Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Galicia
oficinas e despachos profesionais anexas a outro uso principal - clasificación: . categoría 1 : oficinas e despachos profesionais anexas a outro uso principal . categoría 2 : oficinas e despachos independentes en plantas de edificios ou en edificios exclusivos . Fecha de publicación: 14 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
cuantía superior a 360 el empresario deberá acreditar su solvencia mediante la siguiente clasificación como contratista de obras: . categoría 3: cuantía superior a 360 . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Traballo obxecto da presente convocatoria e que foran organizados ou impartidos polas administracións públicas ou entidades particulares recoñecidas ao efecto por calquera administración pública Por cursos . xornadas . seminarios ou congresos de formación e perfeccionamento realizados polas persoas aspirantes . en calidade de alumnado ou docente . relacionados coas funcións do posto de traballo obxecto da presente convocatoria e que foran organizados ou impartidos polas Administracións públicas ou Entidades particulares recoñecidas ao efecto por calquera Administración pública Fecha de publicación: 13 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto denominación: arquitecto . prazas: unha (1) . tipo de persoal: funcionario de carreira . escala: administración especial . subescala: técnica superior . nivel: 26 . funcións: as descritas na relación de postos de traballo do concello de monfero en vigor en cada momento . xornada: posto a media xornada . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
grao 3 , en situación de planta baixa ou primeira - industrial: categoría 1 . grupos 1 . 2 . 3 . 5 . 6 e 7 . - categoría hospedaxe: grao 1 e 2 . - categoría comercio: grao 1 tipos 1 e 2 . - categoría oficinas: grao 3 . en situación de planta baixa ou primeira . Fecha de publicación: 07 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
policía local a) denominación das prazas: policía local . c) retribucións: as retribucións básicas que legalmente corresponda ao grupo c . subgrupo c1 e as . d) número de prazas: 2 . Fecha de publicación: 05 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Trabajo correspon- le el derecho a la obtención de un puesto de trabajo correspon- . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Funcionarios se agruparán en escalas Las plazas de funcionarios se agruparán en escalas y subesca- . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Trabajo superior en más de dos niveles obtengan un puesto de trabajo superior en más de dos niveles . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Que deberá poseer o - Formación diferente a la de la plaza . que deberá poseer o . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales