Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Castilla La Mancha
original i fotocí²pia de la declaració de renda de la unitat familiar i fulls de salaris o treballadors/es per compte aliena: original i fotocí²pia de la declaració de renda de la unitat familiar i fulls de salaris . o treballadors/es autí²noms: original i fotocí²pia o fotocí²pia compulsada dels trimestrals de l퀙irpf model 130 . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
principis reguladors 57) l퀙accés als llocs de treball locals: principis reguladors . el rí¨gim de provisió de llocs de treball: sistemes de provisió . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
principis reguladors 57) l퀙accés als llocs de treball locals: principis reguladors . el rí¨gim de provisió de llocs de treball: sistemes de provisió . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
original i fotocí²pia de la declaració de renda de la unitat familiar i fulls de salaris o treballadors/es per compte aliena: original i fotocí²pia de la declaració de renda de la unitat familiar i fulls de salaris . o treballadors/es autí²noms: original i fotocí²pia o fotocí²pia compulsada dels trimestrals de l퀙irpf model 130 . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Personal laboral temporal en modalitat de relleu tractació de dues places de personal laboral temporal en modalitat de relleu . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
original i fotocí²pia o fotocí²pia compulsada dels trimestrals de l퀙irpf model 130 o treballadors/es per compte aliena: original i fotocí²pia de la declaració de renda de la unitat familiar i fulls de salaris . o treballadors/es autí²noms: original i fotocí²pia o fotocí²pia compulsada dels trimestrals de l퀙irpf model 130 . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
original i fotocí²pia o fotocí²pia compulsada dels trimestrals de l퀙irpf model 130 o treballadors/es per compte aliena: original i fotocí²pia de la declaració de renda de la unitat familiar i fulls de salaris . o treballadors/es autí²noms: original i fotocí²pia o fotocí²pia compulsada dels trimestrals de l퀙irpf model 130 . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Personal laboral temporal en modalitat de relleu tractació de dues places de personal laboral temporal en modalitat de relleu . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
secretario-interventor escala: secretaría-intervención . denominación plaza: secretario-interventor . 76 ebep: a1/a2 . nivel cd: 26 . - forma de provisión: concurso entre funcionarios de la sub . Fecha de publicación: 22 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
Funcionaris cobertes definitivament (1) Places de funcionaris cobertes definitivament . . . Fecha de publicación: 22 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Castilla La ManchaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales