Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de tecnico educador en Cataluña
Profesor , Tècnic-a en educació infantil L'Entrevista personal es valorarà per les places de Tècnic-a en educació infantil . Mestre-a d'educació infantil i Director-a gerent de l'escola bressol . amb un màxim de 10 punts . . . Fecha de publicación: 25 Febrero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , Técnico superior - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Una plaza de Técnico Superior . perteneciente a la escala de Administración General . subescala Técnica . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno de promoción interna . . . Fecha de publicación: 24 Febrero 2014 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 12 Febrero 2014 Cataluña Girona
Profesor , director-a ràdio municipal règim jurídic - Tipo de oferta: laboral temporal 2014-01605 ajuntament de sant jaume dels domenys anunci la junta de govern local en sessió celebrada el dia 13 de gener de 2014 . va acordar convocar el concurs oposició lliure per proveir un lloc de treball a temps parcial de director-a de la ràdio municipal . d'acord amb les bases que es van aprovar també en aquesta mateixa resolució i que tot seguit es transcriuen: bases que regeixen la convocatòria per proveïr una plaça de director-a de la ràdio municipal en règim laboral temporal a temps parcial vacant a l'ajuntament de sant jaume dels domenys . objecte de la convocatòria denominació del lloc de treball segons plantilla: director-a ràdio municipal règim jurídic . de llocs convocats: 1 sistema selectiu . Fecha de publicación: 18 Febrero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , - execució de les funcions generals definides en la fitxa descriptiva del lloc tipus de director-a d'àrea millorar: - impulsar les accions de millora de l'àrea . substituir i representar: - assistir al diputat delegat o a la presidència en aquells actes directament relacionats amb el seu àmbit . general: - totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l'àmbit de l'organització . 2-2013 de la relació de llocs de treball de la diputació de tarragona . les funcions específiques del lloc de treball de director-a de l'àrea de coneixement i qualitat són les següents: - execució de les funcions generals definides en la fitxa descriptiva del lloc tipus de director-a d'àrea . en els diferents àmbits d'actuació . requisits de participació a més a més dels requisits establerts en el reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels empleats públics de la diputació de tarragona i en la normativa vigent . per a poder participar en aquesta provisió mitjançant lliure designació cal reunir els requisits següents: 2 . Fecha de publicación: 05 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , - execució de les funcions generals definides en la fitxa descriptiva del lloc tipus de director-a d'àrea millorar: - impulsar les accions de millora de l'àrea . substituir i representar: - assistir al diputat delegat o a la presidència en aquells actes directament relacionats amb el seu àmbit . general: - totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l'àmbit de l'organització . 2-2013 de la relació de llocs de treball de la diputació de tarragona . les funcions específiques del lloc de treball de director-a de l'àrea de serveis interns són les següents: - execució de les funcions generals definides en la fitxa descriptiva del lloc tipus de director-a d'àrea . en els diferents àmbits d'actuació . requisits de participació a més a més dels requisits establerts en el reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels empleats públics de la diputació de tarragona i en la normativa vigent . per a poder participar en aquesta provisió mitjançant lliure designació cal reunir els requisits següents: 2 . Fecha de publicación: 05 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , - execució de les funcions generals definides en la fitxa descriptiva del lloc tipus de director-a d'àrea millorar: - impulsar les accions de millora de l'àrea . substituir i representar: - assistir al diputat delegat o a la presidència en aquells actes directament relacionats amb el seu àmbit . general: - totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l'àmbit de l'organització . 2-2013 de la relació de llocs de treball de la diputació de tarragona . les funcions específiques del lloc de treball de director-a de l'àrea de recursos humans i polítiques actives d'ocupació són les següents: - execució de les funcions generals definides en la fitxa descriptiva del lloc tipus de director-a d'àrea . en els diferents àmbits d'actuació . requisits de participació a més a més dels requisits establerts en el reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels empleats públics de la diputació de tarragona i en la normativa vigent . per a poder participar en aquesta provisió mitjançant lliure designació cal reunir els requisits següents: 2 . Fecha de publicación: 05 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , - execució de les funcions generals definides en la fitxa descriptiva del lloc tipus de director-a d'àrea millorar: - impulsar les accions de millora de l'àrea . substituir i representar: - assistir al diputat delegat o a la presidència en aquells actes directament relacionats amb el seu àmbit . general: - totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l'àmbit de l'organització . 2-2013 de la relació de llocs de treball de la diputació de tarragona . les funcions específiques del lloc de treball de director-a de l'àrea del servei d'assistència al territori són les següents: - execució de les funcions generals definides en la fitxa descriptiva del lloc tipus de director-a d'àrea . en els diferents àmbits d'actuació . requisits de participació a més a més dels requisits establerts en el reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels empleats públics de la diputació de tarragona i en la normativa vigent . per a poder participar en aquesta provisió mitjançant lliure designació cal reunir els requisits següents: 2 . Fecha de publicación: 05 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , - execució de les funcions generals definides en la fitxa descriptiva del lloc tipus de director-a d'àrea millorar: - impulsar les accions de millora de l'àrea . substituir i representar: - assistir al diputat delegat o a la presidència en aquells actes directament relacionats amb el seu àmbit . general: - totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l'àmbit de l'organització . 2-2013 de la relació de llocs de treball de la diputació de tarragona . les funcions específiques del lloc de treball de director de l'àrea del servei d'assistència al ciutadà són les següents: - execució de les funcions generals definides en la fitxa descriptiva del lloc tipus de director-a d'àrea . en els diferents àmbits d'actuació . requisits de participació a més a més dels requisits establerts en el reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels empleats públics de la diputació de tarragona i en la normativa vigent . per a poder participar en aquesta provisió mitjançant lliure designació cal reunir els requisits següents: 2 . Fecha de publicación: 05 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Trabajador social (subgrupo a2); - Tipo de oferta: concurso-oposición 1 plaza de Trabajador Social (subgrupo A2); 1 plaza de Técnico Auxiliar de Archivo y Biblioteconomía (subgrupo C1); 1 plaza de Técnico Auxiliar Proyectista (subgrupo C1); una plaza de Operador-Programador Informático (subgrupo C1); una plaza de Educador de Guardería (subgrupo C1); una plaza de Auxiliar de Compras (subgrupo C2) y una plaza de Peón de Paleta (subgrupo AP) de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre Fecha de publicación: 27 Agosto 2013 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 09 Agosto 2013 Cataluña Barcelona
Profesor , Treballador/a social Referència 133/COP-17/13: 19 places de TREBALLADOR/A SOCIAL . escala d'administració especial . subescala tècnica . classe diplomada . grup A2 . pel sistema de concurs oposició . torn de reserva especial . de conformitat amb les bases específiques reguladores aprovades per Acord de la JGL de 15/02/2013 Referència 134/COP-18/13: 16 places d'EDUCADOR/A . escala d'administració especial . subescala tècnica . classe diplomada . grup A2 . pel sistema de concurs oposició . torn de reserva especial Fecha de publicación: 07 Marzo 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de tecnico educador en CataluñaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales