Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo nº i90 de asesor técnico - Tipo de oferta: (libre designación ) concurso - ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 21/08/2015 SOBRE CONVOCATORIA DO PROCESO DE PROVISIÓN DO POSTO DE TRABALLO Nº I90 DE ASESOR TÉCNICO . ADSCRITO Á ÁREA DE EMPREGO . ECONOMÍA SOSTIBLE E DEMOGRAFÍA . MEDIANTE O SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Auxiliar administrativo RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE 25 DE XANEIRO DE 2012 Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión no procedemento selectivo convocado para a cobertura dunha praza de auxiliar administrativo . escala de administración xeral mediante oposición libre . vacante na relación de postos de traballo do Concello de Castroverde . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión de 21 de setembro de 2011 . publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 227 . de 3 de outubro de 2011 . RESOLVO: Primeiro Fecha de publicación: 07 Febrero 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Auxiliar administrativo
RESOLUCIÓN DE La ALCALDÍA DE 25 DE ENERO DE 2012 Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en el procedimiento selectivo convocado para la cobertura de una plaza de auxiliar administrativo . escala de administración general mediante oposición libre . vacante en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Castroverde . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por la Junta de Gobierno Local en la sesión de 21 de septiembre de 2011 . publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 227 . de 3 de octubre de 2011 . RESUELVO: Primero
Auxiliar administrativo - Tipo de oferta: oposición Una plaza de Auxiliar Administrativo . perteneciente a la escala de Administración General . subescala Auxiliar . mediante el sistema de oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Octubre 2011 Galicia Lugo Castroverde
Subalterno - Tipo de oferta: oposición Una plaza de subalterno . perteneciente a la escala de Administración General . subescala subalterna y grupo agrupaciones profesionales mediante el sistema de oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Agosto 2011 Galicia Lugo Castroverde
Subalterno - Tipo de oferta: oposición . ante Vostede comparece e EXPÓN: Que . coñecida a convocatoria efectuada polo Concello de Castroverde para a provisión dunha praza de subalterno . mediante oposición libre . según o anuncio publicado no Boletín Oficial do Estado número . correspondente ó día . . . Fecha de publicación: 27 Julio 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Subalterno
. ante Usted comparece y EXPONEN: Que . con elñecida la convocatoria efectuada polo Ayuntamiento de Castroverde para a provisión de una plaza de subalterno . mediante oposición libre . según el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado número . correspondiente ó díla . . .
Operario/a-limpador/a - En Castroverde a 6 de xuño de 2011 Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión no procedemento selectivo convocado para a cobertura . en quenda de consolidación de emprego temporal . de dúas prazas de Operario/a-Limpador/a . pertencente á Agrupación Profesional (Disposición Adicional 7ª do EBEP) . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión de 6 de abril de 2011 . publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 93 . de 26 de abril de 2011 . RESOLVO: Primeiro Fecha de publicación: 09 Junio 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Obrero/a-limpador/la
- En Castroverde a 6 de xuñlo de 2011 Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en el procedimiento selectivo convocado para la cobertura . en turno de consolidación de empleo temporal . de dúlas plazas de Obrero/a-Limpador/la . perteneciente á Agrupación Profesional (Disposición Adicional 7ª del EBEP) . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por la Junta de Gobierno Local en la sesión de 6 de abril de 2011 . publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 93 . de 26 de abril de 2011 . RESUELVO: Primero
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en castroverde España

Oposiciones y Concursos en Lugo excluyendo castroverde
comunicación audiovisual y publicidad perfil: cría y salud animal (g2091225) . titulación: graduado/a o licenciado/a en veterinaria . centro (*): fac . localidad: lugo . nš de concurso: 6002/18-19 . nš de plazas: 1(hx1228) . área de conocimiento: comunicación audiovisual y publicidad . departamento: ciencias de la comunicación . Fecha de publicación: 11 Diciembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
comunicación audiovisual y publicidad perfil: análisis del contenido en los medios sobre el sistema cultural de galicia . titulación: graduado/a o licenciado/a en periodismo . graduado/a o licenciado/a en comunicación audiovisual o graduado/a o licenciado/a en publicidad y relaciones públicas . centro (*): fac . localidad: lugo . nš de concurso: 6003/18-19 . nš de plazas: 1(hx1262) . área de conocimiento: comunicación audiovisual y publicidad . departamento: ciencias de la comunicación . Fecha de publicación: 11 Diciembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
comunicación audiovisual y publicidad perfil: análisis del contenido en los medios sobre el sistema cultural de galicia . titulación: graduado/a o licenciado/a en periodismo . graduado/a o licenciado/a en comunicación audiovisual o graduado/a o licenciado/a en publicidad y relaciones públicas . centro (*): fac . localidad: lugo . nš de concurso: 6003/18-19 . nš de plazas: 1(hx1262) . área de conocimiento: comunicación audiovisual y publicidad . departamento: ciencias de la comunicación . Fecha de publicación: 11 Diciembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
comunicación audiovisual y publicidad perfil: cría y salud animal (g2091225) . titulación: graduado/a o licenciado/a en veterinaria . centro (*): fac . localidad: lugo . nš de concurso: 6002/18-19 . nš de plazas: 1(hx1228) . área de conocimiento: comunicación audiovisual y publicidad . departamento: ciencias de la comunicación . Fecha de publicación: 11 Diciembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
1(hx1228) perfil: cría y salud animal (g2091225) . titulación: graduado/a o licenciado/a en veterinaria . centro (*): fac . localidad: lugo . nš de concurso: 6002/18-19 . nš de plazas: 1(hx1228) . área de conocimiento: comunicación audiovisual y publicidad . departamento: ciencias de la comunicación . Fecha de publicación: 11 Diciembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
1(hx1262) perfil: análisis del contenido en los medios sobre el sistema cultural de galicia . titulación: graduado/a o licenciado/a en periodismo . graduado/a o licenciado/a en comunicación audiovisual o graduado/a o licenciado/a en publicidad y relaciones públicas . centro (*): fac . localidad: lugo . nš de concurso: 6003/18-19 . nš de plazas: 1(hx1262) . área de conocimiento: comunicación audiovisual y publicidad . departamento: ciencias de la comunicación . Fecha de publicación: 11 Diciembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
general/especial nivel: 28 . dependencia: jefatura territorial de lugo . localidad: lugo . cuerpo/escala: general/especial . formación específica: 640 (para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego . Fecha de publicación: 29 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
general/especial nivel: 28 . centro destino: jefatura territorial de lugo . localidad: lugo . cuerpo/escala: general/especial . formación específica: 640 -para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . Fecha de publicación: 28 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
jefatura territorial de lugo centro directivo: jefatura territorial de lugo . localidad: lugo . cuerpo/escala: a3 general/especial . nivel: 28 . complemento específico: 19 . tipo de adscripción: adscripción indistinta a funcionarios/as de la xunta de galicia . estado . cc . formación específica: 640-para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
1(sxnp0386) localidad: lugo . nš de concurso: 5021/18-19 . nš de plazas: 1(sxnp0386) . área de conocimiento: comunicación audiovisual y publicidad . departamento: ciencias de la comunicación . perfil: multimedia . centro (*): fac . Fecha de publicación: 07 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Lugo excluyendo castroverde
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo Lugo
escuela de música de vilatuxe denominación: escuela de música de vilatuxe . provincia: pontevedra . ayuntamiento: 36519 lalín . localidad: vilatuxe . domicilio: auditorio vilatuxe . s/n . código del centro: 36025025 . titular: asociación cultural nova banda de música de vilatuxe . Fecha de publicación: 18 Diciembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra
Personal por obra o servicio para el proyecto oceanwise La directora gerente de Cetmar . en virtud de las competencias atribuidas por el patronato de la Fundación . anuncia la aprobación de la convocatoria y de las bases específicas para la selección de una plaza de personal por obra o servicio para el proyecto Oceanwise . . . Fecha de publicación: 18 Diciembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
La misma categoría a la que anteriormente ocupaba en Teniendo derecho a ocupar una plaza de la misma categoría a la que anteriormente ocupaba en . . . Fecha de publicación: 18 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
física atómica nš de concurso: 7001/18-19 . nš de plazas: 1(px0453) . área de conocimiento: física atómica . molecular y nuclear . departamento: física de partículas . perfil: física cuántica i (g1031322) . centro (*): facultad de física . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 17 Diciembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
geometría y topología nš de concurso: 7002/18-19 . nš de plazas: 1(px0441) . área de conocimiento: geometría y topología . departamento: matemáticas . perfil: teoría global de superficies (g1011327) . centro (*): facultad de matemáticas . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 17 Diciembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
zoología nš de concurso: 7003/18-19 . nš de plazas: 1(px0442) . área de conocimiento: zoología . departamento: zoología . genética y antropología física . perfil: zoología i (g1021222) . centro (*): facultad de biología . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 17 Diciembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Personal docente e investigador contratado incluidas en la reserva del 15 % para el personal investigador del programa ramón Este rectorado . en cumplimiento de lo acordado por los consejos de Gobierno del 18 de julio de 2017 y del 28 de septiembre de 2018 de esta universidad y después de la autorización de la Consellería de Hacienda de la Xunta de Galicia de 29 de junio de 2017 y de 31 de julio de 2018 de la oferta de empleo público para los años 2017 y 2018 . ha resuelto convocar para su provisión mediante concurso público . las plazas de personal docente e investigador contratado incluidas en la reserva del 15 % para el personal investigador del Programa Ramón y Cajal . que figuran como anexo I a esta resolución . con arreglo a las siguientes Fecha de publicación: 17 Diciembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Con expresión de todas las personas candidatas propuestas por orden de puntuación 1 En un plazo máximo de cinco días desde el siguiente al de la finalización de las pruebas . el presidente de la comisión de selección publicará . en el tablón de anuncios del centro en el que actúe la comisión y en el tablón electrónico de la USC . la propuesta motivada sobre la provisión de la plaza . con expresión de todas las personas candidatas propuestas por orden de puntuación Fecha de publicación: 17 Diciembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
La firma de uno de los contratos supondrá la renuncia al derecho a ser contratada en los otros puestos para los que haya sido propuesta Cuando en una misma fecha se autorice la contratación de una persona candidata para ocupar más de una plaza . la firma de uno de los contratos supondrá la renuncia al derecho a ser contratada en los otros puestos para los que haya sido propuesta . . . Fecha de publicación: 17 Diciembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Profesor contratado doctor (docente e investigador) La comisión de selección valorará los currículos de los aspirantes de conformidad con lo establecido en el baremo que figura en el anexo I de la Normativa para las plazas de profesor contratado doctor (docente e investigador) . . . Fecha de publicación: 17 Diciembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo Lugo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales