicación: 16 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal laboral Bases específiques que han de regir la selecció de dues places de personal laboral . . . Fecha de publicación: 16 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal funcionari de carrera de tí¨cnic/a superior lliure . de tres places de personal funcionari de carrera de tí¨cnic/a superior . . . Fecha de publicación: 15 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales