Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de administrativo en Galicia
Administrativo/a interino/a BASES E CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A INTERINO/A . . . Fecha de publicación: 31 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
administrativo denominación: administrativo . Fecha de publicación: 15 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
grupo c1; nivel 18; vacante contas: 200 킬/sesión . localidade: 103 . 37 킬 e 37 . 40 킬 . segundo pasen ou non a noite . - una plaza de administrativo: grupo c1; nivel 18; vacante . - una plaza de auxiliar administrativo: grupo c2 . Fecha de publicación: 15 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Funcionario de carreira de administrativo Relación de Aprobados . Presentación de Documentos e Nomeamento . das que rexen a convocatoria para a Provisión en propiedade . por promoción interna vertical . de unha praza de funcionario de carreira de Administrativo . vacante no Concello de Negreira incluida na Oferta de Emprego Público 2016 . faixe público o Decreto de Alcaldía n 110/2017 . de data 7 de xuño de 2017 . cuxo contido é o seguinte: Fecha de publicación: 21 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo con carácter temporal no departamento de servizos sociais do concello de zas Anuncio Bases da convocatoria para a cobertura dunha praza de auxiliar administrativo con carácter temporal no departamento de servizos sociais do Concello de Zas . . . Fecha de publicación: 08 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
administrativo; número de 퀔 grupo: c1; escala: administración xeral; subescala: admi- vacantes: una administrativa; denominación: administrativo; número de . Fecha de publicación: 03 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
administrativo; número de vacantes vacantes: una . nistrativa; denominación: administrativo; número de vacantes . Fecha de publicación: 03 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar administrativo/a de administración gene- la plaza de Auxiliar Administrativo/a de administración gene- . . . Fecha de publicación: 31 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar administrativo/a de admi- vo para cubrir la plaza de auxiliar administrativo/a de admi- . . . Fecha de publicación: 31 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar administrativo/a de admi- interino/a para la plaza de Auxiliar Administrativo/a de admi- . . . Fecha de publicación: 31 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administrativo en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales