Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de administrativo en Galicia
administrativo denominación: administrativo . clasificación: escala de administración xeral . subescala administrativo . subgrupo c1 . xornada de traballo: completa . retribucións: as básicas correspondentes ao grupo de clasificación profesional e as complementarias fixadas na rpt municipal para os postos de administrativo (bop n 188 . do 26 de agosto de 2009) . Fecha de publicación: 20 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo con carácter temporal no departamento de servizos sociais do concello de zas Bases da convocatoria para a cobertura dunha praza de auxiliar administrativo con carácter temporal no departamento de servizos sociais do Concello de Zas . . . Fecha de publicación: 08 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
administrativo - clasificación: escala de administración xeral . subescala: administrativa . denominación: administrativo . Fecha de publicación: 03 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar administrativo - clasificación: escala de administración xeral . subescala: auxiliar . denominación: auxiliar administrativo . Fecha de publicación: 03 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
1; grupo c1; nivel de comple- mento de destino: 24 . escala de administración general: subescala administrativa . de plazas: 1; grupo c1; nivel de comple- . Fecha de publicación: 27 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Traballo convocado de secretario/a de presidencia 3 Unha vez transcorrido o prazo previsto na convocatoria para a presentación de solicitudes . ponse de manifesto que non existe constancia da presentación de solicitudes ao posto de traballo convocado de Secretario/a de Presidencia . código posto 112131 . escala de Administración Xeral . subescala administrativa . . . Fecha de publicación: 24 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo convocado de secretario/a de presidencia Declarar deserta a convocatoria para a provisión do posto de traballo convocado de Secretario/a de Presidencia . código posto 112131 . escala de Administración Xeral . subescala administrativa . . . Fecha de publicación: 24 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
administrativo denominación: administrativo . clasificación: escala de administración xeral . subescala administrativo . subgrupo c1 . xornada de traballo: completa . retribucións: as básicas correspondentes ao grupo de clasificación profesional e as complementarias fixadas na rpt municipal para os postos de administrativo (bop n 188 . do 26 de agosto de 2009) . Fecha de publicación: 23 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo/a Por resolución da Alcaldía n 147/2019 de data 15 de febreiro de 2019 . aprobaronse as bases que rexerán a convocatoria para a cobertura definitiva en propiedade . mediante o sistema de concurso-oposición de 3 prazas de auxiliar administrativo/a . personal laboral fixo . consolidación de emprego . . . Fecha de publicación: 17 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Escala de administración xeral Vista a convocatoria e bases específicas do proceso de selección da praza de Escala de administración xeral . subescala auxiliar administrativo con carácter interino (Bop A Coruña n 55 . xoves 21 de marzo de 2019 . . . Fecha de publicación: 12 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administrativo en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales