Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en vic
12 nombre rodriguez diaz santiago . Nivel 12/04/2010 . puesto 12 . empleo servicios múltiples- . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre atienza martinez fco javier . Nivel 21/09/2002 . puesto 15 . empleado servicios múltiples p l i n f * . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre ayala martinez jose antonio . Nivel 31/12/2012 . puesto 15 . empleo servicios múltiples- . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre ruiz ayuso miguel . Nivel 23/07/2007 . puesto 15 . empleado servicios múltiples . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre monreal navarro jose r . Nivel 23/07/2007 . puesto 15 . empleado servicios múltiples p l i n f * . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre martinez murga jose . Nivel 23/07/2007 . puesto 15 . empleado servicios múltiples p l i n f * . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre garcía cantón esther . Nivel 22/04/2014 . puesto 15 . empleado servicios múltiples p l i n f * . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre fernandez muñoz domingo m . Nivel 13/10/2017 . puesto 15 . empleado servicios múltiples p l i n f * . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre izal maximo antonio . Nivel 13/10/2017 . puesto 15 . empleado servicios múltiples p l i n f * . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre vergar losua camino . Nivel 09/04/2014 . puesto 15 . empleado servicios múltiples preferente conserje colegio j n c . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en vic España

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo vic
132pp (servei b) modalitat: funcionari de carrera . c) cos/escala . sotsescala i categoria: tí¨cnic/a superior de serveis . econí²mics (codi econí’mic: f/24/a1/in) . d) codi i nom del lloc de treball (nip): 132pp (servei . f) retribucions: les corresponents al grup retributiu . cos/escala/sotsescala i l oc de . g) horari de treball: dil uns . dimecres . dijous i divendres de 08 . Fecha de publicación: 16 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Bomber/a del servei de prevenció Fecha de publicación: 10 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Bomber/a d'accés 80 Places de Bomber/a d'accés . del Servei de Prevenció . Extinció d'Incendis i Salvament de Fecha de publicación: 10 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Bomber/a d'accés 80 Places de Bomber/a d'accés . del Servei de Prevenció . Extinció d'Incendis i Salvament de Fecha de publicación: 10 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Carí cter estructural corresponents a diversos cossos Fecha de publicación: 08 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Naturalesa estructural en les administracions públiques no ha de ser superior al 8% Fecha de publicación: 08 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L subgrup c1 Fecha de publicación: 08 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
característiques del lloc són funcions bí siques i generals dels llocs de treball de docent les que es detallen tot seguit les característiques i el contingut funcional del lloc de treball de docent són les segí¼ents: característiques del lloc són funcions bí siques i generals dels llocs de treball de docent les que es detallen tot seguit . tenint en compte perí² . que aquestes funcions especificades en un context general . tindran diferent grau de responsabilitat . dificultat . complexitat i intensitat en . Fecha de publicación: 04 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
característiques del lloc són funcions bí siques i generals dels llocs de treball de docent les que es detallen tot seguit les característiques i el contingut funcional del lloc de treball de docent són les segí¼ents: característiques del lloc són funcions bí siques i generals dels llocs de treball de docent les que es detallen tot seguit . tenint en compte perí² . que aquestes funcions especificades en un context general . tindran diferent grau de responsabilitat . dificultat . complexitat i intensitat en . Fecha de publicación: 04 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Nivell immediatament superior) Fecha de publicación: 02 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo vic
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
ciclo superior (5 y 6 de primaria) categoría d categoría c: ciclo superior (5 y 6 de primaria) categoría d . categoría f: 1 y 2 de bachil erato y ciclos formativos . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
definició, formalització; avantatges i inconvenients fluxos de treball: definició . formalització; avantatges i inconvenients . - arquitectura d퀙ordinadors: organització bí sica dels ordinadors . aritmí¨tica . memí²ria interna . sistema d퀙entrada/sortida . unitat de control . transferí¨ncia de la informació (busos): definició . descripció i classificació . Fecha de publicación: 18 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Funcionaris de pí g Fecha de publicación: 18 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Nueva creación Laborales concertados para cubrir las plazas de nueva creación . . . Fecha de publicación: 18 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Nova Cí²pia compulsada dels contractes laborals concertats per cobrir les places de nova . . . Fecha de publicación: 18 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
L subgrup a1 ó a2 Inclosa en places del Subgrup A1 ó A2 . o les equivalents categories . . . Fecha de publicación: 15 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Naturalesa estructural que temporal que inclourí  les places de naturalesa estructural que . estant dotades . . . Fecha de publicación: 11 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Titular i la resta Els/les candidats/es més votats/des ocuparan les places de titular i la resta . . . Fecha de publicación: 01 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal laboral de tí¨cnic/a auxiliar -Crear dos places de personal laboral de tí¨cnic/a auxiliar . grup C1L . a cobrir . . . Fecha de publicación: 28 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal laboral de tí¨cnic/a mitjí /ana en informí tica -Crear dos places de personal laboral de tí¨cnic/a mitjí /ana en informí tica . . . . Fecha de publicación: 28 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales