Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en touro
Traballadora social do concello de touro - Tipo de oferta: oposición Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións ás listas provisionais para tomar parte no proceso selectivo . para a provisión en propiedade da praza de Traballadora social do Concello de Touro . correspondente á convocatoria publicada no BOP n . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Trabajadora social del ayuntamiento de toro
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamacións a las listas provisionais para tomar parte en el proceso selectivo . para el acopio en propiedad de la plaza de Trabajadora social del Ayuntamiento de Toro . correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP n . . .
Educadora familiar do concello de touro - Tipo de oferta: oposición Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións ás listas provisionais para tomar parte no proceso selectivo . para a provisión en propiedade da praza de Educadora familiar do Concello de Touro . correspondente á convocatoria publicada no BOP n . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Educadora familiar del ayuntamiento de toro
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamacións a las listas provisionais para tomar parte en el proceso selectivo . para el acopio en propiedad de la plaza de Educadora familiar del Ayuntamiento de Toro . correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP n . . .
Animador sociocultural do concelllo de touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado condicionado ó outorgamento da correspondente subvención pola excma O obxecto da convocatoria e a provisión dunha praza de animador sociocultural do Concelllo de Touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado condicionado ó outorgamento da correspondente subvención pola Excma . . . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Animador sociocultural del concelllo de toro en régimen de contratación laboral por obra o servicio determinado condicionado al outorgamento de la correspondiente subvención por la excma
El objeto de la convocatoria y el acopio de una plaza de animador sociocultural del Concelllo de Toro en régimen de contratación laboral por obra o servicio determinado condicionado al outorgamento de la correspondiente subvención por la Excma . . .
Trabajador social - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Trabajador Social . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Trabajador social
Una plaza de Trabajador Social . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Educador familiar - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Educador Familiar . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Educador familiar
Una plaza de Educador Familiar . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Agente de empleo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local . de la plantilla de personal laboral fijo . asimilada al subgrupo A2 . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Agente de empleo
Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local . de la plantilla de personal laboral fijo . asimilada al subgrupo A2 . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo touro
Traballo de fisioterapeuta da residencia de persoas maiores e centro de día do concello de boimorto O obxecto da convocatoria é a formación da I bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais e/ou nomeamentos interinos no posto de traballo de fisioterapeuta da Residencia de persoas maiores e Centro de día do Concello de Boimorto . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
dirección general de calidad ambiental y cambio climático centro directivo: dirección general de calidad ambiental y cambio climático . localidad: santiago de compostela . nivel: 30 . tipo de administración: general/especial . tipo de adscripción: adscripción indistinta a funcionarios de la xunta de galicia . estado y cc . formación específica: para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
subdirectora general de coordinación económica denominación: subdirectora general de coordinación económica . nivel: 30 . cuerpo o escala: general . centro directivo: secretaría general técnica . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 16 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Bombeiro condutor do s Autorizo a que me efectúen as exploracións médicas necesarias . ademais da extracción de sangue e analítica de ouriños cos parámetros seguidamente relacionados . a fin de dar cumprimento ao establecido no apartado A2 das bases específicas que rexen o proceso selectivo da convocatoria de oposición para prover en propiedade 4 prazas de bombeiro condutor do S Fecha de publicación: 13 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Peón ao abeiro do programa de integración laboral Convocatoria para a provisión dunha praza de peón ao abeiro do Programa de Integración Laboral . . . Fecha de publicación: 10 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
comunicación audiovisual y publicidad nş de concurso: 5002/17-18 . nş de plazas: 1 (hx1257) . área de conocimiento: comunicación audiovisual y publicidad . departamento: ciencias de la comunicación . perfil: tipologías y técnicas de animación audiovisual . titulación: graduado/a o licenciado/a en comunicación audiovisual . periodismo . publicidad y relaciones públicas o graduado/a en comunicación . centro (*): fac . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 10 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
análisis matemático nş de concurso: 5001/17-18 . nş de plazas: 1 (hx1256) . área de conocimiento: análisis matemático . departamento: estadística . análisis matemático y optimización . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en matemáticas . centro (*): fac . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 10 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
análisis matemático nş de concurso: 5001/17-18 . nş de plazas: 1 (hx1256) . área de conocimiento: análisis matemático . departamento: estadística . análisis matemático y optimización . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en matemáticas . centro (*): fac . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 10 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
comunicación audiovisual y publicidad nş de concurso: 5002/17-18 . nş de plazas: 1 (hx1257) . área de conocimiento: comunicación audiovisual y publicidad . departamento: ciencias de la comunicación . perfil: tipologías y técnicas de animación audiovisual . titulación: graduado/a o licenciado/a en comunicación audiovisual . periodismo . publicidad y relaciones públicas o graduado/a en comunicación . centro (*): fac . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 10 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
análisis matemático nş de concurso: 5001/17-18 . nş de plazas: 1 (hx1256) . área de conocimiento: análisis matemático . departamento: estadística . análisis matemático y optimización . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en matemáticas . centro (*): fac . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 10 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo touro
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
Jefatura de sección del servicio de anestesiología Anunciar la convocatoria para cubrir . por el procedimiento de evaluación colegiada . un puesto de jefatura de sección del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
monte de vales el monte objeto de clasificación . de acuerdo con la documentación obrante en el expediente . se describe así: . denominación del monte: monte de vales . regueiriño . patomela . barronca . o tesiño . campo da escola y campo de santa ana . superficie: 117 . 31 ha . pertenencia: parroquia de sandiás (santo estevo) . parroquia: sandiás (santo estevo) . ayuntamiento: sandiás . Fecha de publicación: 19 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Abastos municipal Fecha de publicación: 18 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Personal sanitario diplomado (coordinador/a del servicio de atención primaria) RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2017 . de la Gerencia de Gestión Integrada de Vigo . por la que se anuncia la convocatoria pública para la provisión de un puesto de personal sanitario diplomado (coordinador/a del Servicio de Atención Primaria) . . . Fecha de publicación: 18 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Personal sanitario diplomado (coordinador/a de servicio de atención primaria) Anunciar la convocatoria para cubrir . por el procedimiento de libre designación . un puesto de personal sanitario diplomado (coordinador/a de Servicio de Atención Primaria) . . . Fecha de publicación: 18 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
vicesecretario/a corporación: ayuntamiento de lugo . denominación del puesto: vicesecretario/a . nivel del complemento de destino: 30 . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
secretario/a general del pleno corporación: ayuntamiento de lugo . denominación del puesto: secretario/a general del pleno . nivel del complemento de destino: 30 . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
subdirector/a general de coordinación ambiental denominación del puesto de trabajo: subdirector/a general de coordinación ambiental . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
arquitecto/ağ, debe decir escala: técnica . clase: técnicos superiores . número de vacantes: 1 . denominación: arquitecto/ağ . debe decir . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
técnico superior de artes plásticas y diseño en técnicas escultóricas denominación: técnico superior de artes plásticas y diseño en técnicas escultóricas . duración: dos mil horas . familia profesional artística: escultura . referente europeo: cine-5b (clasificación internacional normalizada de la educación) . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales