Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en talavera
Oficial de la policía local administración localayuntamientosayuntamiento de talavera la real - Tipo de oferta: oposición Anuncio número 5587 - Boletín número 177miércoles . 17 de septiembre de 2014 Lista definitiva . Tribunal y fecha del examen para una plaza de Oficial de la Policía Local Administración LocalAyuntamientosAyuntamiento de Talavera la Real . . . Fecha de publicación: 17 Septiembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Badajoz - Fecha Resolución: 17 Septiembre 2014 Extremadura Badajoz Talavera la Real

Oposiciones y Concursos en Lleida excluyendo talavera
Programador/a junior (convocatí²ria 18/06) Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida - Fecha Resolución: 03 Enero 2019 Cataluña Lleida
La convocatí²ria Fecha de publicación: 02 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida - Fecha Resolución: 02 Enero 2019 Cataluña Lleida
sí¢Â€Â™autoritza la reconversió i requalificació del l oc de trebal inclí²s en la plantil a de personal laboral, amb indicació del grup i subgrup que sí¢Â€Â™assigna - assignar a la plaí§a dí¢Â€Â™assessora i comunicació i premsa . rlt 107 . un complement específic índex: 18 . d) modificacions unitats dí¢Â€Â™adscripció: adscriure a la unitat secretaria general (sg) . el rlt 057 . e) ampliacions de jornada: sí¢Â€Â™incrementa la jornada del rlt 004-oam-fm . del 50% al 75% . b) llocs de treball objecte de requalificació: sí¢Â€Â™autoritza la reconversió i requalificació del l oc de trebal inclí²s en la plantil a de personal laboral . amb indicació del grup i subgrup que sí¢Â€Â™assigna . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida - Fecha Resolución: 31 Diciembre 2018 Cataluña Lleida
Monitor natació/socorrista 9 Places de monitor natació/socorrista . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida - Fecha Resolución: 31 Diciembre 2018 Cataluña Lleida
La plantil a laboral - 2 Places de la plantil a laboral . Grups/Subgrup: C1 Números RLT: 034 i 042 . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida - Fecha Resolución: 31 Diciembre 2018 Cataluña Lleida
Policia local un increment de 2800 C2 Complements específic - Assignar a les places de Policia Local un increment de 2800 . 00 euros anuals . a cada nivel de complement específic (identificació CE PL i referenciat 01 . 02 . 03 . 04 i 05 . atenent els l ocs de trebal i categories) . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida - Fecha Resolución: 31 Diciembre 2018 Cataluña Lleida
Nova creació: A) Places de nova creació: . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida - Fecha Resolución: 31 Diciembre 2018 Cataluña Lleida
Personal laboral fix del consell comarcal Fecha de publicación: 27 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida - Fecha Resolución: 27 Diciembre 2018 Cataluña Lleida
L grup a1 (1 assessor jurídic La composició del Tribunal qualificador de les tres places del grup A1 (1 Assessor jurídic . 3 Tí¨cnic Cultura i Promoció Econí²mica i 4 Tí¨cnic Medi Ambient) és la segí¼ent: . . . Fecha de publicación: 27 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida - Fecha Resolución: 27 Diciembre 2018 Cataluña Lleida
L grup a2 (5 tí¨cnic dinamització ocupacional La composició del Tribunal qualificador de les tres places del grup A2 (5 Tí¨cnic Dinamització Ocupacional . 6 Treballador social i 7 Trebal ador social) és la segí¼ent: . . . Fecha de publicación: 27 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida - Fecha Resolución: 27 Diciembre 2018 Cataluña Lleida
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Lleida excluyendo talavera
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Lleida
í¢Â€Âœarticle 41 representació de lí¢Â€Â™entitat: antoni abad . assessora: montserrat moncho i sala . representació social: albert puigvert . julio soriano . joan moyano . genís garcía . carlos luna . josé m . reunides les persones esmentades . membres de la comissió negociadora per a la modificació del pacte regulador de condicions de treball dels funcionaris de lí¢Â€Â™ajuntament de pineda de mar . en data 13 dí¢Â€Â™octubre de 2015 . acorden: 1 . aprovar el nou redactat de lí¢Â€Â™article 41 de lí¢Â€Â™acord de condicions de treball del personal funcionari de lí¢Â€Â™ajuntament de pineda de mar . el contingut del qual serí  de la segí¼ent literalitat: í¢Â€Âœarticle 41 . Fecha de publicación: 05 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona - Fecha Resolución: 05 Septiembre 2019 Cataluña Barcelona
La convocatí²ria A les places de la convocatí²ria . . . Fecha de publicación: 05 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona - Fecha Resolución: 05 Septiembre 2019 Cataluña Tarragona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 04 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona - Fecha Resolución: 04 Septiembre 2019 Cataluña Tarragona
Funcionari de Aquesta convocatí²ria te com a objecte la provisió de quatre places de funcionari de Fecha de publicación: 03 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona - Fecha Resolución: 03 Septiembre 2019 Cataluña Barcelona
plus conveni - complements personals: complement ad personam . - complements de l oc de treball: plus conveni . - complements de quantitat i qualitat de treball: plus productivitat . plus nocturn . plus disponibilitat . . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona - Fecha Resolución: 02 Septiembre 2019 Cataluña Tarragona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 30 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona - Fecha Resolución: 30 Agosto 2019 Cataluña Tarragona
L grup a subgrup a2; de sis mesos Subgrup A1; de nou mesos . per a les places del grup A subgrup A2; de sis mesos . per a . . . Fecha de publicación: 29 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona - Fecha Resolución: 29 Agosto 2019 Cataluña Tarragona
L grup c; i de quatre mesos Les places del grup C; i de quatre mesos . per a les places del grup AP . . . Fecha de publicación: 29 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona - Fecha Resolución: 29 Agosto 2019 Cataluña Tarragona
L cos de la policia local D) En el cas de convocatí²ries de places del cos de la Policia Local . els requisits que . . . Fecha de publicación: 29 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona - Fecha Resolución: 29 Agosto 2019 Cataluña Tarragona
auxiliar administratiu/va dí¢Â€Â™atenció a la ciutadania a la policia local lloc de treball: auxiliar administratiu/va dí¢Â€Â™atenció a la ciutadania a la policia local . nombre de places: 1 . dedicació: a jornada parcial (25 hores) . Fecha de publicación: 28 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona - Fecha Resolución: 28 Agosto 2019 Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Lleida


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales