Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en vic
gbte centro destino y localidad: viceconsejería - sevilla . denominación del puesto: gbte . Fecha de publicación: 28 Septiembre 2018 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Fecha Resolución: 21 Septiembre 2018 Andalucía
jefe de unidad del servicio recaudatorio - denominación: jefe de unidad del servicio recaudatorio . - número total de plazas: 3 . provincial de león: puestos de jefe de unidad de los servicios recaudatorios de la bañeza . . - escala: administración especial . - subescala: servicios especiales/cometidos especiales . - definición de funciones: si bien se trata de plazas/puestos de funcionario . las funciones . í¢Â€Â“clasificación por categorías) . dispone: í¢Â€Âœrecaudador . Fecha de publicación: 05 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de León Castilla y León León
12 nombre rodriguez diaz . santiago . Nivel 12-04-2010 . puesto 12 . empleado servicios múltiples . Fecha de publicación: 04 Junio 2018 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre atienza martinez . fco javier . Nivel 21-09-2002 . puesto 15 . empleado servicios múltiples-p l i n f * . Fecha de publicación: 04 Junio 2018 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre ayala martinez . jose antonio . Nivel 31-12-2012 . puesto 15 . empleado servicios múltiples . Fecha de publicación: 04 Junio 2018 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre ruiz ayuso . miguel . Nivel 23-07-2007 . puesto 15 . empleado servicios múltiples . Fecha de publicación: 04 Junio 2018 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre monreal navarro . jose r . Nivel 23-07-2007 . puesto 15 . empleado servicios múltiples-p l i n f * . Fecha de publicación: 04 Junio 2018 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre martinez murga . jose . Nivel 23-07-2007 . puesto 15 . empleado servicios múltiples-p l i n f * . Fecha de publicación: 04 Junio 2018 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre garcía cantón . esther . Nivel 22-04-2014 . puesto 15 . empleado servicios múltiples-p l i n f * . Fecha de publicación: 04 Junio 2018 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre collares machado . itala c . Nivel 13-10-2017 . puesto 15 . empleado servicios múltiples . Fecha de publicación: 04 Junio 2018 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en vic España

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo vic
Ls grups a1 Places dels grups A1 . A2 i C1: Nivell superior de coneixements de llengua castellana . . . Fecha de publicación: 16 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Funcionari de carrera - Carnet de conduir de la classe B . per a determinades places de funcionari de carrera . . . Fecha de publicación: 16 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
fotocí²pia del document que acrediti la seva nacionalitat els nomenaments que es produeixin durant la vigí¨ncia de borsa de treball restaran condicionats a la presentació . per part de cada aspirant . dels documents originals o equivalents . que es relacionen a continuació . en cas de no haver presentat aquesta documentació amb anterioritat: . en cas de nacionals membres dí¢Â€Â™altres estats de la unió europea o dí¢Â€Â™aquells estats que sigui dí¢Â€Â™aplicació la lliure circulació de treballadors: fotocí²pia del document que acrediti la seva nacionalitat . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
codi í‚· modificacií“ de la relacií“ de llocs de treball: codi . lloc de treball: . Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a de gestió per coordinar el personal del programa treball i formació Dues places de tí¨cnic/a de gestió per coordinar el personal del programa treball i formació . . . . Fecha de publicación: 02 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tíˆcnic/a mitjí€ educacií“ (instrumentista de piano) Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Personal laboral docent Escrita de l engua catalana del mateix nivel o superior en convocatí²ries anteriors per a la provisió de places de personal laboral docent . . . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Personal laboral Fecha de publicación: 19 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tíˆcnic/a mitjí€ educacií“ (instrumentista de piano) í‰s objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir 2 PLACES DE TíˆCNIC/A MITJí€ EDUCACIí“ (INSTRUMENTISTA DE PIANO) . . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
els deu municipis de la comarca del moianí¨s í¯Â‚· denominació: tí¨cnic/ a de recursos humans . í¯Â‚· categoria: tí¨cnic/a grau mitjí  . í¯Â‚· grup de classificació: grup a- subgrup a2 . í¯Â‚· í€mbit de treball: els deu municipis de la comarca del moianí¨s . í¯Â‚· í€rea de treball: í€rea dí¢Â€Â™administració general i econí²mica del consell comarcal del . í¯Â‚· dedicació i jornada: 28 hores . í¯Â‚· sou brut anual per 28 hores: 19 . í¯Â‚· durada: prí²rrogues anuals . Fecha de publicación: 19 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo vic
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 16 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
L menjador seran fi xes per a una millor La ubicació de les places del menjador seran fi xes per a una millor . . . Fecha de publicación: 13 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
a) unitat dí¢Â€Â™incidí¨ncies la policia local estarí  formada funcionalment i bí sicament per aquests grups de treball: a) unitat dí¢Â€Â™incidí¨ncies . torn matí: el que es realitza de 06 . a 06: 00 hores . quadrant unitat dí¢Â€Â™incidí¨ncies: f . Fecha de publicación: 12 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Professorat agregat i quatre En la seva sessió del 15 de juliol de 2016 . el Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili va aprovar la convocat ria de sis places de professorat agregat i quatre places de catedr tic d'universitat . corresponents a l'aplicació de la taxa de reposició per a l'any 2016 i 4 places de catedr tic d'universitat per promoció interna que han estat autoritzades per la Direcció General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya Fecha de publicación: 12 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
La convocatí²ria Fecha de publicación: 09 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
La convocatí²ria Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
L grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat Així mateix . poden participar-hi les persones funcion ries de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat . a les quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en mat ria de funció pública Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Ls subgrups c1 o superior Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Jutge de pau substitut del terme municipal de gratallops i Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
1 punt per any treballat, les fraccions dí¢Â€Â™any es valoraran proporcionalment per a la valoració dels treballs en el sector públic: 1 punt per any treballat . les fraccions dí¢Â€Â™any es valoraran proporcionalment . per a la valoració dels treballs a lí¢Â€Â™empresa privada: 0 . 25 punts per any treballat . les fraccions dí¢Â€Â™any es valoraran proporcionalment . Fecha de publicación: 06 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales