Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Galicia
administrativo -código: 02 . -denominación: administrativo . -área de adscrición: departamento de xestión económica . -tipo de persoal: posto reservado a persoal funcionario . -escala / subescala: administración xeral / administrativa . -nivel de complemento de destino: 20 . -complemento específico anual: 7 . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
intervención categoría de entrada población a 31/12/2018: superior a 5 . denominación del puesto: intervención categoría de entrada . subescala: intervención-tesorería . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Escala de administración xeral Vista a convocatoria e bases específicas do proceso de selección da praza de Escala de Administración xeral . subescala auxiliar administrativo con carácter interino (BOP A Coruña n 4 . de 7 de xaneiro . . . Fecha de publicación: 15 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
general/docente dependencia: dirección general de educación . formación profesional e innovación educativa . localidad: santiago de compostela . nivel: 30 . cuerpo o escala: general/docente . complemento específico: 21 . tipo de adscripción: a17 . formación específica: 640 . Fecha de publicación: 14 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
general dependencia: gabinete del/de la conselleiro/a . localidad: santiago de compostela . nivel: 20 . cuerpo o escala: general . complemento específico: 7 . tipo de adscripción: a11 . formación específica: 641 . observaciones: jornada especial . Fecha de publicación: 14 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
general dependencia: gabinete del/de la conselleiro/a . localidad: santiago de compostela . nivel: 18 . cuerpo o escala: general . complemento específico: 6 . tipo de adscripción: a11 . formación específica: 641 . observaciones: jornada especial . Fecha de publicación: 14 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
jefatura sección de coordinación denominación del puesto: jefatura sección de coordinación . nivel: 25 . cuerpo o escala: general . dependencia: secretaría general de la presidencia . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 09 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
general nivel: 28 . dependencia: secretaría general técnica . localidad: santiago de compostela . cuerpo/escala: general . Fecha de publicación: 08 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
mestre/a da escola de música na especialidade á que se opte denominación: mestre/a da escola de música na especialidade á que se opte . grupo de clasificación: subgrupo a2 . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico superior de delineación Bases convocatoria 13 prazas de Técnico Superior de Delineación . CE 2/18 . promoción interna . aprobadas pola concelleira delegada de Facenda e Administración . por delegación da Xunta de Goberno Local . de data 21/12/18 . . . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales