Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de administrativo en Galicia
administrativo 02 denominación: administrativo . area de adscrición: departamento de xestión económica-unidade de tesourería . codigo: 04 . Fecha de publicación: 27 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Administrativa/o mediante concurso oposición correspondente á convocatoria publicada no boletín oficial da provincia n 202 . a relación provisional de persoas admitidas e excluídas para participar no proceso selectivo para a provisión . en réxime de interinidade . dunha praza de administrativa/o mediante concurso oposición correspondente á convocatoria publicada no Boletín Oficial da Provincia n . . . Fecha de publicación: 13 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico de administración financieira neste concello 2017-0803 . mediante a cal se aprobaban as bases e a convocatoria para a provisión . polo sistema de concurso interadministrativo . dunha praza de Técnico de Administración Financieira neste Concello . en data 2 de novembro de 2017 e número 2017-0838 aprobouse a seguinte resolución correxindo as eivas detectadas: . . . Fecha de publicación: 09 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico de administración financieira do concello de a pobra do caramiñal Bases e convocatoria do concurso interadministrativo para a provisión dunha praza de Técnico de Administración Financieira do Concello de A Pobra do Caramiñal . . . Fecha de publicación: 02 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
administrativo/a grupo de clasificación: c . escala: administración xeral . subescala: administrativa . vacantes: 1 . denominación: administrativo/a . Fecha de publicación: 31 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Auxiliar administrativo/a que figura na oferta de emprego público do ano 2017 O Pleno da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol . en sesión ordinaria celebrada o día 18 de setembro de 2017 aprobou as bases específicas que rexerán a convocatoria dunha praza de Auxiliar Administrativo/a que figura na Oferta de Emprego Público do ano 2017 . e que son as seguintes: . . . Fecha de publicación: 31 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de administrativo/a interino/a do concello de cerceda Enterado/a da convocatoria para a provisión dun posto de traballo de administrativo/a interino/a do Concello de Cerceda . publicada no Boletín Oficial da Provincia núm . . . Fecha de publicación: 24 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Administrativo/a mediante concurso oposición Rematado con data do 13/10/17 o prazo de presentación de instancias para participar no proceso selectivo para a provisión . en réxime de interinidade . dunha praza de administrativo/a mediante concurso oposición . tras a publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña n . . . Fecha de publicación: 24 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo Solicitud para ser admitido en el proceso selectivo de promoción interna para cubrir tres plazas de auxiliar administrativo . subgrupo C2 Personal funcionario . . . Fecha de publicación: 23 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar administrativo cubrir tres plazas de auxiliar administrativo . escala de admi- . . . Fecha de publicación: 23 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administrativo en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales