Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en mataro
institut alexandre satorras código: 08021260 . denominación: institut alexandre satorras . dirección: avinguda velòdrom . 37 . municipio: mataró . Fecha de publicación: 29 Junio 2011 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Barcelona Mataró

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo mataro
Tíˆcnic/a superior psicologia BASES DE LA CONVOCATí’RIA PER A LA COBERTURA DE 27 PLACES DE TíˆCNIC/A SUPERIOR PSICOLOGIA . MITJANí‡ANT CONCURS OPOSICIí“ LLIURE 1 . . . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a superior psicologia Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L torn lliure Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tíˆcnic/a superior enginyeria BASES DE LA CONVOCATí’RIA PER A LA COBERTURA DE 10 PLACES DE TíˆCNIC/A SUPERIOR ENGINYERIA . MITJANí‡ANT CONCURS OPOSICIí“ LLIURE 1 . . . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a superior enginyeria Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L torn lliure Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tíˆcnic/a superior organitzacií“ BASES DE LA CONVOCATí’RIA PER A LA COBERTURA DE 13 PLACES DE TíˆCNIC/A SUPERIOR ORGANITZACIí“ . MITJANí‡ANT CONCURS OPOSICIí“ LLIURE 1 . . . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a superior organització Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tíˆcnic/a mitjí€/ana biblioteconomia BASES DE LA CONVOCATí’RIA PER A LA COBERTURA DE 7 PLACES DE TíˆCNIC/A MITJí€/ANA BIBLIOTECONOMIA . MITJANí‡ANT CONCURS OPOSICIí“ LLIURE 1 . . . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a mitjí /ana biblioteconomia Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo mataro
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
L personal funcionari interí referit En quí¨ estan incloses les places del personal funcionari interí referit . . . Fecha de publicación: 14 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 11 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatí²ria Les places de la convocatí²ria . . . Fecha de publicación: 08 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Programador/a junior (convocatí²ria 18/06) Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
La convocatí²ria Fecha de publicación: 02 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
s퀙autoritza la reconversió i requalificació del l oc de trebal inclí²s en la plantil a de personal laboral, amb indicació del grup i subgrup que s퀙assigna - assignar a la plaí§a d퀙assessora i comunicació i premsa . rlt 107 . un complement específic índex: 18 . d) modificacions unitats d퀙adscripció: adscriure a la unitat secretaria general (sg) . el rlt 057 . e) ampliacions de jornada: s퀙incrementa la jornada del rlt 004-oam-fm . del 50% al 75% . b) llocs de treball objecte de requalificació: s퀙autoritza la reconversió i requalificació del l oc de trebal inclí²s en la plantil a de personal laboral . amb indicació del grup i subgrup que s퀙assigna . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Monitor natació/socorrista 9 Places de monitor natació/socorrista . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
La plantil a laboral - 2 Places de la plantil a laboral . Grups/Subgrup: C1 Números RLT: 034 i 042 . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Policia local un increment de 2800 C2 Complements específic - Assignar a les places de Policia Local un increment de 2800 . 00 euros anuals . a cada nivel de complement específic (identificació CE PL i referenciat 01 . 02 . 03 . 04 i 05 . atenent els l ocs de trebal i categories) . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Nova creació: A) Places de nova creació: . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales