Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en castroverde
Traballo nº i90 de asesor técnico - Tipo de oferta: (libre designación ) concurso - ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 21/08/2015 SOBRE CONVOCATORIA DO PROCESO DE PROVISIÓN DO POSTO DE TRABALLO Nº I90 DE ASESOR TÉCNICO . ADSCRITO Á ÁREA DE EMPREGO . ECONOMÍA SOSTIBLE E DEMOGRAFÍA . MEDIANTE O SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico - Tipo de oferta: (libre designación ) É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Auxiliar administrativo - Tipo de oferta: oposición RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE 25 DE XANEIRO DE 2012 Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión no procedemento selectivo convocado para a cobertura dunha praza de auxiliar administrativo . escala de administración xeral mediante oposición libre . vacante na relación de postos de traballo do Concello de Castroverde . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión de 21 de setembro de 2011 . publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 227 . de 3 de outubro de 2011 . RESOLVO: Primeiro Fecha de publicación: 07 Febrero 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Auxiliar administrativo
RESOLUCIÓN DE La ALCALDÍA DE 25 DE ENERO DE 2012 Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en el procedimiento selectivo convocado para la cobertura de una plaza de auxiliar administrativo . escala de administración general mediante oposición libre . vacante en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Castroverde . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por la Junta de Gobierno Local en la sesión de 21 de septiembre de 2011 . publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 227 . de 3 de octubre de 2011 . RESUELVO: Primero
Auxiliar administrativo - Tipo de oferta: oposición Una plaza de Auxiliar Administrativo . perteneciente a la escala de Administración General . subescala Auxiliar . mediante el sistema de oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Octubre 2011 Galicia Lugo Castroverde
Subalterno - Tipo de oferta: oposición Una plaza de subalterno . perteneciente a la escala de Administración General . subescala subalterna y grupo agrupaciones profesionales mediante el sistema de oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Agosto 2011 Galicia Lugo Castroverde
Subalterno - Tipo de oferta: oposición . ante Vostede comparece e EXPÓN: Que . coñecida a convocatoria efectuada polo Concello de Castroverde para a provisión dunha praza de subalterno . mediante oposición libre . según o anuncio publicado no Boletín Oficial do Estado número . correspondente ó día . . . Fecha de publicación: 27 Julio 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Subalterno
. ante Usted comparece y EXPONEN: Que . con elñecida la convocatoria efectuada polo Ayuntamiento de Castroverde para a provisión de una plaza de subalterno . mediante oposición libre . según el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado número . correspondiente ó díla . . .
Operario/a-limpador/a - En Castroverde a 6 de xuño de 2011 Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión no procedemento selectivo convocado para a cobertura . en quenda de consolidación de emprego temporal . de dúas prazas de Operario/a-Limpador/a . pertencente á Agrupación Profesional (Disposición Adicional 7ª do EBEP) . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión de 6 de abril de 2011 . publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 93 . de 26 de abril de 2011 . RESOLVO: Primeiro Fecha de publicación: 09 Junio 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Obrero/a-limpador/la
- En Castroverde a 6 de xuñlo de 2011 Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en el procedimiento selectivo convocado para la cobertura . en turno de consolidación de empleo temporal . de dúlas plazas de Obrero/a-Limpador/la . perteneciente á Agrupación Profesional (Disposición Adicional 7ª del EBEP) . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por la Junta de Gobierno Local en la sesión de 6 de abril de 2011 . publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 93 . de 26 de abril de 2011 . RESUELVO: Primero
Profesor , Operario-limpiador - Tipo de oferta: concurso-oposición Dos plazas de Operario-Limpiador . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 09 Mayo 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 27 Abril 2011 Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Operario-limpiador
Dos plazas de Operario-Limpiador . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos en Lugo excluyendo castroverde
m1 grupo prof 25 . especialidad profesional m1 . centro directivo/ organismo proyectos de edificación . provincia confederacion hidrografica del miño-sil . ciudad lugo . lugo . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Lugo
2g grupo prof 81 . especialidad profesional 2g . centro directivo/ organismo ingeniería técnica . provincia confederacion hidrografica del miño-sil . ciudad lugo . lugo . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Lugo
4g grupo prof 110 . especialidad profesional 4g . centro directivo/ organismo administración . provincia confederacion hidrografica del miño-sil . ciudad lugo . lugo . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Lugo
2g grupo prof 80 . especialidad profesional 2g . centro directivo/ organismo ingeniería técnica . provincia confederacion hidrografica del miño-sil . ciudad lugo . lugo . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Lugo
4g grupo prof 111 . especialidad profesional 4g . centro directivo/ organismo administración . provincia confederacion hidrografica del miño-sil . ciudad lugo . lugo . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Lugo
gestor / gestora administrativo ord 2078 . map 3198569 . unidad direccion provincial de lugo . puesto gestor / gestora administrativo . niv 14 . ads sb c2 . ciudad lugo . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Lugo
ingeniería agroforestal número de concurso: 11c/21 . número de plazas: 1 (a00653) . área de conocimiento: ingeniería agroforestal . departamento: ingeniería agroforestal . perfil: ordenación de montes y certificación forestal (g4071422) . centro (*): escuela politécnica superior de ingeniería . localidad: lugo . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia Lugo
sanidad animal número de concurso: 24c/21 . número de plazas: 1 (a00666) . área de conocimiento: sanidad animal . departamento: patología animal . perfil: enfermedades parasitarias ii (g2091422) . centro (*): facultad de veterinaria . localidad: lugo . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia Lugo
química analítica número de concurso: 29c/21 . número de plazas: 1 (a00671) . área de conocimiento: química analítica . departamento: química analítica . nutrición y bromatología . perfil: materias del área . centro (*): facultad de ciencias . localidad: lugo . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia Lugo
tecnología de alimentos número de concurso: 30c/21 . número de plazas: 1 (a00672) . área de conocimiento: tecnología de alimentos . departamento: química analítica . nutrición y bromatología . perfil: tecnología alimentaria i . centro (*): facultad de veterinaria . localidad: lugo . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Lugo excluyendo castroverde
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo Lugo
química orgánica de concurso: 1t/23 dedic . de plazas: 1(c01959) . área de conocimiento: química orgánica . departamento: química orgánica . perfil: química farmacéutica ii (g2081326) . centro (*): facultad de farmacia . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 06 Marzo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 24 Febrero 2023 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
química orgánica de concurso: 1t/23 dedic . de plazas: 1(c01959) . área de conocimiento: química orgánica . departamento: química orgánica . perfil: química farmacéutica ii (g2081326) . centro (*): facultad de farmacia . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 06 Marzo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 24 Febrero 2023 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
m1 grupo prof 17 . especialidad profesional m1 . centro directivo/ organismo laborat de análisis y control de calidad . provincia confederacion hidrografica del miño-sil . ciudad ourense . ourense . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Ourense
1g grupo prof 59 . especialidad profesional 1g . centro directivo/ organismo administración . provincia demarcaciones y servicios de costas . ciudad a coruña . a coruña . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia A Coruña
2g grupo prof 87 . especialidad profesional 2g . centro directivo/ organismo ingeniería técnica . provincia demarcaciones y servicios de costas . ciudad pontevedra . pontevedra . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Pontevedra
4g grupo prof 120 . especialidad profesional 4g . centro directivo/ organismo administración . provincia confederacion hidrografica del miño-sil . ciudad ourense . ourense . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Ourense
2g grupo prof 84 . especialidad profesional 2g . centro directivo/ organismo ingeniería técnica . provincia confederacion hidrografica del miño-sil . ciudad ourense . ourense . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Ourense
e1 grupo prof 53 . especialidad profesional e1 . centro directivo/ organismo aprovechamientos forestales . provincia confederacion hidrografica del miño-sil . ciudad ourense . ourense . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Ourense
2g grupo prof 86 . especialidad profesional 2g . centro directivo/ organismo ingeniería técnica . provincia confederacion hidrografica del miño-sil . ciudad ourense . ourense . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Ourense
química orgánica departamento número de concurso: 135t/22 . número de plazas: 1 (c01921) . área de conocimiento: química orgánica departamento . perfil: química farmacéutica i (g2081322) centro . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 23 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 13 Diciembre 2022 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo Lugo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales