Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Galicia
Traballo de fisioterapeuta da residencia de persoas maiores e centro de día do concello de boimorto O obxecto da convocatoria é a formación da I bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais e/ou nomeamentos interinos no posto de traballo de fisioterapeuta da Residencia de persoas maiores e Centro de día do Concello de Boimorto . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
dirección general de calidad ambiental y cambio climático centro directivo: dirección general de calidad ambiental y cambio climático . localidad: santiago de compostela . nivel: 30 . tipo de administración: general/especial . tipo de adscripción: adscripción indistinta a funcionarios de la xunta de galicia . estado y cc . formación específica: para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
subdirectora general de coordinación económica denominación: subdirectora general de coordinación económica . nivel: 30 . cuerpo o escala: general . centro directivo: secretaría general técnica . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 16 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
jefe/a territorial código del puesto: sac991000027001001 . denominación del puesto: jefe/a territorial . dependencia: jefatura territorial de lugo de la consellería de sanidad . localidad: lugo . complemento específico: 19 . cuerpo o escala: general/especial/estatutario/sanitario ley 17/1989 . Fecha de publicación: 13 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Bombeiro condutor do s Autorizo a que me efectúen as exploracións médicas necesarias . ademais da extracción de sangue e analítica de ouriños cos parámetros seguidamente relacionados . a fin de dar cumprimento ao establecido no apartado A2 das bases específicas que rexen o proceso selectivo da convocatoria de oposición para prover en propiedade 4 prazas de bombeiro condutor do S Fecha de publicación: 13 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
director/a del centro de tecnificación deportiva denominación del puesto: director/a del centro de tecnificación deportiva . nivel: 26 . cuerpo o escala: general/docente . formación específica: 640 (para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego-r . dependencia: secretaría general para el deporte (servicios periféricos)-centro gallego de tecnificación deportiva . localidad: pontevedra . Fecha de publicación: 11 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra
Peón ao abeiro do programa de integración laboral Convocatoria para a provisión dunha praza de peón ao abeiro do Programa de Integración Laboral . . . Fecha de publicación: 10 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
comunicación audiovisual y publicidad nš de concurso: 5002/17-18 . nš de plazas: 1 (hx1257) . área de conocimiento: comunicación audiovisual y publicidad . departamento: ciencias de la comunicación . perfil: tipologías y técnicas de animación audiovisual . titulación: graduado/a o licenciado/a en comunicación audiovisual . periodismo . publicidad y relaciones públicas o graduado/a en comunicación . centro (*): fac . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 10 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
análisis matemático nš de concurso: 5001/17-18 . nš de plazas: 1 (hx1256) . área de conocimiento: análisis matemático . departamento: estadística . análisis matemático y optimización . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en matemáticas . centro (*): fac . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 10 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
análisis matemático nš de concurso: 5001/17-18 . nš de plazas: 1 (hx1256) . área de conocimiento: análisis matemático . departamento: estadística . análisis matemático y optimización . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en matemáticas . centro (*): fac . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 10 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales