Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en begues
Agente de la policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición 4 plazas de Agente de la Policía Local . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 30 Mayo 2011 Cataluña Barcelona Begues
Traducción automática
Agente de la policía local
4 plazas de Agente de la Policía Local . pertenecientes a la escalera de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo begues
Sergent de guí rdia urbana de la plantilla de personal funcionari pel torn de promoció interna Fecha de publicación: 14 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Caporals corresponents Bases específiques reguladores del procés selectiu per a la provisió de 5 places de caporals corresponents . . . Fecha de publicación: 14 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a diplomat/ada en biblioteca i arxiu i promoció La situació de les places de Tí¨cnic/a diplomat/ada en Biblioteca i arxiu i Promoció . . . Fecha de publicación: 12 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
enginyer/a - lloc de treball: enginyer/a . - nombre de places: 1 . - categoria professional: grup a1 . - nivell de complement de desti: 24 . - dedicacií“: 37 . 50 hores setmanals . Fecha de publicación: 07 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La categoria de tí¨cnic/a superior en gestió de l'ajuntament de barcelona 28 places de la categoria de Tí¨cnic/a Superior en Gestió de l'Ajuntament de Barcelona . mitjaní§ant concurs oposició lliure . corresponents al grup de titulació A . subgrup A1 . Escala d'Administració Especial i rí¨gim funcionarial (Exp . . . Fecha de publicación: 05 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La categoria de tí¨cnic/a superior en dret de l'ajuntament de barcelona 53 places de la categoria de Tí¨cnic/a Superior en Dret de l'Ajuntament de Barcelona . mitjaní§ant concurs oposició lliure . corresponents al grup de titulació A . subgrup A1 . Escala d'Administració Especial i rí¨gim funcionarial (Exp . . . Fecha de publicación: 05 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La categoria de tí¨cnic/a superior en organització de l'ajuntament de barcelona 13 places de la categoria de Tí¨cnic/a Superior en Organització de l'Ajuntament de Barcelona . mitjaní§ant concurs oposició lliure . corresponent al grup de titulació A . subgrup A1 . Escala d'Administració Especial i rí¨gim funcionarial (Exp . . . Fecha de publicación: 05 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La categoria de tí¨cnic/a superior en psicologia de l'ajuntament de barcelona 27 places de la categoria de Tí¨cnic/a Superior en Psicologia de l'Ajuntament de Barcelona . mitjaní§ant concurs oposició lliure . corresponents al grup de titulació A . subgrup A1 . Escala d'Administració Especial i rí¨gim funcionarial (Exp . . . Fecha de publicación: 05 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La categoria de gestor/a d'administració general de l'ajuntament de barcelona 52 places de la categoria de Gestor/a d'Administració General de l'Ajuntament de Barcelona . mitjaní§ant concurs oposició lliure . corresponents al grup de titulació A . subgrup A2 . Escala d'Administració General i rí¨gim funcionarial (Exp . . . Fecha de publicación: 05 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La categoria de tí¨cnic/a superior en arquitectura de l'ajuntament de barcelona 29 places de la categoria de Tí¨cnic/a Superior en Arquitectura de l'Ajuntament de Barcelona . mitjaní§ant concurs oposició lliure . corresponents al grup de titulació A . subgrup A1 . Escala d'Administració Especial i rí¨gim funcionarial (Exp . . . Fecha de publicación: 05 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo begues
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
Vigilant convocar un concurs oposició lliure per a la cobertura de quatre places de vigilant . . . Fecha de publicación: 15 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la policia local De concurs oposició lliure de 7 places d'agent de la policia local . enquadrades en l'escala . . . Fecha de publicación: 12 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent interí de 1 1 / 5 la policia local per a l'any 2019 w 2 g 5 t/ebop 0 r3 ca a Procés selectiu de 14 places d'agent interí de 1 1 / 5 la policia local per a l'any 2019 w 2 g 5 t/ebop 0 r3 ca a Fecha de publicación: 12 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la policia local De concurs oposició lliure de 2 places d'agent de la policia local . enquadrades en l'escala . . . Fecha de publicación: 12 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
un treballador/a addicionals de subvenció vinculats a la contractació de carí cter indefinit de treballadors/es del municipi d퀙ascó . segons el nombre de treballadors/es: un treballador/a . 000킬 dos treballadors/es: 20 . 000킬 tres treballadors/es: 30 . 000킬 quatre treballadors/es: 50 . 000킬 cinc treballadors/es: 70 . 000킬 sis treballadors/es: 100 . 000킬 set o més treballadors/es: 160 . Fecha de publicación: 11 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Tí¨cnic superior (1 plaí§a vacant) 4 places de tí¨cnic superior (1 plaí§a vacant) . . . Fecha de publicación: 08 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Auxiliar administratiu 74 places d'auxiliar administratiu . . . Fecha de publicación: 08 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Subaltern/conserge (1 plaí§a a amortitzar si es cobreix procés 2 places de subaltern/conserge (1 plaí§a a amortitzar si es cobreix procés . . . Fecha de publicación: 08 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Arquitecte tí¨cnic - 3 places d'arquitecte tí¨cnic . . . Fecha de publicación: 08 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Delineant 11 places de delineant . . . Fecha de publicación: 08 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales