Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Galicia
Traballo de conserxe de edificios municipais (escolas municipais e polideportivo) do concello de mugardos ó amparo do disposto no texto refundido do estatuto dos traballadores -r É obxecto da presente convocatoria a elaboración dunha bolsa de traballo para ás posibles contratacións laborais temporais do posto de traballo de conserxe de edificios municipais (escolas municipais e polideportivo) do CONCELLO DE MUGARDOS ó amparo do disposto no Texto Refundido do Estatuto dos traballadores -R . . . Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
gerencia denominación: gerencia . nivel: 30 . centro directivo: instituto de seguridad y salud laboral de galicia . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 22 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
oficial de policía, grupo clase: policía local . . denominación: oficial de policía . grupo . Fecha de publicación: 20 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
administrativo denominación: administrativo . clasificación: escala de administración xeral . subescala administrativo . subgrupo c1 . xornada de traballo: completa . retribucións: as básicas correspondentes ao grupo de clasificación profesional e as complementarias fixadas na rpt municipal para os postos de administrativo (bop n 188 . do 26 de agosto de 2009) . Fecha de publicación: 20 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Funcionario de carreira incluída na oferta de emprego público do concello de carballo no 2019 mediante o proceso selectivo que se específica A Xunta de Goberno Local . en sesión ordinaria celebrada en data luns 6 de maio de 2019 aprobou as bases específicas e convocatoria para a provisión en propiedade da seguinte praza de funcionario de carreira incluída na oferta de emprego público do Concello de Carballo no 2019 mediante o proceso selectivo que se específica . . . Fecha de publicación: 20 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Inspector de policia BASES ESPECÍFICAS E CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIEDADE UNHA PRAZA DE INSPECTOR DE POLICIA . POLO SISTEMA DE CONCURSO . INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DE CARBALLO PARA 2019 (2019/E001/000007) . . . Fecha de publicación: 20 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
derecho procesual localidad: santiago de compostela . nš de concurso: 1008/19-20 . nš de plazas: 1(fx0307) . área de conocimiento: derecho procesual . departamento: derecho público especial y de la empresa . perfil: dereito procesual penal (g3161330) . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
4(fx0394, fx0395, fx0396, fx0397) localidad: lugo . nš de concurso: 1027/19-20 . nš de plazas: 4(fx0394 . fx0395 . fx0396 . fx0397) . área de conocimiento: didáctica y organización escolar . departamento: pedagogía y didáctica . perfil: materias del área . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
2(fx0399, fx0400) localidad: santiago de compostela . nš de concurso: 1029/19-20 . nš de plazas: 2(fx0399 . fx0400) . área de conocimiento: psicología evolutiva y de la educación . departamento: psicología evolutiva y de la educación . perfil: materias del área . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
2(fx0402, fx0403) localidad: santiago de compostela . nš de concurso: 1031/19-20 . nš de plazas: 2(fx0402 . fx0403) . área de conocimiento: enfermería . departamento: psiquiatría . radiología . salud pública . enfermería y medicina . perfil: fundamentos de enfermería (g2021121) . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales