Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en lugo
Forma inmediata polo procedemento anterior e - Tipo de oferta: laboral temporal No caso de vacante . o alcalde cubrirá o posto de forma inmediata polo procedemento anterior e . en todo caso . no prazo máximo de doce meses publicará a convocatoria pública do posto . . . Fecha de publicación: 19 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
derecho mercantil írea de conocimiento: derecho mercantil . departamento: derecho mercantil y del trabajo . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en derecho . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 18 Diciembre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
administrativo/a - Tipo de oferta: (Interino ) oposición concurso laboral temporal - obxecto da bases específicas: elaboración de listaxe de aspirantes a prestar servizos temporais como administrativo . - relación xurídica: funcionario interino regulado no art . - denominación das prazas/postos/empregos: administrativo/a . Fecha de publicación: 17 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
filología francesa írea de conocimiento: filología francesa . departamento: filología francesa e italiana . perfil: enseñanza y aprendizaje de competencias comunicativas (francés) (g3151224) . titulación: graduado/ o lincenciado/a en filología francesa . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
comercialización e investigación de mercados írea de conocimiento: comercialización e investigación de mercados . departamento: organiz . perfil: materias del área . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Traballo - Tipo de oferta: laboral temporal concurso (Interino) - Obxecto da convocatoria A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento dunha bolsa de emprego para os postos de Auxiliar de Axuda no Fogar e Operario/a de Obras e Servizos Múltiples . mediante contratación laboral temporal . acollida aos artigos 2 . 3 e 4 do Real Decreto 2720/1988 . de 18 de decembro . que regulan as modalidades de contrato para obra ou servizo determinado; eventual por circunstancias da produción e de interinidade por substitución de traballadores con dereito a reserva do posto de traballo . e ao artigo 15 do estatuto dos traballadores coa finalidade de substitución de postos de traballo da categoría convocada pola concorrencia dalgunha das seguintes causas: Fecha de publicación: 04 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo O Valadouro
didáctica de las ciencias experimentales - Tipo de oferta: concurso (Interino) írea de conocimiento: didáctica de las ciencias experimentales . departamento: didáctica de las ciencias experimentales . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en física . química . biología o geología . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 27 Octubre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Escala: administración xeral; subescala: auxiliar administrativo - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución de Alcaldía de data 7 de outubro de 2015 aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso de acceso a unha praza de Escala: Administración Xeral; Subescala: Auxiliar administrativo . grupo C2 . con carácter interino . vacante no cadro de persoal funcionario deste Concello . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Escala: administración xeral; subescala: auxiliar administrativo - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución de Alcaldía de data 7 de outubro de 2015 aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso de acceso a unha praza de Escala: Administración Xeral; Subescala: Auxiliar administrativo . grupo C2 . con carácter interino . vacante no cadro de persoal funcionario deste Concello . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Escala: administración xeral; subescala: auxiliar administrativo - Tipo de oferta: (Interino ) concurso Por Resolución de Alcaldía de data 7 de outubro de 2015 aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso de acceso a unha praza de Escala: Administración Xeral; Subescala: Auxiliar administrativo . grupo C2 . con carácter interino . vacante no cadro de persoal funcionario deste Concello . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en lugo España

Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo Lugo
axente de policía local grupo de clasificación: c1 . nivel de complemento de destino: 18 . complemento especifico anual: 7 . observacións: traballo a quendas . denominación do posto: axente de policía local . Fecha de publicación: 20 Mayo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Animador cultural do concello de touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado segundo a subvención outorgada pola excma O obxecto da convocatoria é a provisión dunha praza de animador cultural do Concello de Touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado segundo a subvención outorgada pola Excma . . . Fecha de publicación: 16 Mayo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar da policía local debido a necesidade de apoiar e incrementar transitoriamente o cadro de persoal do corpo da policía local deste concello de conformidade co previsto no art 95 da lei 4/2007 - Obxecto desta convocatoria é a contratación laboral temporal de dúas prazas de AUXILIAR DA POLICÍA LOCAL debido a necesidade de apoiar e incrementar transitoriamente o cadro de persoal do Corpo da Policía Local deste Concello de conformidade co previsto no art 95 da Lei 4/2007 . do 20 de abril . de coordinación de policías locais e como consecuencia do notable incremento de poboación e visitantes no municipio durante a época estival neste Municipio e das particulares circunstancias de disfrute dos períodos vacacionais do persoal pertencente ao Corpo da Policía Local deste Concello Fecha de publicación: 16 Mayo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico cultural Que solicito ser admitido/a para as probas de proceso selectivo por concurso correspondente a un posto de TÉCNICO CULTURAL . de acordo coa convocatoria publicada no B . . . Fecha de publicación: 16 Mayo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico deportivo Que solicito ser admitido/a para as probas de proceso selectivo por concurso correspondente a un posto de TÉCNICO DEPORTIVO . de acordo coa convocatoria publicada no B . . . Fecha de publicación: 12 Mayo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar da policía local BASES DA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE TRES (3) PRAZAS DE AUXILIAR DA POLICÍA LOCAL . EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL . . . Fecha de publicación: 06 Mayo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
desconocido/a finca 4 . paraje chousa vella . puesto desconocido/a . fecha 9 6 2016 . horario 11 15 . Fecha de publicación: 04 Mayo 2016 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Supervisor/a de área funcional del área quirúrgica de la gerencia de gestión integrada de ferrol Anunciar la convocatoria para su provisión . por el sistema de libre designación . de un puesto de supervisor/a de área funcional del Área Quirúrgica de la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol . . . Fecha de publicación: 04 Mayo 2016 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
jefe/a de la sección de urología puesto jefe/a de la sección de urología . plazas 1 . centro hospital da costa . Fecha de publicación: 03 Mayo 2016 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
jefe/a de la unidad de admisión y documentación clínica puesto jefe/a de la unidad de admisión y documentación clínica . plazas 1 . centro hospital da costa . Fecha de publicación: 03 Mayo 2016 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo Lugo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales