Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en lugo
Forma inmediata polo procedemento anterior e - Tipo de oferta: laboral temporal No caso de vacante . o alcalde cubrirá o posto de forma inmediata polo procedemento anterior e . en todo caso . no prazo máximo de doce meses publicará a convocatoria pública do posto . . . Fecha de publicación: 19 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
derecho mercantil írea de conocimiento: derecho mercantil . departamento: derecho mercantil y del trabajo . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en derecho . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 18 Diciembre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
administrativo/a - Tipo de oferta: (Interino ) oposición concurso laboral temporal - obxecto da bases específicas: elaboración de listaxe de aspirantes a prestar servizos temporais como administrativo . - relación xurídica: funcionario interino regulado no art . - denominación das prazas/postos/empregos: administrativo/a . Fecha de publicación: 17 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
filología francesa írea de conocimiento: filología francesa . departamento: filología francesa e italiana . perfil: enseñanza y aprendizaje de competencias comunicativas (francés) (g3151224) . titulación: graduado/ o lincenciado/a en filología francesa . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
comercialización e investigación de mercados írea de conocimiento: comercialización e investigación de mercados . departamento: organiz . perfil: materias del área . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Traballo - Tipo de oferta: laboral temporal concurso (Interino) - Obxecto da convocatoria A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento dunha bolsa de emprego para os postos de Auxiliar de Axuda no Fogar e Operario/a de Obras e Servizos Múltiples . mediante contratación laboral temporal . acollida aos artigos 2 . 3 e 4 do Real Decreto 2720/1988 . de 18 de decembro . que regulan as modalidades de contrato para obra ou servizo determinado; eventual por circunstancias da produción e de interinidade por substitución de traballadores con dereito a reserva do posto de traballo . e ao artigo 15 do estatuto dos traballadores coa finalidade de substitución de postos de traballo da categoría convocada pola concorrencia dalgunha das seguintes causas: Fecha de publicación: 04 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo O Valadouro
didáctica de las ciencias experimentales - Tipo de oferta: concurso (Interino) írea de conocimiento: didáctica de las ciencias experimentales . departamento: didáctica de las ciencias experimentales . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en física . química . biología o geología . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 27 Octubre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Escala: administración xeral; subescala: auxiliar administrativo - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución de Alcaldía de data 7 de outubro de 2015 aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso de acceso a unha praza de Escala: Administración Xeral; Subescala: Auxiliar administrativo . grupo C2 . con carácter interino . vacante no cadro de persoal funcionario deste Concello . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Escala: administración xeral; subescala: auxiliar administrativo - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución de Alcaldía de data 7 de outubro de 2015 aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso de acceso a unha praza de Escala: Administración Xeral; Subescala: Auxiliar administrativo . grupo C2 . con carácter interino . vacante no cadro de persoal funcionario deste Concello . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Escala: administración xeral; subescala: auxiliar administrativo - Tipo de oferta: (Interino ) concurso Por Resolución de Alcaldía de data 7 de outubro de 2015 aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso de acceso a unha praza de Escala: Administración Xeral; Subescala: Auxiliar administrativo . grupo C2 . con carácter interino . vacante no cadro de persoal funcionario deste Concello . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en lugo España

Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo Lugo
filología griega localidad: santiago de compostela . de concurso: 2344/16 . de plazas: 1(a00553) . área de conocimiento: filología griega . departamento: filología clásica . francesa e italiana . perfil: materias del área . centro (*): fac . Fecha de publicación: 23 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Agosto 2016 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
enfermería localidad: santiago de compostela . de concurso: 2345/16 . de plazas: 1(a00554) . área de conocimiento: enfermería . departamento: psiquiatría . radiología y salud pública . perfil: enfermería del ciclo vital . centro (*): fac . Fecha de publicación: 23 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Agosto 2016 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
geografía humana localidad: santiago de compostela . de concurso: 2346/16 . de plazas: 1(a00555) . área de conocimiento: geografía humana . departamento: geografía . perfil: fundamentos de geografía humana (g3051102) . centro (*): fac . Fecha de publicación: 23 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Agosto 2016 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
electrónica de plazas: 1 (c01768) . área de conocimiento: electrónica . departamento: electrónica y computación . perfil: fundamentos de instrumentación electrónica (g1031325) . centro (*): fac . localidad: santiago de compostela . de concurso: 2348/16 . Fecha de publicación: 23 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Agosto 2016 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
ingeniería química localidad: santiago de compostela . de concurso: 2349/16 . de plazas: 1 (c01770) . área de conocimiento: ingeniería química . departamento: ingeniería química . perfil: ingeniería bioquímica (g4021326) . centro (*): escuela técnica superior de ingeniería . Fecha de publicación: 23 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Agosto 2016 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
microbiología localidad: santiago de compostela . de concurso: 2350/16 . de plazas: 1 (c01771) . área de conocimiento: microbiología . departamento: microbiología y parasitología . perfil: microbiología i (fundamentos de microbiología) (g1021323) . centro (*): fac . Fecha de publicación: 23 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Agosto 2016 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
nutrición y bromatología de concurso: 2351/16 . de plazas: 1 (c01772) . área de conocimiento: nutrición y bromatología . departamento: química analítica . nutrición y bromatología . perfil: nutrición y bromatología ii (g2081327) . centro (*): fac . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 23 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Agosto 2016 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
filología griega localidad: santiago de compostela . de concurso: 2344/16 . de plazas: 1(a00553) . área de conocimiento: filología griega . departamento: filología clásica . francesa e italiana . perfil: materias del área . centro (*): fac . Fecha de publicación: 23 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Agosto 2016 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
geografía humana localidad: santiago de compostela . de concurso: 2346/16 . de plazas: 1(a00555) . área de conocimiento: geografía humana . departamento: geografía . perfil: fundamentos de geografía humana (g3051102) . centro (*): fac . Fecha de publicación: 23 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Agosto 2016 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
electrónica de plazas: 1 (c01768) . área de conocimiento: electrónica . departamento: electrónica y computación . perfil: fundamentos de instrumentación electrónica (g1031325) . centro (*): fac . localidad: santiago de compostela . de concurso: 2348/16 . Fecha de publicación: 23 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Agosto 2016 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo Lugo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales