Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en riotorto
parque eólico de a pastoriza expediente: lu-11/123-eol . denominación: parque eólico de a pastoriza . convocatoria de levantamiento de actas previas: días 11 . 14 y 15 de enero de 2019 en el ayuntamiento de a pastoriza . el 16 de enero de 2019 en el de mondoñedo y el 11 . 14 . 15 y 16 de enero de 2019 en el de riotorto . anexo ii: rbda afecciones de la modificación no sustancial del pe a pastoriza-necesaria expropiación (ayuntamientos de mondoñedo . a pastoriza y riotorto) . Fecha de publicación: 29 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo Riotorto

Oposiciones y Concursos en Lugo excluyendo riotorto
ingeniería cartográfica de concurso: 70c/23 . de plazas: 1(a00746) . área de conocimiento: ingeniería cartográfica . geodésica y fotogrametría . departamento: ingeniería agroforestal . perfil: sistemas de información geográfica i (g4101122) . centro: escuela politécnica superior de ingeniería . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
edafología y química agrícola de concurso: 66c/23 . de plazas: 1(a00742) . área de conocimiento: edafología y química agrícola . departamento: edafología y química agrícola . perfil: materias del área . centro: escuela politécnica superior de ingeniería . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
comercialización e investigación de mercados de concurso: 91c/23 . de plazas: 1(a00767) . área de conocimiento: comercialización e investigación de mercados . departamento: organización de empresas y comercialización . perfil: investigación comercial (g3101422) . centro: facultad de administración y dirección de empresas . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
microbiología de concurso: 89c/23 . de plazas: 1(a00765) . área de conocimiento: microbiología . departamento: microbiología y parasitología . perfil: microbiología y parasitología (g2071223) . centro: facultad de ciencias . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
microbiología de concurso: 90c/23 . de plazas: 1(a00766) . área de conocimiento: microbiología . departamento: microbiología y parasitología . perfil: microbiología veterinaria (g2091203) . centro: facultad de veterinaria . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
edafología y química agrícola de concurso: 66c/23 . de plazas: 1(a00742) . área de conocimiento: edafología y química agrícola . departamento: edafología y química agrícola . perfil: materias del área . centro: escuela politécnica superior de ingeniería . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
ingeniería cartográfica de concurso: 70c/23 . de plazas: 1(a00746) . área de conocimiento: ingeniería cartográfica . geodésica y fotogrametría . departamento: ingeniería agroforestal . perfil: sistemas de información geográfica i (g4101122) . centro: escuela politécnica superior de ingeniería . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
microbiología de concurso: 89c/23 . de plazas: 1(a00765) . área de conocimiento: microbiología . departamento: microbiología y parasitología . perfil: microbiología y parasitología (g2071223) . centro: facultad de ciencias . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
microbiología de concurso: 90c/23 . de plazas: 1(a00766) . área de conocimiento: microbiología . departamento: microbiología y parasitología . perfil: microbiología veterinaria (g2091203) . centro: facultad de veterinaria . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
comercialización e investigación de mercados de concurso: 91c/23 . de plazas: 1(a00767) . área de conocimiento: comercialización e investigación de mercados . departamento: organización de empresas y comercialización . perfil: investigación comercial (g3101422) . centro: facultad de administración y dirección de empresas . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Lugo excluyendo riotorto
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo Lugo
Traballo e ás funcións encomendadas ao mesmo Consistirá en resolver un escenario de intervención relativo aos temas ou materias do programa recollido como Anexo I desta convocatoria ou as tarefas do posto de traballo e ás funcións encomendadas ao mesmo . . . Fecha de publicación: 24 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal socorristas acuáticos para a unidade de salvamento e socorrismo acuático que prestarán o servizo nas praias do concello de carballo O obxecto desta convocatoria é a contratación laboral de duración determinada de trinta e dúas (32) prazas de persoal socorristas acuáticos para a Unidade de Salvamento e Socorrismo Acuático que prestarán o servizo nas praias do Concello de Carballo . dos cales catro (4) serán coordinadores socorristas de praia (Grupo V) e os restantes vinte e oito (28) serán socorristas de praia (Grupo IV) . a través do procedemento de selección que se sinala nestas bases . de conformidade co disposto no Real Decreto Lexislativo 5/2015 . de 30 de outubro . polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público . a Lei 7/1985 . de 2 de abril . o Real Decreto Lexislativo 781/1986 . de 18 de abril . a Lei 2/2015 . de 29 de abril . do emprego público de Galicia . e demais disposicións de pertinente aplicación Fecha de publicación: 24 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Socorristas para a unidade de salvamento e socorrismo acuático que prestará servizo nas praias do concello de carballo no ano 2024 1307/2024 do 21/05/2024 . aprobáronse as Bases Xerais e Bases Específicas que regularan a convocatoria pública e o proceso selectivo para a contratación de duración determinada . en quenda libre . de trinta e dúas (32) prazas de socorristas para a Unidade de Salvamento e Socorrismo acuático que prestará servizo nas praias do Concello de Carballo no ano 2024 Fecha de publicación: 24 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de xefe/a de servizo de intervención na edificación e disciplina urbanística -Provisión . por concurso específico . do posto de traballo de Xefe/a de Servizo de Intervención na Edificación e Disciplina Urbanística . con bases aprobadas pola concelleira delegada de Facenda e Administración . en resolución de data 29/01/2019 . publicadas no BOP do 13/02/2019; o anuncio da convocatoria fíxose no DOG do 6 de marzo de 2019 e unha corrección de erros do 13 de marzo Fecha de publicación: 23 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de xefe/a de servizo de xustiza social - Provisión . por concurso específico . do posto de traballo de Xefe/a de Servizo de Xustiza Social . cuxas bases se aprobarán en virtude de resolución da concelleira delegada de Facenda e Administración de data 12/03/2019 . publicadas no BOP do 25/03/2019; o anuncio da convocatoria fíxose no DOG do 30 de abril de 2019 . . . Fecha de publicación: 23 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de xefe/a de servizo de museos científicos - Provisión . por concurso específico . do posto de traballo de Xefe/a de Servizo de Museos Científicos . cuxas bases aprobadas pola concelleira delegada de Facenda e Administración . a medio de resolución de data 29/01/2019 . publicadas no BOP do 13/02/2019; a convocatoria efectuárase mediante anuncio que saiu publicado no DOG do 6 de marzo de 2019 e unha corrección de erros do 13 de marzo Fecha de publicación: 23 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de xefe/a de servizo de bibliotecas - Provisión . por concurso específico . do posto de traballo de Xefe/a de Servizo de Bibliotecas . con bases aprobadas pola concelleira delegada de Facenda e Administración . en resolución de data 29/01/2019 . publicadas no BOP do 13/02/2019 . con anuncio da convocatoria publicado no DOG do 6 de marzo de 2019 e unha corrección de erros do 13 de marzo . . . Fecha de publicación: 23 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de xefe/a de servizo de mobilidade urbana - Provisión . por concurso específico . do posto de traballo de Xefe/a de Servizo de Mobilidade Urbana . cuxas bases se aprobarán en resolución da concelleira delegada de Facenda e Administración de data 29/01/2019 . publicadas no BOP do 13/02/2019; o anuncio da convocatoria saiu publicado no DOG do 6 de marzo de 2019 e unha corrección de erros do 13 de marzo . . . Fecha de publicación: 23 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de xefe/a de servizo de participación cidadá e innovación - Provisión . por concurso específico . do posto de traballo de Xefe/a de Servizo de Participación Cidadá e innovación . con bases aprobadas pola concelleira delegada de Facenda e Administración . a medio de resolución de data 15/03/2019 . publicadas no BOP do 27/03/2019 . con anuncio da convocatoria publicado no DOG do 30 de abril de 2019 . . . Fecha de publicación: 23 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de xefe/a de servizo de medio ambiente -Provisión . por concurso específico . do posto de traballo de Xefe/a de Servizo de Medio Ambiente . cuxas bases quedaron aprobadas en resolución da concelleira delegada de Facenda e Administración de data 29/01/2019 . publicadas no BOP do 13/02/2019; o anuncio da convocatoria saiu publicado no DOG do 6 de marzo de 2019 e unha corrección de erros do 13 de marzo . . . Fecha de publicación: 23 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo Lugo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales