Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en lugo
Forma inmediata polo procedemento anterior e - Tipo de oferta: laboral temporal No caso de vacante . o alcalde cubrirá o posto de forma inmediata polo procedemento anterior e . en todo caso . no prazo máximo de doce meses publicará a convocatoria pública do posto . . . Fecha de publicación: 19 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
derecho mercantil írea de conocimiento: derecho mercantil . departamento: derecho mercantil y del trabajo . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en derecho . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 18 Diciembre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
administrativo/a - Tipo de oferta: (Interino ) oposición concurso laboral temporal - obxecto da bases específicas: elaboración de listaxe de aspirantes a prestar servizos temporais como administrativo . - relación xurídica: funcionario interino regulado no art . - denominación das prazas/postos/empregos: administrativo/a . Fecha de publicación: 17 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
filología francesa írea de conocimiento: filología francesa . departamento: filología francesa e italiana . perfil: enseñanza y aprendizaje de competencias comunicativas (francés) (g3151224) . titulación: graduado/ o lincenciado/a en filología francesa . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
comercialización e investigación de mercados írea de conocimiento: comercialización e investigación de mercados . departamento: organiz . perfil: materias del área . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Traballo - Tipo de oferta: laboral temporal concurso (Interino) - Obxecto da convocatoria A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento dunha bolsa de emprego para os postos de Auxiliar de Axuda no Fogar e Operario/a de Obras e Servizos Múltiples . mediante contratación laboral temporal . acollida aos artigos 2 . 3 e 4 do Real Decreto 2720/1988 . de 18 de decembro . que regulan as modalidades de contrato para obra ou servizo determinado; eventual por circunstancias da produción e de interinidade por substitución de traballadores con dereito a reserva do posto de traballo . e ao artigo 15 do estatuto dos traballadores coa finalidade de substitución de postos de traballo da categoría convocada pola concorrencia dalgunha das seguintes causas: Fecha de publicación: 04 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo O Valadouro
didáctica de las ciencias experimentales - Tipo de oferta: concurso (Interino) írea de conocimiento: didáctica de las ciencias experimentales . departamento: didáctica de las ciencias experimentales . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en física . química . biología o geología . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 27 Octubre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Escala: administración xeral; subescala: auxiliar administrativo - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución de Alcaldía de data 7 de outubro de 2015 aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso de acceso a unha praza de Escala: Administración Xeral; Subescala: Auxiliar administrativo . grupo C2 . con carácter interino . vacante no cadro de persoal funcionario deste Concello . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Escala: administración xeral; subescala: auxiliar administrativo - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución de Alcaldía de data 7 de outubro de 2015 aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso de acceso a unha praza de Escala: Administración Xeral; Subescala: Auxiliar administrativo . grupo C2 . con carácter interino . vacante no cadro de persoal funcionario deste Concello . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Escala: administración xeral; subescala: auxiliar administrativo - Tipo de oferta: (Interino ) concurso Por Resolución de Alcaldía de data 7 de outubro de 2015 aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso de acceso a unha praza de Escala: Administración Xeral; Subescala: Auxiliar administrativo . grupo C2 . con carácter interino . vacante no cadro de persoal funcionario deste Concello . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en lugo España

Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo Lugo
Policía local (4 por oposición libre de 5 plazas de Policía Local (4 por oposición libre . . . Fecha de publicación: 20 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Policía local del ayuntamiento de a la oferta pública de empleo para el año 2014 propiedad de cinco plazas de Policía Local del Ayuntamiento de a la oferta pública de empleo para el año 2014 Fecha de publicación: 20 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Funcionarios de carrera libre . de 4 plazas de funcionarios de carrera y 1 plaza por . . . Fecha de publicación: 20 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
1; grupo c1; nivel de comple- de plazas: 1; grupo c1; nivel de comple- . mento de destino: 11 (vacante) . Fecha de publicación: 19 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Funcionarios de carreira e persoal laboral convocadas polo concello da coruña no ano 2010 (bop 14 de decembro de 2010) A presente Convocatoria Específica constitúe o desenvolvemento das Ofertas de Emprego deste Concello para os anos 2014 e 2015 (BOP de 05 de agosto de 2014 e17 de diecembro de 2014 . e BOP de 14 de abril de 2015) e réxese pola Convocatoria Unitaria para a provisión en propiedade de prazas de funcionarios de carreira e persoal laboral convocadas polo Concello da Coruña no ano 2010 (BOP 14 de decembro de 2010) . en aplicación do disposto na base primeira de esta . e polas seguintes normas específicas: Fecha de publicación: 18 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local do concello de a coruña reúne as condicións físicas e sanitarias necesarias e suficientes para a realización das probas de aptitude física esixidas no Anexo II da Convocatoria Específica 7/15 para a provisión en propiedade de cinco prazas de Policía Local do Concello de A Coruña . . . Fecha de publicación: 18 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Funcionarios de carreira e persoal laboral aprobada polo concello da coruña no ano 2010 En este apartado . haberá que ter en conta o disposto no anexo I da Convocatoria Unitaria para a provisión de prazas de funcionarios de carreira e persoal laboral aprobada polo Concello da Coruña no ano 2010 . anexo relativo ao cadro de exclusións medicas para os procesos de acceso a prazas de policía local do Excmo . . . Fecha de publicación: 18 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Tractorista - Que solicito ser admitido/a para as probas de proceso selectivo por concurso correspondente a un posto de TRACTORISTA . de acordo coa convocatoria publicada no Taboleiro de Edictos do Concello . . . Fecha de publicación: 17 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico superior en prevención de riesgos labo- - Una plaza de técnico superior en prevención de riesgos labo- . . . Fecha de publicación: 16 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Administrativo de administración general - Dos plazas de administrativo de Administración general . . . . Fecha de publicación: 16 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo Lugo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales