Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en illes balears
jesús salinas ibáñez puesto jesús salinas ibáñez . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
víctoria aurora ferrer pérez puesto víctoria aurora ferrer pérez . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
presidente/a puesto presidente/a . nombre y apellidos maría antonia manassero mas . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
hipólito medrano gil puesto hipólito medrano gil . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
giséle marty broquet puesto giséle marty broquet . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
vocal 1 puesto vocal 1 . nombre y apellidos jesús salinas ibáñez . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal 1 puesto vocal 1 . nombre y apellidos víctoria aurora ferrer pérez . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
presidente/a puesto presidente/a . nombre y apellidos maría antonia manassero mas . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
L establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la privació de les places de l establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment . s ha d'adquirir el nombre de places a través de l organisme a què es refereix l article següent . . . Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
L establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la privació de les places de l establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment . s ha d'adquirir el nombre de places a través de l organisme a què es refereix l article següent Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en illes balears España

Oposiciones y Concursos en Islas Baleares excluyendo Illes Balears
Cap del servei i de coordinador (-a) de servei i la unitat que gestioni la ruta de pedra en sec Seran també membres del Consell assessor . amb veu i sense vot . les persones que ocupin les places de cap del servei i de coordinador (-a) de servei i la unitat que gestioni la Ruta de Pedra en Sec . . . Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Facultatiu especialista d' rea d'otorinolaringologia 2 A l'annex II de les bases hi figuren les places de facultatiu especialista d' rea d'otorinolaringologia . que han de ser convocades . en r gim descentralitzat . al sector sanitari de Migjorn (Hospital Universitari Son LL tzer) . . . Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Facultatiu especialista d' rea d'otorinolaringologia 2 A l'annex II de les bases hi figuren les places de facultatiu especialista d' rea d'otorinolaringologia . que han de ser convocades . en r gim descentralitzat . al sector sanitari de Tramuntana (Hospital Comarcal d'Inca) . . . Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Facultatiu especialista d' rea d'otorinolaringologia 2 A l'annex II de les bases hi figuren les places de facultatiu especialista d' rea d'otorinolaringologia . que han de ser convocades . en r gim descentralitzat . al sector sanitari de Ponent (Hospital Universitari Son Espases) . . . Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Facultatiu especialista d' rea d'otorinolaringologia 2 A l'annex II de les bases hi figuren les places de facultatiu especialista d' rea d'otorinolaringologia . que han de ser convocades . en r gim descentralitzat . al sector sanitari d'Eivissa (Hospital Can Misses) . . . Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Policia local de l'ajuntament de lloseta mitjan ant el procediment extraordinari del decret llei 1/2017 Vista la Resolució de Batllia 281/2018 de data 5 de setembre de 2018 per la qual s'aprovaren les bases específiques que regiran la convocat ria de 3 places de policia local de l'ajuntament de Lloseta mitjan ant el procediment extraordinari del Decret llei 1/2017 . de 13 de gener 2017 . les quals varen publicar-se al BOIB Núm . . . Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Policia local de l'ajuntament de sencelles mitjan ant el procediment extraordinari del decret llei 1/2017 18 per la qual s'aprovaren les bases específiques que regiran la convocat ria de 3 places de policia local de l'ajuntament de Sencelles mitjan ant el procediment extraordinari del Decret llei 1/2017 . de 13 de gener 2017 . les quals varen publicar-se al BOIB Núm . . . Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
T cnic/a superior educació infantil a l'escoleta municipal de santa eug nia At s que la Junta de Govern en sessió ordin ria celebrada el dia 30 de maig va aprovar les bases de la convocat ria per cobrir dues places de t cnic/a superior Educació Infantil a l'escoleta municipal de Santa Eug nia . mitjan ant concurs-oposició obert . les quals es v ren publicar integrament en el BOIB núm . . . Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Les institucions sanit ries de la seguretat social; amb la resolució De conformitat amb el Reial Decret Llei 1/1999 . de 8 de gener . sobre selecció de personal estatutari i provisió de places de les Institucions Sanit ries de la Seguretat Social; amb la Resolució . de 16 de novembre de 2001 . de la Direcció General de l INSALUD . sobre provisió de llocs de supervisió d' rea funcional o d'unitat . i d'acord amb la resolució de la consellera de Salut . de 13 de gener de 2016 . de delegació de compet ncies en mat ria de personal estatutari en els rgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Comeses especials Serveis especials Places de comeses especials . . . Fecha de publicación: 22 Julio 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Islas Baleares excluyendo Illes Balears


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales