Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en lugo
Forma inmediata polo procedemento anterior e - Tipo de oferta: laboral temporal No caso de vacante . o alcalde cubrirá o posto de forma inmediata polo procedemento anterior e . en todo caso . no prazo máximo de doce meses publicará a convocatoria pública do posto . . . Fecha de publicación: 19 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
derecho mercantil írea de conocimiento: derecho mercantil . departamento: derecho mercantil y del trabajo . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en derecho . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 18 Diciembre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
administrativo/a - Tipo de oferta: (Interino ) oposición concurso laboral temporal - obxecto da bases específicas: elaboración de listaxe de aspirantes a prestar servizos temporais como administrativo . - relación xurídica: funcionario interino regulado no art . - denominación das prazas/postos/empregos: administrativo/a . Fecha de publicación: 17 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
filología francesa írea de conocimiento: filología francesa . departamento: filología francesa e italiana . perfil: enseñanza y aprendizaje de competencias comunicativas (francés) (g3151224) . titulación: graduado/ o lincenciado/a en filología francesa . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
comercialización e investigación de mercados írea de conocimiento: comercialización e investigación de mercados . departamento: organiz . perfil: materias del área . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Traballo - Tipo de oferta: laboral temporal concurso (Interino) - Obxecto da convocatoria A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento dunha bolsa de emprego para os postos de Auxiliar de Axuda no Fogar e Operario/a de Obras e Servizos Múltiples . mediante contratación laboral temporal . acollida aos artigos 2 . 3 e 4 do Real Decreto 2720/1988 . de 18 de decembro . que regulan as modalidades de contrato para obra ou servizo determinado; eventual por circunstancias da produción e de interinidade por substitución de traballadores con dereito a reserva do posto de traballo . e ao artigo 15 do estatuto dos traballadores coa finalidade de substitución de postos de traballo da categoría convocada pola concorrencia dalgunha das seguintes causas: Fecha de publicación: 04 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo O Valadouro
didáctica de las ciencias experimentales - Tipo de oferta: concurso (Interino) írea de conocimiento: didáctica de las ciencias experimentales . departamento: didáctica de las ciencias experimentales . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en física . química . biología o geología . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 27 Octubre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Escala: administración xeral; subescala: auxiliar administrativo - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución de Alcaldía de data 7 de outubro de 2015 aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso de acceso a unha praza de Escala: Administración Xeral; Subescala: Auxiliar administrativo . grupo C2 . con carácter interino . vacante no cadro de persoal funcionario deste Concello . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Escala: administración xeral; subescala: auxiliar administrativo - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución de Alcaldía de data 7 de outubro de 2015 aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso de acceso a unha praza de Escala: Administración Xeral; Subescala: Auxiliar administrativo . grupo C2 . con carácter interino . vacante no cadro de persoal funcionario deste Concello . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Escala: administración xeral; subescala: auxiliar administrativo - Tipo de oferta: (Interino ) concurso Por Resolución de Alcaldía de data 7 de outubro de 2015 aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso de acceso a unha praza de Escala: Administración Xeral; Subescala: Auxiliar administrativo . grupo C2 . con carácter interino . vacante no cadro de persoal funcionario deste Concello . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en lugo España

Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo Lugo
técnico de administración general denominación: técnico de administración general . tipo de personal: funcionario . escala: administración general . Fecha de publicación: 15 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Cuando se pro- con el fin de asegurar la cobertura de la plaza . cuando se pro- . . . Fecha de publicación: 15 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Funcionario de carrera de administración gene- de una plaza de funcionario de carrera de administración gene- . . . Fecha de publicación: 15 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
guardia/axente de protección civil na sesión extraordinaria do pleno do concello de cambre celebrada o día 26 de xaneiro do presente ano . se aprobou inicialmente a modificación da relación de postos de traballo de coordinador de protección civil no que ao subgrupo de clasificación profesional e clase de funcionarios se refire quedando pois da seguinte maneira: . escala: administración especial . subescala: servicios especiales . clase: policía local/cometidos especiales . categoría: guardia/axente de protección civil . Fecha de publicación: 09 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Xuíz/a de paz substituto deste concello En cumprimento do establecido na Lei orgánica 6/1985 . do 1 de xullo . do poder xudicial . procédese á convocatoria da praza de xuíz/a de paz substituto deste Concello . . . Fecha de publicación: 08 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar del servicio Convocatoria para cubrir una plaza de auxiliar del Servicio . . . Fecha de publicación: 07 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Incluirá la realización de las siguientes Funciones de la plaza de incluirá la realización de las siguientes . . . Fecha de publicación: 07 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Funcionarios Empleado Público . podrán acceder a las plazas de funcionarios . . . Fecha de publicación: 07 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Fun- selectivo para la provisión en propiedad de una plaza de fun- . . . Fecha de publicación: 07 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Cometidos especiales cala técnica o a las plazas de cometidos especiales . siempre . . . Fecha de publicación: 07 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo Lugo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales