Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Castilla La Mancha
tí¨cnic/a auxiliar de gestió forestal i medi natural 퀢 denominació del lloc de treball: tí¨cnic/a auxiliar de gestió forestal i medi natural . 퀢 naturalesa: funcionarial . 퀢 escala: administració especial . Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
tí¨cnic/a auxiliar de gestió forestal i medi natural 퀢 denominació del lloc de treball: tí¨cnic/a auxiliar de gestió forestal i medi natural . 퀢 naturalesa: funcionarial . 퀢 escala: administració especial . Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Jutge/essa de pau titular i Edicte de convocatí²ria per a cobrir les places de jutge/essa de pau titular i . . . Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
L grup a) Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
les funcions generals d퀙aquest lloc de treball consistiran en programar 퀢 subescala: tí¨cnica . 퀢 classe: tí¨cnica auxiliar . 퀢 grup de classificació: c (subgrup c1) . 퀢 jornada: 35 hores setmanals . 퀢 sou brut mensual: 1 . funcions del lloc de treball: les funcions generals d퀙aquest lloc de treball consistiran en programar . organitzar . supervisar . i realitzar els treballs al medi natural . especialment a les forests . i específicament: . Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
les funcions generals d퀙aquest lloc de treball consistiran en programar 퀢 subescala: tí¨cnica . 퀢 classe: tí¨cnica auxiliar . 퀢 grup de classificació: c (subgrup c1) . 퀢 jornada: 35 hores setmanals . 퀢 sou brut mensual: 1 . funcions del lloc de treball: les funcions generals d퀙aquest lloc de treball consistiran en programar . organitzar . supervisar . i realitzar els treballs al medi natural . especialment a les forests . i específicament: . Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Jutge/essa de pau titular i Edicte de convocatí²ria per a cobrir les places de jutge/essa de pau titular i . . . Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
les funcions generals d퀙aquest lloc de treball consistiran en programar 퀢 subescala: tí¨cnica . 퀢 classe: tí¨cnica auxiliar . 퀢 grup de classificació: c (subgrup c1) . 퀢 jornada: 35 hores setmanals . 퀢 sou brut mensual: 1 . funcions del lloc de treball: les funcions generals d퀙aquest lloc de treball consistiran en programar . organitzar . supervisar . i realitzar els treballs al medi natural . especialment a les forests . i específicament: . Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
les funcions generals d퀙aquest lloc de treball consistiran en programar 퀢 subescala: tí¨cnica . 퀢 classe: tí¨cnica auxiliar . 퀢 grup de classificació: c (subgrup c1) . 퀢 jornada: 35 hores setmanals . 퀢 sou brut mensual: 1 . funcions del lloc de treball: les funcions generals d퀙aquest lloc de treball consistiran en programar . organitzar . supervisar . i realitzar els treballs al medi natural . especialment a les forests . i específicament: . Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Ls grups a1 i a2 i de dos mesos per a les Indefinida . amb període de prova de sis mesos per a les places dels grups A1 i A2 i de dos mesos per a les places dels grups C1 . . . . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Castilla La ManchaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales