Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en juneda
Técnico de grado medio de administración general - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Técnico de Grado Medio de Administración General . de acceso libre por el sistema de concurso-oposición . . . Fecha de publicación: 11 Enero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 29 Diciembre 2010 Cataluña Lleida Juneda
Traducción automática
Técnico de grado medio de administración general
Una plaza de Técnico de Grado Medio de Administración General . de acceso libre miedo el sistema de concurso-oposición . . .
Personal laboral fijo de peón de limpieza de edificios municipales - Tipo de oferta: concurso Una plaza de personal laboral fijo de Peón de Limpieza de edificios municipales . de acceso libre por el sistema de concurso . . . Fecha de publicación: 11 Enero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 29 Diciembre 2010 Cataluña Lleida Juneda
Traducción automática
Personal laboral fijo de peón de limpieza de edificios municipales
Una plaza de personal laboral fijo de Peón de Limpieza de edificios municipales . de acceso libre miedo el sistema de concurso . . .
Profesor , Personal laboral fijo de educador de escuela infantil - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de personal laboral fijo de Educador de Escuela Infantil . de acceso libre por el sistema de concurso-oposición . . . Fecha de publicación: 11 Enero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 29 Diciembre 2010 Cataluña Lleida Juneda
Traducción automática
Profesor , Personal laboral fijo de educador de escuela infantil
Una plaza de personal laboral fijo de Educador de Escuela Infantil . de acceso libre miedo el sistema de concurso-oposición . . .

Oposiciones y Concursos en Lleida excluyendo juneda
Programador/a junior (convocatí²ria 18/06) Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
La convocatí²ria Fecha de publicación: 02 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
sí˘Â€Â™autoritza la reconversió i requalificació del l oc de trebal inclí²s en la plantil a de personal laboral, amb indicació del grup i subgrup que sí˘Â€Â™assigna - assignar a la plaí§a dí˘Â€Â™assessora i comunicació i premsa . rlt 107 . un complement específic índex: 18 . d) modificacions unitats dí˘Â€Â™adscripció: adscriure a la unitat secretaria general (sg) . el rlt 057 . e) ampliacions de jornada: sí˘Â€Â™incrementa la jornada del rlt 004-oam-fm . del 50% al 75% . b) llocs de treball objecte de requalificació: sí˘Â€Â™autoritza la reconversió i requalificació del l oc de trebal inclí²s en la plantil a de personal laboral . amb indicació del grup i subgrup que sí˘Â€Â™assigna . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Monitor natació/socorrista 9 Places de monitor natació/socorrista . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
La plantil a laboral - 2 Places de la plantil a laboral . Grups/Subgrup: C1 Números RLT: 034 i 042 . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Policia local un increment de 2800 C2 Complements específic - Assignar a les places de Policia Local un increment de 2800 . 00 euros anuals . a cada nivel de complement específic (identificació CE PL i referenciat 01 . 02 . 03 . 04 i 05 . atenent els l ocs de trebal i categories) . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Nova creació: A) Places de nova creació: . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Personal laboral fix del consell comarcal Fecha de publicación: 27 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
L grup a1 (1 assessor jurídic La composició del Tribunal qualificador de les tres places del grup A1 (1 Assessor jurídic . 3 Tí¨cnic Cultura i Promoció Econí²mica i 4 Tí¨cnic Medi Ambient) és la segí¼ent: . . . Fecha de publicación: 27 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
L grup a2 (5 tí¨cnic dinamització ocupacional La composició del Tribunal qualificador de les tres places del grup A2 (5 Tí¨cnic Dinamització Ocupacional . 6 Treballador social i 7 Trebal ador social) és la segí¼ent: . . . Fecha de publicación: 27 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Lleida excluyendo juneda
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Lleida
La convocatí²ria Fecha de publicación: 19 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatí²ria Places de la convocatí²ria . . . Fecha de publicación: 19 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
L municipi Fecha de publicación: 19 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la policia local Fecha de publicación: 12 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L mateixos Fecha de publicación: 08 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de policia local per concurs oposició lliure i de 2 Fecha de publicación: 06 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal funcionari i personal laboral vacants a la plantil a Selecció de les places de personal funcionari i personal laboral vacants a la plantil a . . . Fecha de publicación: 06 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Funcionari vigilant municipal Fecha de publicación: 06 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Funcionaris/ní€ries de carrera NOMBRE TOTAL DE PLACES DE FUNCIONARIS/Ní€RIES DE CARRERA . . . Fecha de publicación: 05 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal eventual NOMBRE TOTAL DE PLACES DE PERSONAL EVENTUAL . . . Fecha de publicación: 05 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Lleida


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales