Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en illes balears
jesús salinas ibáñez puesto jesús salinas ibáñez . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
víctoria aurora ferrer pérez puesto víctoria aurora ferrer pérez . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
presidente/a puesto presidente/a . nombre y apellidos maría antonia manassero mas . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
hipólito medrano gil puesto hipólito medrano gil . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
giséle marty broquet puesto giséle marty broquet . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
vocal 1 puesto vocal 1 . nombre y apellidos jesús salinas ibáñez . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal 1 puesto vocal 1 . nombre y apellidos víctoria aurora ferrer pérez . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
presidente/a puesto presidente/a . nombre y apellidos maría antonia manassero mas . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
L establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la privació de les places de l establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment . s ha d'adquirir el nombre de places a través de l organisme a què es refereix l article següent . . . Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
L establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la privació de les places de l establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment . s ha d'adquirir el nombre de places a través de l organisme a què es refereix l article següent Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en illes balears España

Oposiciones y Concursos en Islas Baleares excluyendo Illes Balears
Aquests serveis amb l'institut mallorquí d'afers socials 2 Per poder concertar places d'aquests serveis amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials . els serveis han d'haver obtingut l'acreditació administrativa . . . Fecha de publicación: 15 Febrero 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Personal funcionari i de selecció de personal laboral Mentre el Cat leg de llocs de feina del Consell Insular de Menorca existent en el moment d'aprovar aquest reglament mantengui la seva vig ncia i no se n'hagi aprovat un de nou . durant el termini m xim d'un any des de l'entrada en vigor d'aquest reglament prorrogable a un any més . totes les bases que regulin les convocat ries d'accés a places de personal funcionari i de selecció de personal laboral . en propietat o amb car cter interí o temporal . o per proveir llocs de treball del Consell Insular de Menorca . així com els processos selectius de promoció interna . han d'incloure la pr ctica i superació obligat ria d'una prova pr via de catal del nivell corresponent només per als aspirants que no acreditin . mitjan ant un certificat . el nivell de catal necessari per accedir-hi Fecha de publicación: 03 Febrero 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Assessorament i direcció als centres de professorat Convocar i coordinar el procediment per cobrir les places d'assessorament i direcció als centres de professorat . . . Fecha de publicación: 30 Enero 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Assessorament i direcció dels centres de professors Convocar i coordinar el procediment per cobrir les places d'assessorament i direcció dels centres de professors . . . Fecha de publicación: 30 Enero 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
consisteix a participar a sessions grupals amb altres nins i nines víctimes de la viol ncia familiar descripció: programa del servei municipal d'atenció integral a la viol ncia de g nere adre at a nins i nines que han patit viol ncia de g nere a l' mbit familiar . perfils: nins i nines d'entre 4 i 17 anys que han patit viol ncia de g nere a l' mbit familiar . es treballa des d'una triple perspectiva: . - treball en grup: consisteix a participar a sessions grupals amb altres nins i nines víctimes de la viol ncia familiar . Fecha de publicación: 06 Enero 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Allotjament El servei compta en 43 places d'allotjament . . . Fecha de publicación: 06 Enero 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
inclou les entrevistes inicials d'acollida amb la mare i els menors, a més de les tutories individualitzades dels nins o nines atesos i les seves mares en aquells casos en qu sigui necess ria l'ajuda i el suport del professional referent de l' - treball individual: inclou les entrevistes inicials d'acollida amb la mare i els menors . a més de les tutories individualitzades dels nins o nines atesos i les seves mares en aquells casos en qu sigui necess ria l'ajuda i el suport del professional referent de l'equip de mentories . - treball interfamiliar: a més del treball grupal i individual es desenvolupa una intervenció familiar (mare i fills) . on es treballen conjuntament els aspectes que es consideren necessaris en funció de les necessitats de cada unitat familiar . Fecha de publicación: 06 Enero 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
inclou les entrevistes inicials d'acollida amb la mare i els menors, a més de les tutories individualitzades dels nins o nines atesos i les seves mares en aquells casos en qu sigui necess ria l'ajuda i el suport del professional referent de l' - treball individual: inclou les entrevistes inicials d'acollida amb la mare i els menors . a més de les tutories individualitzades dels nins o nines atesos i les seves mares en aquells casos en qu sigui necess ria l'ajuda i el suport del professional referent de l'equip de mentories . - treball interfamiliar: a més del treball grupal i individual es desenvolupa una intervenció familiar (mare i fills) . on es treballen conjuntament els aspectes que es consideren necessaris en funció de les necessitats de cada unitat familiar . Fecha de publicación: 06 Enero 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Policies en els ajuntaments que no hagin constitu t cos de policia local és necessari reunir els requisits següents: Per poder participar en els processos selectius d'accés a les categories dels cossos de policia local o a les places de policies en els ajuntaments que no hagin constitu t cos de policia local és necessari reunir els requisits següents: . . . Fecha de publicación: 23 Diciembre 2017 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
La xpad de cada servei 3 La llista de reserva de cada centre est formada pel 10 % de l oferta de places de la XPAD de cada servei . . . Fecha de publicación: 23 Diciembre 2017 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Islas Baleares excluyendo Illes Balears


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales