Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Galicia
escuela de música municipal de outeiro de rei denominación: escuela de música municipal de outeiro de rei . provincia: lugo . ayuntamiento: outeiro de rei . código postal: 27154 . localidad: robra . domicilio: lugar penelas nš 16 . código del centro: 27020963 . titular: ayuntamiento de outeiro de rei . Fecha de publicación: 19 Agosto 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Xeito interino Nese momento ou no momento en que desaparezan as circunstancias urxentes e inaprazables no servizo público que xustifican a convocatoria da presente praza de xeito interino . o/a funcionario/a interino que a viña ocupando . cesará do seu posto sen dereito a indemnización de ningún tipo e a ningunha reserva da praza que ocupou de forma interina . nin a ningún outro dereito ou relación especial algunha sobre a praza que se convoca Fecha de publicación: 19 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
profesor/a de guitarra clásica denominación do posto: profesor/a de guitarra clásica . xornada: completa . soldo: 1 . Fecha de publicación: 16 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
profesor/a de violín denominación do posto: profesor/a de violín . xornada: 56% da xornada ordinaria . soldo: 715 . Fecha de publicación: 16 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
profesor/a de canto denominación do posto: profesor/a de canto . xornada: 24% da xornada ordinaria . soldo: 306 . Fecha de publicación: 16 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
profesor/a de música moderna denominación do posto: profesor/a de música moderna . xornada: 24% da xornada ordinaria . soldo: 306 . 52 . Fecha de publicación: 16 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
subdirector/a general técnico y de planificación consellería: economía . empleo e industria . denominación del puesto: subdirector/a general técnico y de planificación . centro de destino: instituto de seguridad y salud laboral de galicia . localidad: santiago de compostela . corpo o escala: general/especial . nivel: 30 . complemento específico: 22 . Fecha de publicación: 14 Agosto 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
subdirector/a da oficina galicia emprende consellería: economía . empleo e industria . denominación del puesto: subdirector/a da oficina galicia emprende . dependencia: instituto gallego de promoción económica . localidad: santiago de compostela . forma de provisión: libre designación . retribución anual: 52 . tipo de adscripción: personal funcionario y personal laboral de la xunta de galicia/personal laboral fijo del igape . Fecha de publicación: 08 Agosto 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Técnico de medio en redes sociais (a2) no que se acreditan os seguintes Visto o expediente relativo á convocatoria do procedemento para elaborar unha lista de aspirantes para a selección de persoal funcionario interino e/ou persoal laboral temporal para o posto de técnico de medio en redes sociais (A2) no que se acreditan os seguintes . . . Fecha de publicación: 07 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico de xestión de administración xeral (subgrupo a2) no que se acreditan os seguintes Visto o expediente relativo á convocatoria do procedemento para elaborar unha lista de aspirantes para a selección de persoal funcionario interino e/ou persoal laboral temporal para o posto de técnico de xestión de administración xeral (subgrupo A2) no que se acreditan os seguintes . . . Fecha de publicación: 07 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales