Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en illes balears
jesús salinas ibáñez puesto jesús salinas ibáñez . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
víctoria aurora ferrer pérez puesto víctoria aurora ferrer pérez . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
presidente/a puesto presidente/a . nombre y apellidos maría antonia manassero mas . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
hipólito medrano gil puesto hipólito medrano gil . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
giséle marty broquet puesto giséle marty broquet . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
vocal 1 puesto vocal 1 . nombre y apellidos jesús salinas ibáñez . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal 1 puesto vocal 1 . nombre y apellidos víctoria aurora ferrer pérez . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
presidente/a puesto presidente/a . nombre y apellidos maría antonia manassero mas . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
L establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la privació de les places de l establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment . s ha d'adquirir el nombre de places a través de l organisme a què es refereix l article següent . . . Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
L establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la privació de les places de l establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment . s ha d'adquirir el nombre de places a través de l organisme a què es refereix l article següent Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en illes balears España

Oposiciones y Concursos en Islas Baleares excluyendo Illes Balears
Stinades a cada modalitat es revisar anualment juntament amb el quadre de preus públics La revisió del número de places destinades a cada modalitat es revisar anualment juntament amb el quadre de preus públics . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2017 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Plantilla que el poden ocupar PLACES DE PLANTILLA QUE EL PODEN OCUPAR . . . Fecha de publicación: 09 Marzo 2017 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Jutge de pau titular i suplent del municipi Per a significar que el Ple de l Ajuntament . en sessió extraordin ria celebrada el dia 21 de desembre de 2016 . va acordar aprovar novament la convocat ria per cobrir les places de jutge de Pau titular i suplent del municipi . . . Fecha de publicación: 07 Enero 2017 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
La població Seguidament . la comitiva de la Colcada recorre els carrers i places de la població . d'acord amb l itinerari que pr viament han marcat conjuntament l Ajuntament i la Junta de Caixers . . . Fecha de publicación: 30 Agosto 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
L poble marcats a l itinerari Es repeteix el cerimonial del dia abans: primer . va a cercar el caixer fadrí; després . la resta de cavallers; ja entregada la bandera i constitu da la Colcada . es recorren els carrers i places del poble marcats a l itinerari . . . Fecha de publicación: 30 Agosto 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Comeses especials Serveis especials Places de comeses especials . . . Fecha de publicación: 23 Agosto 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
L centre Els serveis del centre de dia s'ofereixen . amb el límit del nombre de places del centre . en diversos r gims: . . . Fecha de publicación: 16 Agosto 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
L govern balear: 3 Places del Govern balear: . . . Fecha de publicación: 16 Agosto 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Convalesc ncia: Places de convalesc ncia: . . . Fecha de publicación: 16 Agosto 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
L'ajuntament: 2 Places de l'Ajuntament: . . . Fecha de publicación: 16 Agosto 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Islas Baleares excluyendo Illes Balears


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales