Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de administrativo en Castilla La Mancha
auxiliar administrativo denominación: auxiliar administrativo . número de plazas: una . Fecha de publicación: 12 Enero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
auxiliar administrativo denominación: auxiliar administrativo . número de plazas: una (tiempo parcial) . Fecha de publicación: 12 Enero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
auxiliar administrativo denominación: auxiliar administrativo . plaza: una . Fecha de publicación: 11 Enero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
auxiliar administrativo denominación: auxiliar administrativo . número de plazas: una . Fecha de publicación: 11 Enero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Auxiliar administrativo Fecha de publicación: 26 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
administratiu/va de gestió 퀢 denominació del lloc de treball: administratiu/va de gestió . 퀢 grup de classificació: c (subgrup c1) . 퀢 escala: administració general . 퀢 subescala: administrativa . 퀢 naturalesa: funcionarial . funcions principals del lloc de treball: . Fecha de publicación: 19 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
administratiu/va de gestió 퀢 denominació del lloc de treball: administratiu/va de gestió . 퀢 grup de classificació: c (subgrup c1) . 퀢 escala: administració general . 퀢 subescala: administrativa . 퀢 naturalesa: funcionarial . funcions principals del lloc de treball: . Fecha de publicación: 19 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Caporal de la policia local de l퀙ajuntament 02 Promoció interna de dues places de caporal de la Policia local de l퀙ajuntament de castell-platja d퀙aro la junta de govern local, en sessió de data 30 de novembre de 2017, ha pres el segí¼ent acord: contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrí  interposar amb carí cter potestatiu recurs de reposició davant l퀙í²rgan que l퀙ha dictada, en el termini d퀙un mes a comptar des del dia segí¼ent a la recepció d퀙aquesta notificació Fecha de publicación: 05 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Auxiliar administrativo por concurso-oposición -promoción interna- Fecha de publicación: 16 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
administratiu/va 퀢 denominació del lloc de treball: administratiu/va . 퀢 grup de classificació: c (subgrup c1) . 퀢 escala: administració general . 퀢 subescala: administrativa . 퀢 naturalesa: funcionarial (funcionari/í ria interí/ina de programa) . funcions principals del lloc de treball: . Fecha de publicación: 30 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administrativo en Castilla La ManchaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales