Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en illes balears
jesús salinas ibáñez puesto jesús salinas ibáñez . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
víctoria aurora ferrer pérez puesto víctoria aurora ferrer pérez . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
presidente/a puesto presidente/a . nombre y apellidos maría antonia manassero mas . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
hipólito medrano gil puesto hipólito medrano gil . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
giséle marty broquet puesto giséle marty broquet . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
vocal 1 puesto vocal 1 . nombre y apellidos jesús salinas ibáñez . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal 1 puesto vocal 1 . nombre y apellidos víctoria aurora ferrer pérez . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
presidente/a puesto presidente/a . nombre y apellidos maría antonia manassero mas . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
L establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la privació de les places de l establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment . s ha d'adquirir el nombre de places a través de l organisme a què es refereix l article següent . . . Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
L establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la privació de les places de l establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment . s ha d'adquirir el nombre de places a través de l organisme a què es refereix l article següent Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en illes balears España

Oposiciones y Concursos en Islas Baleares excluyendo Illes Balears
L'establiment 1 Excepcionalment . per a l'exercici fiscal de 2020 . els substituts dels contribuents que hagin d'aplicar el r gim d'estimació objectiva en relació amb els grups d'establiments primer a set i nov a qu fa refer ncia el Decret 35/2016 . de 23 de juny . pel qual es desplega la Llei de l'impost sobre estades turístiques i de mesures d'impuls del turisme sostenible . poden sol licitar una reducció específica dels signes . els índexs o els m duls aplicables als establiments esmentats l'ocupació mitjana dels quals al llarg del període de comercialització de cada establiment durant l'any 2020 hagi estat inferior al 18 . 5 % de les places de l'establiment . sempre que . a més . l'ocupació mitjana del conjunt d'establiments explotats pel mateix subjecte passiu hagi estat inferior al 18 . 5 % de les places totals . d'acord amb les regles següents: Fecha de publicación: 23 Marzo 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
L'escoleta infantil 2 Previ informe t cnic favorable dels serveis socials municipals . es pot atorgar l'exempció de tot o part del pagament . fins a un m xim de tres places de l'Escoleta Infantil . quan les circumst ncies socio-econ miques de la persona sol licitant manifestin una situació no adequada a les normes o l'ús que marquin en cada moment un nivell mínim de subsist ncia . . . Fecha de publicación: 18 Marzo 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
La categoria de policia local de l ajuntament de son servera Acta de presa de possessió de tres persones policies locals . com a funcion ries en pr ctiques de la categoria de policia local per haver superat les proves selectives del procés selectiu especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia local de l Ajuntament de Son Servera . . . Fecha de publicación: 02 Marzo 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
L subgrup a2 (requisit titulació: grau o diplomatura): si la persona aspirant ha presentat títol de grau Places del subgrup A2 (requisit titulació: grau o diplomatura): si la persona aspirant ha presentat títol de grau . es valorar com un postgrau l'últim any cursat . . . Fecha de publicación: 06 Febrero 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
T cnics superiors (subgrup a1) Places de t cnics superiors (subgrup A1) . . . Fecha de publicación: 06 Febrero 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
T cnics de grau mitj (subgrup a2) Places de t cnics de grau mitj (subgrup A2) . . . Fecha de publicación: 06 Febrero 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
L subgrup a1 (requisit titulació: llicenciatura o grau): si la persona aspirant ha presentat títol de llicenciatura Places del subgrup A1 (requisit titulació: llicenciatura o grau): si la persona aspirant ha presentat títol de llicenciatura . es valorar com un postgrau l'últim any cursat . . . Fecha de publicación: 06 Febrero 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Agrupacions professionals Places d'Agrupacions Professionals . . . Fecha de publicación: 06 Febrero 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Les escoletes municipals les nines i els nins empadronats al municipi de santanyí Tendran prefer ncia per l'ocupació de les places de les escoletes municipals les nines i els nins empadronats al municipi de Santanyí . . . Fecha de publicación: 14 Enero 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
00 i les 18 als efectes d'aquesta ordenan a l'horari de treball ha d'estar compr s entre les 08: 00 i les 18 . com a excepció . l'horari de treball de les m quines picadores ser el següent: . Fecha de publicación: 07 Enero 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Islas Baleares excluyendo Illes Balears


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales