Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en san martin de pusa
Gerocultor/ auxiliar de geriatria de la residencia de la tercera edad virgen de bienvenida de san martin de pusa BASES DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR TRES PLAZAS DE GEROCULTOR/ AUXILIAR DE GERIATRIA DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD VIRGEN DE BIENVENIDA DE SAN MARTIN DE PUSA . . . Fecha de publicación: 11 Marzo 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo San Martín de Pusa
Personal laboral fijo de auxiliar de geriatría/gerocultor de la residencia de la tercera edad virgen de bienvenida en san martín de pusa correspondientes a la oferta de empleo público de 2010 - Tipo de oferta: pruebas selectivas Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres plazas de personal laboral fijo de Auxiliar de Geriatría/Gerocultor de la Residencia de la Tercera Edad Virgen de Bienvenida en San Martín de Pusa correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2010 . . . Fecha de publicación: 11 Marzo 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo San Martín de Pusa
Personal laboral fijo de limpiador/a de la residencia de la tercera edad virgen de bienvenida en san martín de pusa correspondientes a la oferta de empleo público de 2010 - Tipo de oferta: pruebas selectivas Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas de personal laboral fijo de limpiador/a de la Residencia de la Tercera Edad Virgen de Bienvenida en San Martín de Pusa correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2010 . . . Fecha de publicación: 11 Marzo 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo - Fecha Resolución: 24 Enero 2011 Castilla La Mancha Toledo San Martín de Pusa
Personal laboral mediante contrato de alta dirección en la categoría de directora de la residencia de la tercera edad virgen de bienvenida en san martín de pusa correspondientes a la oferta de empleo público de 2010 - Tipo de oferta: pruebas selectivas Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de personal laboral mediante contrato de alta dirección en la categoría de Directora de la Residencia de la Tercera Edad Virgen de Bienvenida en San Martín de Pusa correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2010 . . . Fecha de publicación: 11 Marzo 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo San Martín de Pusa

Oposiciones y Concursos en Toledo excluyendo san martin de pusa
policía local categoría: policía . número de vacantes: 1 . denominación: policía local . de complemento destino: 18 . complemento específico: 5 . Fecha de publicación: 17 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Auxiliar administrativo Solicitud de participación en la convocatoria de una plaza de auxiliar administrativo . . . Fecha de publicación: 17 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
La subescala de secretaría-intervención Fecha de publicación: 13 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Auxiliar administrativa Fecha de publicación: 13 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Auxiliar de administración Fecha de publicación: 13 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
La escala básica de policía local: oficial Fecha de publicación: 13 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
La escala básica de policía local (nueva creación) Fecha de publicación: 13 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Oficial de servicios múltiples Fecha de publicación: 13 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Operaria de servicios múltiples Fecha de publicación: 13 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Operario conductor-servicios múltiples Fecha de publicación: 13 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Toledo excluyendo san martin de pusa
Oposiciones y Concursos en Castilla La Mancha excluyendo Toledo
tí¨cnic/a de control intern característiques dels llocs de treball: tí¨cnic/a de control intern . grup de classificació: sots-grup a1 . nombre de vacants: 1 . sistema de selecció: concurs 퀓 oposició . torn d퀙accés: obert . retribucions: 33 . jornada de treball: dedicació completa 37 . 5 hores/setmanals . rí¨gim juridic: funcionari interí d퀙acord amb l퀙article 10 . funcions adscrites al lloc de treball: . Fecha de publicación: 17 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
0,5 punts per títol 퀢 postgrau relacionat amb el lloc de treball a proveir: 0 . 5 punts per títol . 퀢 mí ster relacionat amb el lloc de treball a provir: 1 punt per títol . Fecha de publicación: 17 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
tí¨cnic/a de control intern característiques dels llocs de treball: tí¨cnic/a de control intern . grup de classificació: sots-grup a1 . nombre de vacants: 1 . sistema de selecció: concurs 퀓 oposició . torn d퀙accés: obert . retribucions: 33 . jornada de treball: dedicació completa 37 . 5 hores/setmanals . rí¨gim juridic: funcionari interí d퀙acord amb l퀙article 10 . funcions adscrites al lloc de treball: . Fecha de publicación: 17 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
0,5 punts per títol 퀢 postgrau relacionat amb el lloc de treball a proveir: 0 . 5 punts per títol . 퀢 mí ster relacionat amb el lloc de treball a provir: 1 punt per títol . Fecha de publicación: 17 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Capo- 7891 de data 06/06/2019 . per a la provisió de tres places de Capo- . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Jutge/essa de pau titular i Edicte de convocatí²ria per cobrir les places de jutge/essa de pau titular i . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Jutge/essa de pau titular i Edicte de convocatí²ria per cobrir les places de jutge/essa de pau titular i . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Capo- 7891 de data 06/06/2019 . per a la provisió de tres places de Capo- . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
1 punt titulacions acadí¨miques: per haver realitzat formació universití ria avaní§ada . en matí¨ries relacionades amb el lloc de . treball (fins a un mí xim de 2 punts): . 퀢 per la superació d퀙una segona titulació universití ria . relacionada amb el lloc de treball: 1 punt . observacions: a efectes d퀙equivalí¨ncies de titulació . només s퀙admeten les reconegudes pel ministeri d퀙educació i cií¨ncia . Fecha de publicación: 16 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
1 punt titulacions acadí¨miques: per haver realitzat formació universití ria avaní§ada . en matí¨ries relacionades amb el lloc de . treball (fins a un mí xim de 2 punts): . 퀢 per la superació d퀙una segona titulació universití ria . relacionada amb el lloc de treball: 1 punt . observacions: a efectes d퀙equivalí¨ncies de titulació . només s퀙admeten les reconegudes pel ministeri d퀙educació i cií¨ncia . Fecha de publicación: 16 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Castilla La Mancha excluyendo Toledo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales