Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en juneda
Técnico de grado medio de administración general - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Técnico de Grado Medio de Administración General . de acceso libre por el sistema de concurso-oposición . . . Fecha de publicación: 11 Enero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 29 Diciembre 2010 Cataluña Lleida Juneda
Traducción automática
Técnico de grado medio de administración general
Una plaza de Técnico de Grado Medio de Administración General . de acceso libre miedo el sistema de concurso-oposición . . .
Personal laboral fijo de peón de limpieza de edificios municipales - Tipo de oferta: concurso Una plaza de personal laboral fijo de Peón de Limpieza de edificios municipales . de acceso libre por el sistema de concurso . . . Fecha de publicación: 11 Enero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 29 Diciembre 2010 Cataluña Lleida Juneda
Traducción automática
Personal laboral fijo de peón de limpieza de edificios municipales
Una plaza de personal laboral fijo de Peón de Limpieza de edificios municipales . de acceso libre miedo el sistema de concurso . . .
Profesor , Personal laboral fijo de educador de escuela infantil - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de personal laboral fijo de Educador de Escuela Infantil . de acceso libre por el sistema de concurso-oposición . . . Fecha de publicación: 11 Enero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 29 Diciembre 2010 Cataluña Lleida Juneda
Traducción automática
Profesor , Personal laboral fijo de educador de escuela infantil
Una plaza de personal laboral fijo de Educador de Escuela Infantil . de acceso libre miedo el sistema de concurso-oposición . . .

Oposiciones y Concursos en Lleida excluyendo juneda
Programador/a junior (convocatí²ria 18/06) Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
La convocatí²ria Fecha de publicación: 02 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
sí˘Â€Â™autoritza la reconversió i requalificació del l oc de trebal inclí²s en la plantil a de personal laboral, amb indicació del grup i subgrup que sí˘Â€Â™assigna - assignar a la plaí§a dí˘Â€Â™assessora i comunicació i premsa . rlt 107 . un complement específic índex: 18 . d) modificacions unitats dí˘Â€Â™adscripció: adscriure a la unitat secretaria general (sg) . el rlt 057 . e) ampliacions de jornada: sí˘Â€Â™incrementa la jornada del rlt 004-oam-fm . del 50% al 75% . b) llocs de treball objecte de requalificació: sí˘Â€Â™autoritza la reconversió i requalificació del l oc de trebal inclí²s en la plantil a de personal laboral . amb indicació del grup i subgrup que sí˘Â€Â™assigna . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Monitor natació/socorrista 9 Places de monitor natació/socorrista . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
La plantil a laboral - 2 Places de la plantil a laboral . Grups/Subgrup: C1 Números RLT: 034 i 042 . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Policia local un increment de 2800 C2 Complements específic - Assignar a les places de Policia Local un increment de 2800 . 00 euros anuals . a cada nivel de complement específic (identificació CE PL i referenciat 01 . 02 . 03 . 04 i 05 . atenent els l ocs de trebal i categories) . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Nova creació: A) Places de nova creació: . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Personal laboral fix del consell comarcal Fecha de publicación: 27 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
L grup a1 (1 assessor jurídic La composició del Tribunal qualificador de les tres places del grup A1 (1 Assessor jurídic . 3 Tí¨cnic Cultura i Promoció Econí²mica i 4 Tí¨cnic Medi Ambient) és la segí¼ent: . . . Fecha de publicación: 27 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
L grup a2 (5 tí¨cnic dinamització ocupacional La composició del Tribunal qualificador de les tres places del grup A2 (5 Tí¨cnic Dinamització Ocupacional . 6 Treballador social i 7 Trebal ador social) és la segí¼ent: . . . Fecha de publicación: 27 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Lleida excluyendo juneda
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Lleida
L grup professional as-tgm grup 2 Fecha de publicación: 20 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
L grup professional as-tfpt grup 3 Fecha de publicación: 20 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La plantilla de funcionaris/í€ries i laboral fix de https://bop Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Ls altres grups de titulació i agrupacions professionals Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La convocatí²ria Les places de la convocatí²ria . . . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Ls subgrups a1 i a2 Administracions públiques . en places dels subgrups A1 i A2 . o laborals . . . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La plantilla de funcionaris/í€ries i laboral fix de Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L grup a GRUP A2 (60 temes) Temari general per a les convocatí²ries de places del grup A . subgrup A2 1 La Constitució espanyola de 1978 . . . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L grup c GRUP C1 (40 temes) Temari general per a les convocatí²ries de places del grup C . subgrup C1 1 . . . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L grup c Temari específic per a la convocatí²ria de places del grup C . subgrup C1 . . . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Lleida


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales