Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en illes balears
jesús salinas ibáñez puesto jesús salinas ibáñez . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
víctoria aurora ferrer pérez puesto víctoria aurora ferrer pérez . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
presidente/a puesto presidente/a . nombre y apellidos maría antonia manassero mas . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
hipólito medrano gil puesto hipólito medrano gil . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
giséle marty broquet puesto giséle marty broquet . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
vocal 1 puesto vocal 1 . nombre y apellidos jesús salinas ibáñez . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal 1 puesto vocal 1 . nombre y apellidos víctoria aurora ferrer pérez . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
presidente/a puesto presidente/a . nombre y apellidos maría antonia manassero mas . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
L establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la privació de les places de l establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment . s ha d'adquirir el nombre de places a través de l organisme a què es refereix l article següent . . . Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
L establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la privació de les places de l establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment . s ha d'adquirir el nombre de places a través de l organisme a què es refereix l article següent Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en illes balears España

Oposiciones y Concursos en Islas Baleares excluyendo Illes Balears
Policia local de l'ajuntament de lloseta Selecció de Personal i Provisió de Llocs de treball de 3 places de policia Local de l'Ajuntament de Lloseta . . . Fecha de publicación: 15 Enero 2019 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
La categoria de policia local de l'ajuntament de sant antoni de portmany Annex II Temari pel qual regiran les proves selectives per a l'accés a 3 places de la categoria de Policia Local de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany . . . Fecha de publicación: 01 Enero 2019 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
La subescala administrativa d'administració general de l ajuntament de palma 64 . de 24 de maig de 2018) per la que s acorda aprovar la convocat ria i les bases específiques del concurs oposició de promoció interna per cobrir 10 places de la subescala administrativa d'Administració general de l Ajuntament de Palma . . . Fecha de publicación: 01 Enero 2019 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Cap del servei i de coordinador (-a) de servei i la unitat que gestioni la ruta de pedra en sec Seran també membres del Consell assessor . amb veu i sense vot . les persones que ocupin les places de cap del servei i de coordinador (-a) de servei i la unitat que gestioni la Ruta de Pedra en Sec . . . Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Facultatiu especialista d' rea d'otorinolaringologia 2 A l'annex II de les bases hi figuren les places de facultatiu especialista d' rea d'otorinolaringologia . que han de ser convocades . en r gim descentralitzat . al sector sanitari de Migjorn (Hospital Universitari Son LL tzer) . . . Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Facultatiu especialista d' rea d'otorinolaringologia 2 A l'annex II de les bases hi figuren les places de facultatiu especialista d' rea d'otorinolaringologia . que han de ser convocades . en r gim descentralitzat . al sector sanitari de Tramuntana (Hospital Comarcal d'Inca) . . . Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Facultatiu especialista d' rea d'otorinolaringologia 2 A l'annex II de les bases hi figuren les places de facultatiu especialista d' rea d'otorinolaringologia . que han de ser convocades . en r gim descentralitzat . al sector sanitari de Ponent (Hospital Universitari Son Espases) . . . Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Facultatiu especialista d' rea d'otorinolaringologia 2 A l'annex II de les bases hi figuren les places de facultatiu especialista d' rea d'otorinolaringologia . que han de ser convocades . en r gim descentralitzat . al sector sanitari d'Eivissa (Hospital Can Misses) . . . Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Policia local de l'ajuntament de lloseta mitjan ant el procediment extraordinari del decret llei 1/2017 Vista la Resolució de Batllia 281/2018 de data 5 de setembre de 2018 per la qual s'aprovaren les bases específiques que regiran la convocat ria de 3 places de policia local de l'ajuntament de Lloseta mitjan ant el procediment extraordinari del Decret llei 1/2017 . de 13 de gener 2017 . les quals varen publicar-se al BOIB Núm . . . Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Policia local de l'ajuntament de sencelles mitjan ant el procediment extraordinari del decret llei 1/2017 18 per la qual s'aprovaren les bases específiques que regiran la convocat ria de 3 places de policia local de l'ajuntament de Sencelles mitjan ant el procediment extraordinari del Decret llei 1/2017 . de 13 de gener 2017 . les quals varen publicar-se al BOIB Núm . . . Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Islas Baleares excluyendo Illes Balears


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales