Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en pontevedra
jefatura del área provincial denominación: jefatura del área provincial . centro directivo: instituto gallego de la vivienda y suelo . localidad: pontevedra . nivel: 28a . complemento específico: 16 . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra
instituto de medicina legal de galicia nombre del puesto: subdirector/a . centro de destino: instituto de medicina legal de galicia . localidad: pontevedra . código del puesto: xg9251820036001306 . cuerpo: médico forense . forma de provisión: libre designación . complemento específico: 9 . complemento general del puesto: 19 . Fecha de publicación: 15 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra
instituto de medicina legal de galicia nombre del puesto: subdirector/a . centro de destino: instituto de medicina legal de galicia . localidad: vigo . código del puesto: xg9251820036560310 . cuerpo: médico forense . forma de provisión: libre designación . complemento específico: 9 . complemento general del puesto: 19 . Fecha de publicación: 15 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra Vigo
escuela de música de vilatuxe denominación: escuela de música de vilatuxe . provincia: pontevedra . ayuntamiento: 36519 lalín . localidad: vilatuxe . domicilio: auditorio vilatuxe . s/n . código del centro: 36025025 . titular: asociación cultural nova banda de música de vilatuxe . Fecha de publicación: 18 Diciembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra Vilatuxe
otorrinolaringología titulación: graduado/a o licenciado/a en medicina y cirugía . centro (*): fac . localidad: vigo . nº de concurso: 5004/18-19 . nº de plazas: 1(lx0384) . área de conocimiento: otorrinolaringología . departamento: cirugía y espec . perfil: práctica clínica de otorrinolaringología . Fecha de publicación: 07 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra Vigo
cirugía centro (*): fac . localidad: vigo . nº de concurso: 5002/18-19 . nº de plazas: (lx0078) . área de conocimiento: cirugía . departamento: cirugía y espec . perfil: práctica clínica en neurocirugía . Fecha de publicación: 07 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra Vigo
cirugía centro (*): fac . localidad: vigo . nº de concurso: 5002/18-19 . nº de plazas: (lx0078) . área de conocimiento: cirugía . departamento: cirugía y espec . perfil: práctica clínica en neurocirugía . Fecha de publicación: 07 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra Vigo
otorrinolaringología titulación: graduado/a o licenciado/a en medicina y cirugía . centro (*): fac . localidad: vigo . nº de concurso: 5004/18-19 . nº de plazas: 1(lx0384) . área de conocimiento: otorrinolaringología . departamento: cirugía y espec . perfil: práctica clínica de otorrinolaringología . Fecha de publicación: 07 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra Vigo
func nivel: 25 . dependencia: residencia de mayores (pontevedra) . localidad: pontevedra . cuerpo/escala: func . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra
centro privado (cpr) los sauces denominación: centro privado (cpr) los sauces . código del centro: 36019633 . domicilio: carretera de campañó a cabaleiro . localidad: pontevedra . municipio: 36157 pontevedra . provincia: pontevedra . titular: gomfel . s . educación infantil: 3 unidades . educación primaria: 12 unidades . educación secundaria obligatoria: 8 unidades . bachillerato: 4 unidades . de las modalidades de ciencias de la naturaleza y de la salud . humanidades y ciencias sociales . Fecha de publicación: 03 Agosto 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en pontevedra España

Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo Pontevedra
Traballo obxecto da convocatoria (auxiliar de información xuvenial) Experiencia acreditada por prestar ou estar a prestar servizos en calquera outra Administración Pública no posto de traballo obxecto da convocatoria (Auxiliar de Información xuvenial) . 0 . 08 puntos por mes completo de servizos prestados . . . Fecha de publicación: 14 Noviembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo obxecto da convocatoria (auxiliar de centro da terceira idade coordinador/a) Experiencia acreditada por prestar ou estar a prestar servizos en calquera outra Administración Pública no posto de traballo obxecto da convocatoria (Auxiliar de Centro da Terceira Idade Coordinador/a) . 0 . 08 puntos por mes completo de servizos prestados . . . Fecha de publicación: 14 Noviembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Peóns de servizos mínimos CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS PARA A SELECCIÓN POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN DE 8 PRAZAS DE PEÓNS DE SERVIZOS MÍNIMOS . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Peóns de servizos básicos A convocatoria prevé a cobertura polo sistema de concurso-oposición a través das presentes bases específicas de 8 prazas de peóns de servizos básicos . en réxime de persoal laboral temporal a tempo completo . pertencente ao grupo de cotización 10 . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar de biblioteca A convocatoria prevé a cobertura polo sistema de concurso-oposición a través das presentes Bases específicas de 1 praza de auxiliar de biblioteca . en réxime de persoal laboral temporal a tempo completo . pertencente ao grupo de cotización 7 . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar de arquivo A convocatoria prevé a cobertura polo sistema de concurso-oposición a través das presentes Bases específicas de 1 praza de auxiliar de arquivo . en réxime de persoal laboral temporal a tempo completo . pertencente ao grupo de cotización 7 . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
administrativo denominación: administrativo . clasificación: escala de administración xeral . subescala administrativo . subgrupo c1 . xornada de traballo: completa . retribucións: as básicas correspondentes ao grupo de clasificación profesional e as complementarias fixadas na rpt municipal para os postos de administrativo (bop n 188 . do 26 de agosto de 2009) . Fecha de publicación: 04 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico en animación sociocultural Por resolución da concelleira delegada número 2495/2019 . do 25 de setembro . aprobáronse as bases reguladoras da convocatoria e do procedemento de selección . polo sistema de concurso oposición . dun funcionario interino para a provisión dun posto de técnico en animación sociocultural . e para a formación dunha bolsa de traballo . . . Fecha de publicación: 02 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finalid 1 O obxecto desta convocatoria é a creación dunha lista de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a de prazas de auxiliar administrativo para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finalidade Fecha de publicación: 02 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Monitores dos programas de actividades de inverno que a seguir se relacionan: O Concello de Outes anuncia a celebración da convocatoria para cubrir as prazas de monitores dos programas de actividades de inverno que a seguir se relacionan: . . . Fecha de publicación: 25 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo Pontevedra


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales