Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Galicia
general/especial cuerpo/escala: general/especial . formación específica: 640-954 . observaciones: horario especial . centro destino: subdirección general de guardacostas de galicia . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
jefatura territorial de lugo centro directivo: jefatura territorial de lugo . localidad: lugo . cuerpo/escala: a3 general/especial . nivel: 28 . complemento específico: 19 . tipo de adscripción: adscripción indistinta a funcionarios/as de la xunta de galicia . estado . cc . formación específica: 640-para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Técnico/a de información xuvenil e animación sociocultural e outra de oficial de oficios varios Convocatoria e publicación bases de una praza de Técnico/a de información xuvenil e animación sociocultural e outra de Oficial de oficios varios . . . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a de información xuvenil e animación sociocultural; e dunha Publicación bases xerais e específicas da convocatoria dunha praza de Técnico/a de información xuvenil e animación sociocultural; e dunha praza de Oficial de oficios varios . . . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Te cnico/a de informacio n xuvenil e animacio n sociocultural de coirós E obxecto das presentes bases a regulación da convocatoria do proceso selectivo dunha (1) praza de Te cnico/a de informacio n xuvenil e animacio n sociocultural de Coirós . asimilado ao grupo A . subgrupo A2 . pola provisión en propiedade mediante o sistema de concurso-oposición . incluída na Oferta de Emprego Público do ano 2018; e dunha (1) praza de Oficial de Oficios varios . asimilado ao grupo E . pola provisión en propiedade mediante o sistema de concurso-oposición . incluída na Oferta de Emprego Público do ano 2018 . de acordo co Texto Refundido do Estatuto básico do empregado público; Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
______________________________________de acordo coa convocatoria publicada no b Que solicito ser admitido/a a s probas do proceso selectivo mediante concurso-oposicio n correspondente a unha praza de ______________________________________de acordo coa convocatoria publicada no B . . . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de director/a da residencia de persoas maiores e centro de día do concello de boimorto para nomeamentos interinos ou contratacións temporais no O obxecto da convocatoria é a formación da I bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais e/ou nomeamentos interinos no posto de traballo de director/a da Residencia de persoas maiores e Centro de día do Concello de Boimorto para nomeamentos interinos ou contratacións temporais no posto de director/a da Residencia de persoas maiores e Centro de día Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico de información e orientación laboral Aprobación das bases e convocatoria para a provisión temporal de 1 praza de técnico de información e orientación laboral . . . Fecha de publicación: 14 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
técnico de secretaría denominación: técnico de secretaría . situación actual: vacante por ilt do titular . relación xurídica co concello: funcionarial . escala: administración xeral . subescala e categoría: xestión de grao medio . complemento destino (nivel): 24 . Fecha de publicación: 13 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial de 2 de servizos municipais do concello de mugardos Bases da convocatoria para a provisión dunha praza de oficial de 2 de servizos municipais do concello de Mugardos . incluída na OEP 2017 . por promoción interna polo sistema de concurso oposición . . . Fecha de publicación: 13 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales