Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en vic
12 nombre rodriguez diaz santiago . Nivel 12/04/2010 . puesto 12 . empleo servicios múltiples- . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre atienza martinez fco javier . Nivel 21/09/2002 . puesto 15 . empleado servicios múltiples p l i n f * . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre ayala martinez jose antonio . Nivel 31/12/2012 . puesto 15 . empleo servicios múltiples- . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre ruiz ayuso miguel . Nivel 23/07/2007 . puesto 15 . empleado servicios múltiples . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre monreal navarro jose r . Nivel 23/07/2007 . puesto 15 . empleado servicios múltiples p l i n f * . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre martinez murga jose . Nivel 23/07/2007 . puesto 15 . empleado servicios múltiples p l i n f * . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre garcía cantón esther . Nivel 22/04/2014 . puesto 15 . empleado servicios múltiples p l i n f * . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre fernandez muñoz domingo m . Nivel 13/10/2017 . puesto 15 . empleado servicios múltiples p l i n f * . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre izal maximo antonio . Nivel 13/10/2017 . puesto 15 . empleado servicios múltiples p l i n f * . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre vergar losua camino . Nivel 09/04/2014 . puesto 15 . empleado servicios múltiples preferente conserje colegio j n c . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en vic España

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo vic
Agent de la policia local Fecha de publicación: 12 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mestre/a BASES DE LA CONVOCATíツ坦IA PER A LA COBERTURA DE 121 PLACES DE MESTRE/A . MITJANíツANT . . . Fecha de publicación: 27 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L torn lliure Fecha de publicación: 27 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Ls grups a Fecha de publicación: 26 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Les quals no pugui efectuar cap proposta de nomenament o contractació En el cas que el nombre de persones aspirants que hagin superat el procés selectiu sigui inferior al nombre de places convocades . el tribunal declararí  desertes les places de les quals no pugui efectuar cap proposta de nomenament o contractació . . . Fecha de publicación: 26 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Personal funcionari de carrera corresponents al cos de la policia local: En el cas de convocatí²ries de places de personal funcionari de carrera corresponents al cos de la Policia Local: . . . Fecha de publicación: 26 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La policia local) TAULA 2 (PER A LES CONVOCATíツ坦IES DE PLACES DE LA POLICIA LOCAL) . . . Fecha de publicación: 26 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
15 dies 3 de lí「ツツ册statut dels treballadors que indica: . - per matrimoni del treballador: 15 dies . - unió de fet: es concedeixen 15 dies naturals de permís si es produeix una unió de fet substitutíツイria del matrimoni convencional . Fecha de publicación: 25 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
enginyer/a tíツィcnic/tíツィcnica o graduat/ada en enginyeria íッツつキ lloc de treball: enginyer/a tíツィcnic/tíツィcnica o graduat/ada en enginyeria . íッツつキ categoria: tíツィcnic/a mitjíツ/ana íッツつキ grup de classificació . íッツつキ complement destí nivell: 20 íッツつキ complement específic anual . Fecha de publicación: 22 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
arquitecte/a íッツつキ categoria íッツつキ lloc de treball: arquitecte/a íッツつキ categoria . íッツつキ grup de classificació: grup a - subgrup a1 íッツつキ complement destí nivell . íッツつキ complement específic anual: 10 . Fecha de publicación: 22 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo vic
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 19 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatí²ria Places de la convocatí²ria . . . Fecha de publicación: 19 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
L municipi Fecha de publicación: 19 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
L mateixos Fecha de publicación: 08 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de policia local per concurs oposició lliure i de 2 Fecha de publicación: 06 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal funcionari i personal laboral vacants a la plantil a Selecció de les places de personal funcionari i personal laboral vacants a la plantil a . . . Fecha de publicación: 06 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Funcionari vigilant municipal Fecha de publicación: 06 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Funcionaris/níツries de carrera NOMBRE TOTAL DE PLACES DE FUNCIONARIS/NíツRIES DE CARRERA . . . Fecha de publicación: 05 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal eventual NOMBRE TOTAL DE PLACES DE PERSONAL EVENTUAL . . . Fecha de publicación: 05 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal laboral no compten al cí²mput ja que han sigut comptades * Les segí¼ents places de personal laboral no compten al cí²mput ja que han sigut comptades . . . Fecha de publicación: 05 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales