Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de administrativo en Galicia
general nivel: 30 . centro destino: subdirección general de coordinación administrativa . localidad: santiago de compostela . cuerpo/escala: general . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Personal funcionario de presente edicto en el boletín oficial de la provincia-, con la administración general, subescala administrativa, del finalidad de que durante este plazo las personas interesadas ayuntamiento de toén carrera para la plaza de personal funcionario de presente edicto en el boletín oficial de la provincia-, con la administración general, subescala administrativa, del finalidad de que durante este plazo las personas interesadas ayuntamiento de toén Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Administrativos/as desta administración local Publicada con data do 09/04/2019 . no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña n 68 . a relación provisional de persoas admitidas e excluidas para participar no proceso selectivo para a elaboración dunha lista de persoal para posíbeis substitucións temporais nas prazas de administrativos/as desta Administración local . tras a publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña n 91 . do 15/05/2019 Fecha de publicación: 12 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
administrativo denominación: administrativo . clasificación: escala de administración xeral . subescala administrativo . subgrupo c1 . xornada de traballo: completa . retribucións: as básicas correspondentes ao grupo de clasificación profesional e as complementarias fixadas na rpt municipal para os postos de administrativo (bop n 188 . do 26 de agosto de 2009) . Fecha de publicación: 20 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo con carácter temporal no departamento de servizos sociais do concello de zas Bases da convocatoria para a cobertura dunha praza de auxiliar administrativo con carácter temporal no departamento de servizos sociais do Concello de Zas . . . Fecha de publicación: 08 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
administrativo - clasificación: escala de administración xeral . subescala: administrativa . denominación: administrativo . Fecha de publicación: 03 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar administrativo - clasificación: escala de administración xeral . subescala: auxiliar . denominación: auxiliar administrativo . Fecha de publicación: 03 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
1; grupo c1; nivel de comple- mento de destino: 24 . escala de administración general: subescala administrativa . de plazas: 1; grupo c1; nivel de comple- . Fecha de publicación: 27 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Traballo convocado de secretario/a de presidencia 3 Unha vez transcorrido o prazo previsto na convocatoria para a presentación de solicitudes . ponse de manifesto que non existe constancia da presentación de solicitudes ao posto de traballo convocado de Secretario/a de Presidencia . código posto 112131 . escala de Administración Xeral . subescala administrativa . . . Fecha de publicación: 24 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo convocado de secretario/a de presidencia Declarar deserta a convocatoria para a provisión do posto de traballo convocado de Secretario/a de Presidencia . código posto 112131 . escala de Administración Xeral . subescala administrativa . . . Fecha de publicación: 24 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administrativo en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales