Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en touro
Traballadora social do concello de touro - Tipo de oferta: oposición Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións ás listas provisionais para tomar parte no proceso selectivo . para a provisión en propiedade da praza de Traballadora social do Concello de Touro . correspondente á convocatoria publicada no BOP n . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Trabajadora social del ayuntamiento de toro
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamacións a las listas provisionais para tomar parte en el proceso selectivo . para el acopio en propiedad de la plaza de Trabajadora social del Ayuntamiento de Toro . correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP n . . .
Educadora familiar do concello de touro - Tipo de oferta: oposición Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións ás listas provisionais para tomar parte no proceso selectivo . para a provisión en propiedade da praza de Educadora familiar do Concello de Touro . correspondente á convocatoria publicada no BOP n . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Educadora familiar del ayuntamiento de toro
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamacións a las listas provisionais para tomar parte en el proceso selectivo . para el acopio en propiedad de la plaza de Educadora familiar del Ayuntamiento de Toro . correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP n . . .
Animador sociocultural do concelllo de touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado condicionado ó outorgamento da correspondente subvención pola excma O obxecto da convocatoria e a provisión dunha praza de animador sociocultural do Concelllo de Touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado condicionado ó outorgamento da correspondente subvención pola Excma . . . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Animador sociocultural del concelllo de toro en régimen de contratación laboral por obra o servicio determinado condicionado al outorgamento de la correspondiente subvención por la excma
El objeto de la convocatoria y el acopio de una plaza de animador sociocultural del Concelllo de Toro en régimen de contratación laboral por obra o servicio determinado condicionado al outorgamento de la correspondiente subvención por la Excma . . .
Trabajador social - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Trabajador Social . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Trabajador social
Una plaza de Trabajador Social . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Educador familiar - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Educador Familiar . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Educador familiar
Una plaza de Educador Familiar . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Agente de empleo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local . de la plantilla de personal laboral fijo . asimilada al subgrupo A2 . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Agente de empleo
Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local . de la plantilla de personal laboral fijo . asimilada al subgrupo A2 . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo touro
Subalterno/a peón de oficios varios do colexio público de boimorto BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA E O PROCESO DE SELECCIÓN PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE PERSOAL LABORAL EN MODALIDADE DE INTERINIDADE PARA PROVER UNHA PRAZA DE SUBALTERNO/A PEÓN DE OFICIOS VARIOS DO COLEXIO PÚBLICO DE BOIMORTO . que poderán ser obxecto de consulta e descarga na páxina web municipal ( //concellodeboimorto . . . Fecha de publicación: 16 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Subalterno/a peón de oficios varios do colexio público de boimorto Convocatoria e bases para a selección de persoal laboral en modalidade de interinidade para prover unha praza de subalterno/a peón de oficios varios do colexio público de Boimorto . . . Fecha de publicación: 16 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
operario de servicios múltiples número de postos de traballo: 1 (un) . clase: persoal laboral temporal . xornada: 40 horas semanais . nivel de titulación mínimo esixido: non se esixe . denominación do posto: operario de servicios múltiples . grupo de cotización: 10 . duración do contrato: dous (2) meses . retribucións brutas mensuais: 1 . Fecha de publicación: 12 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal técnico para a atención do océano surf museo do concello de valdoviño para programas subvencionados e elaboración dunha bolsa de emprego BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DA OPOSICIÓN PARA A SELECCIÓN . NA MODALIDADE DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A PARA PROGRAMA SUBVENCIONADO DUNHA PRAZA DE PERSOAL TÉCNICO PARA A ATENCIÓN DO OCÉANO SURF MUSEO DO CONCELLO DE VALDOVIÑO PARA PROGRAMAS SUBVENCIONADOS E ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO . . . Fecha de publicación: 12 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
eventual adscrito á alcaldía denominación: eventual adscrito á alcaldía . dedicación: xornada completa . Fecha de publicación: 11 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto/a técnico/a do concello da laracha BASES DA CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO DE FORMACIÓN DUNHA LISTA DE EMPREGO PARA POSIBLES NOMEAMENTOS INTERINOS OU CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS EN POSTO DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A DO CONCELLO DA LARACHA . . . Fecha de publicación: 03 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de técnico deportivo mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado Que desexa participar no proceso selectivo convocado para a provisión do posto de traballo de TÉCNICO DEPORTIVO mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía . . . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
oficial ges área de subscrición: seguridade . denominación do posto: oficial ges . nivel: 17 . complemento específico: 578 . 41 . complemento de destino: 395 . 18 . titulación: certificado de estudos segundo o previsto no punto 4 g) . outros coñecementos: celga 2 ou equivalente . Fecha de publicación: 30 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Profesor de música É obxecto desta convocatoria a contratación laboral temporal . a través do sistema selectivo de CONCURSO-OPOSICIÓN . dun posto de PROFESOR DE MÚSICA . NA ESPECIALIDE DE COMPOSICIÓN . correspondente á categoría que se indica a seguir . incluído na relación de postos de traballo aprobada polo Pleno da Corporación Municipal en sesión celebrada na data 22/12/2009 (BOP n 274 do 31 de decembro de 2009 . corrección de erros aprobada polo Pleno en sesión de data 22/02/2010) . reservado ao persoal laboral . e trala dimisión do titular do posto que se fará efectiva a partir do vindeiro 15 de setembro do ano en curso Fecha de publicación: 30 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Profesor de música É obxecto desta convocatoria a contratación laboral temporal . a través do sistema selectivo de CONCURSO-OPOSICIÓN . dun posto de PROFESOR DE MÚSICA . NA ESPECIALIDE DE PIANO . correspondente á categoría que se indica a seguir . incluído na relación de postos de traballo aprobada polo Pleno da Corporación Municipal en sesión celebrada na data 22/12/2009 (BOP n 274 do 31 de decembro de 2009 . corrección de erros aprobada polo Pleno en sesión de data 22/02/2010) . reservado ao persoal laboral . e trala dimisión do titular do posto que se fará efectiva a partir do vindeiro 15 de setembro do ano en curso Fecha de publicación: 30 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo touro
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
******9946 a2207 cuerpo/escala: ******9946 a2207 . Fecha de publicación: 10 Septiembre 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
cuerpo auxiliar cuerpo/escala: cuerpo auxiliar . denominación: secretario/a . Fecha de publicación: 10 Septiembre 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
******9413 a2059 cuerpo/escala: ******9413 a2059 . Fecha de publicación: 10 Septiembre 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
secretario/a del conselleiro/a cuerpo/escala: cuerpo auxiliar . denominación: secretario/a del conselleiro/a . Fecha de publicación: 10 Septiembre 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
******0757 a2060 cuerpo/escala: ******0757 a2060 . Fecha de publicación: 10 Septiembre 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
jefatura del servicio de calidad de procedimientos y sistemas cuerpo/escala: cuerpo superior . denominación: jefatura del servicio de calidad de procedimientos y sistemas . Fecha de publicación: 10 Septiembre 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
******2368 a2063 cuerpo/escala: ******2368 a2063 . Fecha de publicación: 10 Septiembre 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
jefatura del servicio de análisis e informes cuerpo/escala: cuerpo facultativo superior . escala de ingenieros . denominación: jefatura del servicio de análisis e informes . Fecha de publicación: 10 Septiembre 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
******2246 a2060 cuerpo/escala: ******2246 a2060 . Fecha de publicación: 10 Septiembre 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
vicesecretario/a general cuerpo/escala: cuerpo superior . denominación: vicesecretario/a general . Fecha de publicación: 10 Septiembre 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales