Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en touro
Traballadora social do concello de touro - Tipo de oferta: oposición Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións ás listas provisionais para tomar parte no proceso selectivo . para a provisión en propiedade da praza de Traballadora social do Concello de Touro . correspondente á convocatoria publicada no BOP n . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Trabajadora social del ayuntamiento de toro
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamacións a las listas provisionais para tomar parte en el proceso selectivo . para el acopio en propiedad de la plaza de Trabajadora social del Ayuntamiento de Toro . correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP n . . .
Educadora familiar do concello de touro - Tipo de oferta: oposición Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións ás listas provisionais para tomar parte no proceso selectivo . para a provisión en propiedade da praza de Educadora familiar do Concello de Touro . correspondente á convocatoria publicada no BOP n . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Educadora familiar del ayuntamiento de toro
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamacións a las listas provisionais para tomar parte en el proceso selectivo . para el acopio en propiedad de la plaza de Educadora familiar del Ayuntamiento de Toro . correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP n . . .
Animador sociocultural do concelllo de touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado condicionado ó outorgamento da correspondente subvención pola excma O obxecto da convocatoria e a provisión dunha praza de animador sociocultural do Concelllo de Touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado condicionado ó outorgamento da correspondente subvención pola Excma . . . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Animador sociocultural del concelllo de toro en régimen de contratación laboral por obra o servicio determinado condicionado al outorgamento de la correspondiente subvención por la excma
El objeto de la convocatoria y el acopio de una plaza de animador sociocultural del Concelllo de Toro en régimen de contratación laboral por obra o servicio determinado condicionado al outorgamento de la correspondiente subvención por la Excma . . .
Trabajador social - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Trabajador Social . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Trabajador social
Una plaza de Trabajador Social . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Educador familiar - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Educador Familiar . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Educador familiar
Una plaza de Educador Familiar . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Agente de empleo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local . de la plantilla de personal laboral fijo . asimilada al subgrupo A2 . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Agente de empleo
Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local . de la plantilla de personal laboral fijo . asimilada al subgrupo A2 . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo touro
agencia tributaria de galicia nivel: 30 . complemento específico: 21 . cuerpo o escala: xsf1 . tipo de adscripción: (axg) adscripción exclusiva a personal funcionario de la administración de la xunta de galicia . centro directivo o dependencia: agencia tributaria de galicia . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 29 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
agencia tributaria de galicia nivel: 30 . complemento específico: 21 . cuerpo o escala: xsf1 . tipo de adscripción: (axg) adscripción exclusiva a personal funcionario de la administración de la xunta de galicia . centro directivo o dependencia: agencia tributaria de galicia . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 29 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
jefatura del servicio de docencia código del puesto: sgs020000415770010 . denominación del puesto: jefatura del servicio de docencia . dependencia: agencia gallega para la gestión del conocimiento en salud . localidad: santiago de compostela . nivel: 28 . complemento específico: 13 . Fecha de publicación: 28 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
técnico/a de secretaría área de adscrición: departamento de secretaría e administración xeral . denominación: técnico/a de secretaría . grupo de clasificación: escala de administración xeral . subescala técnica . clase superior . subgrupo a1 . nivel: 24 . complemento específico (ano 2017): 12 . titulación: título universitario de grao ou equivalente en dereito . ciencias políticas . económicas ou empresariais . intendente mercantil ou actuario . outros coñecementos: coñecementos de galego . Fecha de publicación: 28 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Operarios para o mantemento Anuncio da convocatoria de catro prazas de operarios para o mantemento . limpeza e vixilancia para as piscinas municipais de Baio e Zas . . . Fecha de publicación: 27 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Socorristas para as piscinas municipais de baio e zas Anuncio da convocatoria de dúas prazas de socorristas para as piscinas municipais de Baio e Zas . . . Fecha de publicación: 26 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
interventor/a delegado/a de la vicepresidencia y consellería de presidencia denominación: interventor/a delegado/a de la vicepresidencia y consellería de presidencia . administraciones públicas y justicia . código del puesto: fcc030001115770001 . nivel: 30 . complemento específico: 21 . cuerpo o escala: general (finanzas a9 . tipo de adscrición: (a11) adscripción indistinta a funcionarios de la xunta de galicia . administración del estado . administración de las comunidades autónomas . formación específica: (640) para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento gallego (ri) . centro directivo o dependencia: intervención general de la comunidad autónoma . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 23 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Traballo de auxiliar de axuda axuda no fogar e de apoio a persoas maiores do concello de boimorto para nomeamentos interinos ou contratacións temporais no O obxecto da convocatoria é a formación da III bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais e/ou nomeamentos interinos no posto de traballo de auxiliar de axuda axuda no fogar e de apoio a persoas maiores do Concello de Boimorto para nomeamentos interinos ou contratacións temporais no posto de auxiliar de axuda no fogar e apoio a persoas maiores . . . Fecha de publicación: 23 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Camilo díaz baliño As bases que rexen a convocatoria pódense recoller en TUSSA . na praza de Camilo Díaz Baliño . s/n . de luns a venres laborables . entre as 9 . . . Fecha de publicación: 23 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
interventor/a delegado/a de la vicepresidencia y consellería de presidencia denominación: interventor/a delegado/a de la vicepresidencia y consellería de presidencia . administraciones públicas y justicia . código del puesto: fcc030001115770001 . nivel: 30 . complemento específico: 21 . cuerpo o escala: general (finanzas a9 . tipo de adscrición: (a11) adscripción indistinta a funcionarios de la xunta de galicia . administración del estado . administración de las comunidades autónomas . formación específica: (640) para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento gallego (ri) . centro directivo o dependencia: intervención general de la comunidad autónoma . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 23 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo touro
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
auditor-director técnico de gabinete denominación: auditor-director técnico de gabinete . forma de provisión: libre designación . cuerpo/escala: general/especial . nivel: 28 . específico: 22 . Fecha de publicación: 29 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
auditor-técnico formación específica: experiencia en auditoría de cuentas/control económico-financiero del sector público . denominación: auditor-técnico . forma de provisión: concurso específico . cuerpo/escala: general/especial . nivel: 28 . específico: 22 . Fecha de publicación: 29 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
técnico de informática formación específica: experiencia en auditoría de cuentas/control económico-financiero del sector público . denominación: técnico de informática . forma de provisión: concurso específico . cuerpo/escala: general/especial . nivel: 25 . Fecha de publicación: 29 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
técnico-jurídico denominación: técnico-jurídico . tipo de puesto: singularizado . forma de provisión: concurso específico . cuerpo/escala: general/especial . nivel: 25 . específico: 17 . Fecha de publicación: 29 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
ayudante de auditoría denominación: ayudante de auditoría . forma de provisión: libre designación . cuerpo/escala: general/especial . nivel: 23 . Fecha de publicación: 29 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
auxiliar administrativo denominación: auxiliar administrativo . forma de provisión: libre designación . cuerpo/escala: general . nivel: 16 . específico: 8 . Fecha de publicación: 29 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliar de archivo Conforme al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno local . en la sesión celebrada el día 24 de mayo de 2017 . se convoca oposición para seleccionar a la persona que desempeñará el puesto de trabajo de auxiliar de archivo . en la modalidad de funcionario interino . asimilado al grupo C . subgrupo C2 . para ejecutar un programa local de actualización del archivo municipal Fecha de publicación: 29 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
jefatura del área de coordinación denominación: jefatura del área de coordinación . gestión económica y asuntos generales . Fecha de publicación: 29 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
derecho del trabajo y de la seguridad social nš de concurso: 1052/17-18 . nš de plazas: 1 (hx0137) . área de conocimiento: derecho del trabajo y de la seguridad social . departamento: derecho público espec . perfil: materias del área . titulación: graduado/a en relaciones laborales y recursos humanos . Fecha de publicación: 27 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 13 Junio 2017 Galicia
derecho del trabajo y de la seguridad social nš de concurso: 1052/17-18 . nš de plazas: 1 (hx0137) . área de conocimiento: derecho del trabajo y de la seguridad social . departamento: derecho público espec . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en derecho . Fecha de publicación: 27 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 13 Junio 2017 Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google