Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Islas Baleares
L establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la privació de les places de l establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment . s ha d'adquirir el nombre de places a través de l organisme a què es refereix l article següent . . . Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
L establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la privació de les places de l establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment . s ha d'adquirir el nombre de places a través de l organisme a què es refereix l article següent Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
Auxiliars socisanitaris - Tipo de oferta: laboral temporal L objecte de les presents Bases és la creació d'un borsí per cobrir places d'auxiliars socisanitaris . com a personal laboral temporal de l Ajuntament de sa Pobla . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2015 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears Sa Pobla
Auxiliars socisanitaris - Tipo de oferta: laboral temporal L objecte de les presents Bases és la creació d'un borsí per cobrir places d'auxiliars socisanitaris . com a personal laboral temporal de l Ajuntament de sa Pobla . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2015 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears Sa Pobla
Técnico de administración general - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Una plaza de Técnico de Administración General . perteneciente a la escala de Administración General . subescala de Gestión y clase Técnico de Administración General . mediante el sistema de concurso-oposición restringido . en turno promoción interna . . . Fecha de publicación: 05 Junio 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 25 Mayo 2015 Islas Baleares Illes Balears Felanitx
Administrativo de la oficina de información turística - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Una plaza de Administrativo de la Oficina de Información Turística . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición restringido . en turno promoción interna . . . Fecha de publicación: 05 Junio 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 25 Mayo 2015 Islas Baleares Illes Balears Felanitx
Oficial de fontanero - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Una plaza de Oficial de Fontanero . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Personal de Oficios . mediante el sistema de concurso-oposición restringido . en turno de promoción interna . . . Fecha de publicación: 05 Junio 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 25 Mayo 2015 Islas Baleares Illes Balears Felanitx
L oferta d'ocupació pública per cobrir mitjançant concurs de provisió de llocs de treball per mobilitat 1 Els ajuntaments poden destinar un percentatge de places de l oferta d'ocupació pública per cobrir mitjançant concurs de provisió de llocs de treball per mobilitat . . . Fecha de publicación: 02 Mayo 2015 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
L oferta d'ocupació pública per cobrir mitjançant concurs de provisió de llocs de treball per mobilitat 1 Els ajuntaments poden destinar un percentatge de places de l oferta d'ocupació pública per cobrir mitjançant concurs de provisió de llocs de treball per mobilitat . . . Fecha de publicación: 02 Mayo 2015 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
L oferta d'ocupació pública per cobrir mitjançant concurs de provisió de llocs de treball per mobilitat Els ajuntaments poden designar un percentatge de places de l oferta d'ocupació pública per cobrir mitjançant concurs de provisió de llocs de treball per mobilitat . . . Fecha de publicación: 02 Mayo 2015 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Islas BalearesBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales