Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en galera
Jutge de pau titular i suplent del terme municipal de la galera i D'acord amb l'art 101 de la LOPJ i 5 del RJP es fa pública convocatòria per cobrir les places de jutge de pau titular i suplent del terme municipal de la Galera i . s'obre un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el BOP perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit Fecha de publicación: 16 Febrero 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona La Galera

Oposiciones y Concursos en Granada excluyendo galera
Subinspector/a Interna de una plaza de Subinspector/a . . . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Granada Andalucía Granada
Auxiliar Fecha del primer ejercicio para una plaza de Auxiliar . . . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Granada Andalucía Granada
Oficiales/as de la policía local DOS PLAZAS DE OFICIALES/AS DE LA POLICíA LOCAL . . . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Granada Andalucía Granada
Oficiales/as del cuerpo de la Méritos . de dos plazas de Oficiales/as del Cuerpo de la . . . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Granada Andalucía Granada
Este ayunta- Tilla y relación de puestos de trabajo de este Ayunta- . . . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Granada Andalucía Granada
Esta corporación Adjunta para su publicación íntegra la relación de puestos de trabajo de esta Corporación . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Granada Andalucía Granada
Psicólogo/a dentro del personal del centro La plaza de psicólogo/a dentro del personal del Centro y que no podrán tener una duración superior a tres años, cuyos costes de personal serán subvencionados par- ampliable hasta doce meses más por las leyes de fun- cialmente Fecha de publicación: 28 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Granada Andalucía Granada
Acceso libre como fun- Pleo . se incluyen nueve plazas de acceso libre como fun- . . . Fecha de publicación: 28 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Granada Andalucía Granada
Psicólogo/a dentro del personal del centro La plaza de psicólogo/a dentro del personal del Centro y . . . Fecha de publicación: 28 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Granada Andalucía Granada
Oficial de policía local Una plaza de Oficial de Policía Local . . . Fecha de publicación: 26 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Granada Andalucía Granada
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Granada excluyendo galera
Oposiciones y Concursos en Andalucía excluyendo Granada
Operario de servicios de este ayuntamiento que estará com - puesto por: presidente: don pablo jiménez lopez Determinar que el tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición convocado para la cobertura de una plaza de Operario de Servicios de este Ayuntamiento que estará com - puesto por: Presidente: Don Pablo Jiménez Lopez . . . Fecha de publicación: 13 Enero 2022 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Málaga Andalucía Málaga
analista de aplicaciones denominación del puesto: analista de aplicaciones . número de vacantes: 1 . categoría: técnico de explotación . grupo de titulación . Fecha de publicación: 07 Enero 2022 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Málaga Andalucía Málaga
operador gráfico denominación del puesto: operador gráfico . número de vacantes: 1 . Fecha de publicación: 07 Enero 2022 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Málaga Andalucía Málaga
técnico de mantenimiento denominación del puesto: técnico de mantenimiento . número de vacantes: 1 . categoría: técnico de sistemas . grupo de titulación . Fecha de publicación: 07 Enero 2022 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Málaga Andalucía Málaga
analista-programador denominación del puesto: analista-programador . número de vacantes: 1 . si no se cubriese por este turno pasaría a for - mar parte del turno libre . Fecha de publicación: 07 Enero 2022 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Málaga Andalucía Málaga
Oficial conductor maquinista perteneciente al grupo profesional c2 consorcio parque de maquinaria zona nororiental de málaga Aprobar las bases reguladoras que se unen como anexo y convocar una plaza de Oficial Conductor Maquinista perteneciente al grupo profesional C2 Consorcio Parque de Maquinaria Zona Nororiental de Málaga . mediante concurso oposición libre . . . Fecha de publicación: 07 Enero 2022 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Málaga Andalucía Málaga
Auxiliar de biblioteca Convocar el proceso selectivo para la provisión de una plaza de Auxiliar de Biblioteca . plaza con vinculación a los puestos de la relación de puestos de trabajo de este Con - sistorio con código CUL006L . y dentro del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en virtud del artículo 19 . . . Fecha de publicación: 05 Enero 2022 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Málaga Andalucía Málaga
Este con - sistorio con código cul006l Convocar el proceso selectivo para la provisión de una plaza de Auxiliar de Biblioteca . plaza con vinculación a los puestos de la relación de puestos de trabajo de este Con - sistorio con código CUL006L . y dentro del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en virtud del artículo 19 . . . Fecha de publicación: 05 Enero 2022 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Málaga Andalucía Málaga
Oficiales/as fon - taneros/as Convocar el proceso selectivo para la provisión de cinco plazas de oficiales/as fon - taneros/as . plazas con vinculación al puesto de la relación de puestos de trabajo de este Consisto - rio con código AQU008L . AQU011L . AQU012L . AQU013L y OPE100L . y dentro del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en virtud del artículo 19 . . . Fecha de publicación: 05 Enero 2022 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Málaga Andalucía Málaga
Este consisto - rio con código aqu008l Convocar el proceso selectivo para la provisión de cinco plazas de oficiales/as fon - taneros/as . plazas con vinculación al puesto de la relación de puestos de trabajo de este Consisto - rio con código AQU008L . AQU011L . AQU012L . AQU013L y OPE100L . y dentro del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en virtud del artículo 19 . . . Fecha de publicación: 05 Enero 2022 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Málaga Andalucía Málaga
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Andalucía excluyendo Granada


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales