Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en rafelbunol
Profesores/as con destino en la escuela municipal de formación de personas adultas de la plantilla de personal laboral fijo - Tipo de oferta: concurso-oposición Dos plazas de profesores/as con destino en la escuela municipal de formación de personas adultas de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2011 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia Rafelbuñol
Traducción automática
Profesores/as cono destino en la escuela municipal de formación de personas adultas de la plantilla de personal laboral fijo
Dos plazas de profesores/as cono destino en la escuela municipal de formación de personas adultas de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . .
Bibliotecario/a de la plantilla de personal laboral fijo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de bibliotecario/a de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre Una plaza de psicólogo/a de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2011 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia Rafelbuñol
Traducción automática
Bibliotecario/a de la plantilla de personal laboral fijo
Una plaza de bibliotecario/a de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre Una plaza de psicólogo/a de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . .
Trabajador/a social de la plantilla de personal laboral fijo - Tipo de oferta: concurso-oposición [2011/6614] En el Boletín Oficial de la Provincia número 132 . de 6 de junio de 2011 . se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer: Una plaza de trabajador/a social de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2011 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia Rafelbuñol
Traducción automática
Trabajador/a social de la plantilla de personal laboral fijo
[2011/6614] En el Boletín Oficial de la Provincia número 132 . de 6 de junio de 2011 . se han publicado íntegramente las bases que tienen que regir la convocatoria para proveer: Una plaza de trabajador/a social de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . .
Limpiador/a de servicios generales de la plantilla de personal laboral fijo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de limpiador/a de servicios generales de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2011 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia Rafelbuñol
Traducción automática
Limpiador/a de servicios generales de la plantilla de personal laboral fijo
Una plaza de limpiador/a de servicios generales de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . .
Pintor/a de la plantilla de personal laboral fijo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de pintor/a de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2011 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia Rafelbuñol
Traducción automática
Pintor/a de la plantilla de personal laboral fijo
Una plaza de pintor/a de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . .
Peón de jardinería de la plantilla de personal laboral fijo - Tipo de oferta: concurso-oposición Tres plazas de peón de jardinería de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2011 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia Rafelbuñol
Traducción automática
Peón de jardinería de la plantilla de personal laboral fijo
Tres plazas de peón de jardinería de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . .
Peón de limpieza viaria de la plantilla de personal laboral fijo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de peón de limpieza viaria de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2011 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia Rafelbuñol
Traducción automática
Peón de limpieza viaria de la plantilla de personal laboral fijo
Una plaza de peón de limpieza viaria de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . .
Limpiador/a de edificios varios de la plantilla de personal laboral fijo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de limpiador/a de edificios varios de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2011 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia Rafelbuñol
Traducción automática
Limpiador/a de edificios varios de la plantilla de personal laboral fijo
Una plaza de limpiador/a de edificios varios de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos en Valencia excluyendo rafelbunol
intervención de clase segunda í‚«ajuntament: sollana . í‚«ayuntamiento: sollana . província: valí¨ncia . provincia: valencia . denominació del lloc: intervenció de classe segona . denominación del puesto: intervención de clase segunda . Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia
complement específic 1 872 . 68 els factors que permeten la valoració del lloc de treball creat son: complement específic 1 . complement específic 2: turnicitat . penositat . perillositat complement específic 3 . tot en aplicació de la legislació sobre compet ncies pr pies de l'administració local i la llei 7/2017 . de 13 de desembre . de coordinació de policies locals de la comunitat valenciana tercer: aprovar inicialment les modificacions de la relació de llocs de treball de l'ajuntament de meliana consistents en la modificació dels següents llocs de treball . Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
bases base primera 4026 de data 4 d'abril del 2019 . la presid ncia d'aquesta corporació ha disposat convocar un procés selectiu per a la provisió del lloc de treball descrit en l'annex i adjunt . de conformitat amb les següents: bases base primera . en l'annex i citat es fan constar les dades referents als diversos llocs de treball: denominació . destinació . classificació . pertinen a a places . funcions i perfil dels llocs . Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
fase primera de 75 o més hores per a fixar l'ordre de prefer ncia en l'adjudicació de vacants en els concursos per a la provisió dels llocs de treball convocats es valoraran els m rits següents: fase primera . b) grau personal inferior al del lloc sol licitat: 1 . 75 punts . Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
de 100 o més hores de 75 o més hores: 0 . 75 punts . de 50 o més hores: 0 . 50 punts . de 25 o més hores: 0 . 25 punts . de 15 o més hores: 0 . 10 punts . certificat de grau elemental o b1: 0 . 40 punts . certificat de grau mitj o c1: 0 . 70 punts . certificat de grau superior o c2: 1 punt . certificat de nivell intermedi b1: 0 . 25 punts . certificat de nivell avan at b2: 0 . 50 punts . certificat de nivell domini operatiu c1: 0 . 75 punts . certificat de nivell mestria c2: 1 . 00 punt . fase segona: m rits específics c) m rits específics 1 . es valoraran d'acord amb l'escala següent: per cada titulació igual que l'exigida per a pert nyer al subgrup . es valoraran els cursos de formació el contingut dels quals estiga relacionat amb les funcions del lloc de treball . i només es tindran en compte per a baremar-los els cursos de formació i perfeccionament que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada . fins a la data en qu acabe el termini de presentació de sol licituds de participació . a 0 . 05 punts per hora impartida . d'acord amb la següent escala per als cursats: de 100 o més hores . Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
fase primera de 75 o més hores per a fixar l'ordre de prefer ncia en l'adjudicació de vacants en els concursos per a la provisió dels llocs de treball convocats es valoraran els m rits següents: fase primera . b) grau personal inferior al del lloc sol licitat: 1 . 75 punts . Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
de 100 o més hores de 75 o més hores: 0 . 75 punts . de 50 o més hores: 0 . 50 punts . de 25 o més hores: 0 . 25 punts . de 15 o més hores: 0 . 10 punts . certificat de grau elemental o b1: 0 . 40 punts . certificat de grau mitj o c1: 0 . 70 punts . certificat de grau superior o c2: 1 punt . certificat de nivell intermedi b1: 0 . 25 punts . certificat de nivell avan at b2: 0 . 50 punts . certificat de nivell domini operatiu c1: 0 . 75 punts . certificat de nivell mestria c2: 1 . 00 punt . fase segona: m rits específics c) m rits específics 1 . es valoraran d'acord amb l'escala següent: per cada titulació igual que l'exigida per a pert nyer al subgrup . es valoraran els cursos de formació el contingut dels quals estiga relacionat amb les funcions del lloc de treball . i només es tindran en compte per a baremar-los els cursos de formació i perfeccionament que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada . fins a la data en qu acabe el termini de presentació de sol licituds de participació . a 0 . 05 punts per hora impartida . d'acord amb la següent escala per als cursats: de 100 o més hores . Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
fase primera de 75 o més hores per a fixar l'ordre de prefer ncia en l'adjudicació de vacants en els concursos per a la provisió dels llocs de treball convocats es valoraran els m rits següents: fase primera . b) grau personal inferior al del lloc sol licitat: 1 . 75 punts . Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
de 100 o més hores de 75 o més hores: 0 . 75 punts . de 50 o més hores: 0 . 50 punts . de 25 o més hores: 0 . 25 punts . de 15 o més hores: 0 . 10 punts . certificat de grau elemental o b1: 0 . 40 punts . certificat de grau mitj o c1: 0 . 70 punts . certificat de grau superior o c2: 1 punt . certificat de nivell intermedi b1: 0 . 25 punts . certificat de nivell avan at b2: 0 . 50 punts . certificat de nivell domini operatiu c1: 0 . 75 punts . certificat de nivell mestria c2: 1 . 00 punt . fase segona: m rits específics c) m rits específics 1 . es valoraran d'acord amb l'escala següent: per cada titulació igual que l'exigida per a pert nyer al subgrup . es valoraran els cursos de formació el contingut dels quals estiga relacionat amb les funcions del lloc de treball . i només es tindran en compte per a baremar-los els cursos de formació i perfeccionament que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada . fins a la data en qu acabe el termini de presentació de sol licituds de participació . a 0 . 05 punts per hora impartida . d'acord amb la següent escala per als cursats: de 100 o més hores . Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
fase primera de 75 o més hores per a fixar l'ordre de prefer ncia en l'adjudicació de vacants en els concursos per a la provisió dels llocs de treball convocats es valoraran els m rits següents: fase primera . b) grau personal inferior al del lloc sol licitat: 1 . 75 punts . Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Valencia excluyendo rafelbunol
Oposiciones y Concursos en Comunidad Valenciana excluyendo Valencia
0,25 puntos conocimiento oral (a2): 0 . 25 puntos . conocimiento de nivel elemental (b1): 0 . 50 puntos . conocimiento de nivel medio (c1): 0 . 75 puntos . conocimiento de nivel superior (c2): 1 punto . Fecha de publicación: 20 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Agent de la policia local Anunci convocatí²ria i bases de selecció per a la provisió en propietat de set places d'agent de la Policia Local . . . Fecha de publicación: 20 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Personal laboral temporal Es objeto de las presentes bases la contratación de una plaza de personal laboral temporal y proceder a la constitución de una bolsa . . . Fecha de publicación: 20 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Trabajo con las mismas características que el solici- - Por servicios prestados en cualquier Administración Pública en un puesto de trabajo con las mismas características que el solici- . . . Fecha de publicación: 20 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Trabajo de las mismas características que el solicitado - Por servicios prestados en el sector privado en un puesto de trabajo de las mismas características que el solicitado . o similar . y que . . . Fecha de publicación: 20 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
0í¢Â€Â™25 puntos por título - titulación académica: (hasta un máximo de 1 punto) por estar en posesión de título académico de igual o superior nivel al exigido . propias de la plaza que se convoca: 0í¢Â€Â™25 puntos por título . a) de 100 o más horas: 1 puntos . b) de 75 a menos de 100 horas: 0 . 8 punto . c) de 50 a menos de 75 horas: 0í¢Â€Â™6 puntos . d) de 25 a menos de 50 horas: 0í¢Â€Â™4 puntos . e) de 15 a menos de 25 horas: 0í¢Â€Â™20 puntos . Fecha de publicación: 19 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
(hasta un máximo de 1 punto) - por conocimiento del valenciano: (hasta un máximo de 1 punto) . Fecha de publicación: 19 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Trabajador/a social vacante en la plantilla de personal laboral Excluidos de la convocatoria para la selección y cobertura de una plaza de Trabajador/a Social vacante en la plantilla de personal laboral . . . Fecha de publicación: 19 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Trabajador/a social vacante en la plantilla de perso- Cas que regirán las pruebas selectivas para la cobertura en propiedad de una plaza de Trabajador/a social vacante en la plantilla de perso- . . . Fecha de publicación: 19 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
intervención de clase segunda població a data 31 de desembre de 2018: és superior a 2 . población a fecha 31 de diciembre de 2018: es superior a 2 . denominació del lloc: intervenció de classe segona . denominación del puesto: intervención de clase segunda . Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Comunidad Valenciana excluyendo Valencia


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales