Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en lugo
escuela de música municipal de outeiro de rei denominación: escuela de música municipal de outeiro de rei . provincia: lugo . ayuntamiento: outeiro de rei . código postal: 27154 . localidad: robra . domicilio: lugar penelas nš 16 . código del centro: 27020963 . titular: ayuntamiento de outeiro de rei . Fecha de publicación: 19 Agosto 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
4(fx0394, fx0395, fx0396, fx0397) localidad: lugo . nš de concurso: 1027/19-20 . nš de plazas: 4(fx0394 . fx0395 . fx0396 . fx0397) . área de conocimiento: didáctica y organización escolar . departamento: pedagogía y didáctica . perfil: materias del área . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
2(hx1376, hx1377) nš de concurso: 1036/19-20 . nš de plazas: 2(hx1376 . hx1377) . área de conocimiento: ciencias clínicas veterinarias . departamento: anatomía . producción animal y ciencias clínicas veterinarias . perfil: rotatorio clínico hospitalario (g2091528) . titulación: graduado/a o licenciado/a en veterinaria . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
2(hx1269, hx1187) localidad: lugo . nš de concurso: 1057/19-20 . nš de plazas: 2(hx1269 . hx1187) . área de conocimiento: didáctica de la lengua y la literatura . departamento: didácticas aplicadas . perfil: enseñanza y aprendizaje de competencias comunicativas . titulación: graduado/a o licenciado/a en filología hispánica . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
1(hxnp1225) localidad: lugo . nš de concurso: 1061/19-20 . nš de plazas: 1(hxnp1225) . área de conocimiento: didáctica de las ciencias experimentale . departamento: didácticas aplicadas . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en química . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
2(hx1277, hx1278) localidad: lugo . nš de concurso: 1070/19-20 . nš de plazas: 2(hx1277 . hx1278) . área de conocimiento: optometría . departamento: física aplicada . perfil: clínica optométrica iii (g2041422) . titulación: diplomado/a o graduado/a en óptica y optometría . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
1(hxnp1226) localidad: lugo . nš de concurso: 1074/19-20 . nš de plazas: 1(hxnp1226) . área de conocimiento: didáctica y organización escolar . departamento: pedagogía y didáctica . perfil: observación e análise . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
1(hxnp1245) localidad: lugo . nš de concurso: 1075/19-20 . nš de plazas: 1(hxnp1245) . área de conocimiento: didáctica y organización escolar . departamento: pedagogía y didáctica . perfil: didáctica . currículo y organización escolar (p3271101) . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
periodismo localidad: lugo . nš de concurso: 1047/19-20 . nš de plazas: 1(hx1379) . área de conocimiento: periodismo . departamento: ciencias de la comunicación . perfil: periodismo especializado e multimedia . titulación: graduado/a o licenciado/a en periodismo . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
periodismo localidad: lugo . nš de concurso: 1045/19-20 . nš de plazas: 1(hx1266) . área de conocimiento: periodismo . departamento: ciencias de la comunicación . perfil: técnicas de expresión oral y escrita aplicadas al derecho (g3161109) . titulación: graduado/a o licenciado/a en periodismo . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en lugo España

Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo Lugo
Subalterno/a peón de oficios varios do colexio público de boimorto BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA E O PROCESO DE SELECCIÓN PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE PERSOAL LABORAL EN MODALIDADE DE INTERINIDADE PARA PROVER UNHA PRAZA DE SUBALTERNO/A PEÓN DE OFICIOS VARIOS DO COLEXIO PÚBLICO DE BOIMORTO . que poderán ser obxecto de consulta e descarga na páxina web municipal ( //concellodeboimorto . . . Fecha de publicación: 16 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Subalterno/a peón de oficios varios do colexio público de boimorto Convocatoria e bases para a selección de persoal laboral en modalidade de interinidade para prover unha praza de subalterno/a peón de oficios varios do colexio público de Boimorto . . . Fecha de publicación: 16 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
operario de servicios múltiples número de postos de traballo: 1 (un) . clase: persoal laboral temporal . xornada: 40 horas semanais . nivel de titulación mínimo esixido: non se esixe . denominación do posto: operario de servicios múltiples . grupo de cotización: 10 . duración do contrato: dous (2) meses . retribucións brutas mensuais: 1 . Fecha de publicación: 12 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal técnico para a atención do océano surf museo do concello de valdoviño para programas subvencionados e elaboración dunha bolsa de emprego BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DA OPOSICIÓN PARA A SELECCIÓN . NA MODALIDADE DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A PARA PROGRAMA SUBVENCIONADO DUNHA PRAZA DE PERSOAL TÉCNICO PARA A ATENCIÓN DO OCÉANO SURF MUSEO DO CONCELLO DE VALDOVIÑO PARA PROGRAMAS SUBVENCIONADOS E ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO . . . Fecha de publicación: 12 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
eventual adscrito á alcaldía denominación: eventual adscrito á alcaldía . dedicación: xornada completa . Fecha de publicación: 11 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
******9946 a2207 cuerpo/escala: ******9946 a2207 . Fecha de publicación: 10 Septiembre 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
cuerpo auxiliar cuerpo/escala: cuerpo auxiliar . denominación: secretario/a . Fecha de publicación: 10 Septiembre 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
******9413 a2059 cuerpo/escala: ******9413 a2059 . Fecha de publicación: 10 Septiembre 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
secretario/a del conselleiro/a cuerpo/escala: cuerpo auxiliar . denominación: secretario/a del conselleiro/a . Fecha de publicación: 10 Septiembre 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
******0757 a2060 cuerpo/escala: ******0757 a2060 . Fecha de publicación: 10 Septiembre 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo Lugo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales