Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en mataro
institut alexandre satorras código: 08021260 . denominación: institut alexandre satorras . dirección: avinguda velòdrom . 37 . municipio: mataró . Fecha de publicación: 29 Junio 2011 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Barcelona Mataró

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo mataro
operari de manteniment denominació del lloc de treball: operari de manteniment . número de places: 1 naturalesa de la contractació . els treballs a realitzar consistiran . de forma general . en alguna de les tasques segí¼ents: . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L lloc de treball de caporal de la policia local CONVOCATí’RIA PER A LA PROVISIí“ DE DUES PLACES DEL LLOC DE TREBALL DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Funcionari Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La vila LOCALS OFICIALS I ESPAIS PíšBLICS 1 Tots els carrers i places de la vila . excepte: . . . Fecha de publicación: 20 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La poblacií“ Fecha de publicación: 20 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la policia local Fecha de publicación: 12 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mestre/a BASES DE LA CONVOCATí’RIA PER A LA COBERTURA DE 121 PLACES DE MESTRE/A . MITJANí‡ANT . . . Fecha de publicación: 27 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L torn lliure Fecha de publicación: 27 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Ls grups a Fecha de publicación: 26 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Les quals no pugui efectuar cap proposta de nomenament o contractació En el cas que el nombre de persones aspirants que hagin superat el procés selectiu sigui inferior al nombre de places convocades . el tribunal declararí  desertes les places de les quals no pugui efectuar cap proposta de nomenament o contractació . . . Fecha de publicación: 26 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo mataro
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 22 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 19 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatí²ria Places de la convocatí²ria . . . Fecha de publicación: 19 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
L municipi Fecha de publicación: 19 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
L mateixos Fecha de publicación: 08 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de policia local per concurs oposició lliure i de 2 Fecha de publicación: 06 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal funcionari i personal laboral vacants a la plantil a Selecció de les places de personal funcionari i personal laboral vacants a la plantil a . . . Fecha de publicación: 06 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Funcionari vigilant municipal Fecha de publicación: 06 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Funcionaris/ní€ries de carrera NOMBRE TOTAL DE PLACES DE FUNCIONARIS/Ní€RIES DE CARRERA . . . Fecha de publicación: 05 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal eventual NOMBRE TOTAL DE PLACES DE PERSONAL EVENTUAL . . . Fecha de publicación: 05 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales