Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en lugo
Forma inmediata polo procedemento anterior e - Tipo de oferta: laboral temporal No caso de vacante . o alcalde cubrirá o posto de forma inmediata polo procedemento anterior e . en todo caso . no prazo máximo de doce meses publicará a convocatoria pública do posto . . . Fecha de publicación: 19 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
derecho mercantil írea de conocimiento: derecho mercantil . departamento: derecho mercantil y del trabajo . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en derecho . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 18 Diciembre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
administrativo/a - Tipo de oferta: (Interino ) oposición concurso laboral temporal - obxecto da bases específicas: elaboración de listaxe de aspirantes a prestar servizos temporais como administrativo . - relación xurídica: funcionario interino regulado no art . - denominación das prazas/postos/empregos: administrativo/a . Fecha de publicación: 17 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
filología francesa írea de conocimiento: filología francesa . departamento: filología francesa e italiana . perfil: enseñanza y aprendizaje de competencias comunicativas (francés) (g3151224) . titulación: graduado/ o lincenciado/a en filología francesa . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
comercialización e investigación de mercados írea de conocimiento: comercialización e investigación de mercados . departamento: organiz . perfil: materias del área . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Traballo - Tipo de oferta: laboral temporal concurso (Interino) - Obxecto da convocatoria A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento dunha bolsa de emprego para os postos de Auxiliar de Axuda no Fogar e Operario/a de Obras e Servizos Múltiples . mediante contratación laboral temporal . acollida aos artigos 2 . 3 e 4 do Real Decreto 2720/1988 . de 18 de decembro . que regulan as modalidades de contrato para obra ou servizo determinado; eventual por circunstancias da produción e de interinidade por substitución de traballadores con dereito a reserva do posto de traballo . e ao artigo 15 do estatuto dos traballadores coa finalidade de substitución de postos de traballo da categoría convocada pola concorrencia dalgunha das seguintes causas: Fecha de publicación: 04 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo O Valadouro
didáctica de las ciencias experimentales - Tipo de oferta: concurso (Interino) írea de conocimiento: didáctica de las ciencias experimentales . departamento: didáctica de las ciencias experimentales . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en física . química . biología o geología . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 27 Octubre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Escala: administración xeral; subescala: auxiliar administrativo - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución de Alcaldía de data 7 de outubro de 2015 aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso de acceso a unha praza de Escala: Administración Xeral; Subescala: Auxiliar administrativo . grupo C2 . con carácter interino . vacante no cadro de persoal funcionario deste Concello . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Escala: administración xeral; subescala: auxiliar administrativo - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución de Alcaldía de data 7 de outubro de 2015 aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso de acceso a unha praza de Escala: Administración Xeral; Subescala: Auxiliar administrativo . grupo C2 . con carácter interino . vacante no cadro de persoal funcionario deste Concello . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Escala: administración xeral; subescala: auxiliar administrativo - Tipo de oferta: (Interino ) concurso Por Resolución de Alcaldía de data 7 de outubro de 2015 aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso de acceso a unha praza de Escala: Administración Xeral; Subescala: Auxiliar administrativo . grupo C2 . con carácter interino . vacante no cadro de persoal funcionario deste Concello . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en lugo España

Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo Lugo
Material didáctico La convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas destinadas a facilitar el acceso al material didáctico y escolar de las familias con alumnado matriculado en centros públicos o concertados del Ayuntamiento de Narón . en los niveles educativos del segundo ciclo de educación infantil . educación primaria . educación secundaria obligatoria . bachillerato . formación profesional de ciclos medios y educación secundaria de adultos Fecha de publicación: 15 Septiembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
cuantía del contrato < 150 b) clasificación para os efectos de acredita-la solvencia: o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicación tamén poderá acredita-la súa solvencia económica e financeira e a solvencia técnica ou profesional . mediante a seguinte clasificación . categoría 1 : cuantía del contrato < 150 . Fecha de publicación: 13 Septiembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
administrativo administración xeral tipo de persoal: funcionario grupo . categoría profesional: chofer especialista . categoría profesional: administrativo administración xeral . nivel de complemento de destino: 16 . nivel de complemento de destino: 19 . complemento específico: 9 . complemento específico: 12 . b) vogais: - un representante do servizo de recursos . b) vogais: - un representante do servizo de recursos . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
írea de administración xeral 퀓 denominación do servizo: írea de administración xeral 퀓 . denominación do posto: capataz brigada (s) . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
administrativo administración xeral categoría profesional: administrativo administración xeral . denominación do posto: auxiliar de oficina (ns) . nivel de complemento de destino: 19 . complemento específico: 12 . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
írea de administración xeral 퀓 denominación do servizo: írea de administración xeral 퀓 . denominación do posto: oficial de administración (ns) . b) vogais: - un representante do servizo de recursos . descrición do posto: desenvolve tarefas de asistencia e . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
írea de administración xeral 퀓 tipo de persoal: funcionario . denominación do servizo: írea de administración xeral 퀓 . categoría profesional: administrativo administración xeral . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
auxiliar de oficina (ns) nivel de complemento de destino: 19 . denominación do posto: auxiliar de oficina (ns) . complemento específico: 12 . descrición do posto: desenvolve funcións de apoio adminis- . b) vogais: - un representante do servizo de recursos . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
írea de administración xeral tipo de persoal: funcionario . categoría profesional: auxiliar administración xeral . denominación do servizo: írea de administración xeral . nivel de complemento de destino: 16 . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
auxiliar de arquivo(s) complemento específico: 9 . denominación do posto: auxiliar de arquivo(s) . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo Lugo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales