Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de administrativo en Galicia
Persoal laboral fixo de auxiliar (depto Convocatoria 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar (Depto . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo de auxiliar (juzgado de paz) do concello de ares Convocatoria 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar (Juzgado de Paz) do Concello de Ares . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo de auxiliar (servicios xerais) Convocatoria 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar (Servicios Xerais) . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo de auxiliar (ludoteca e biblioteca) do concello de ares Convocatoria 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar (Ludoteca e Biblioteca) do Concello de Ares . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar centro 3 idade do concello de ares Convocatoria 1 praza de Auxiliar Centro 3 Idade do Concello de Ares . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo de auxiliar (servizos sociais) do concello de ares Convocatoria 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar (Servizos Sociais) do Concello de Ares . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo de informático do concello de ares Convocatoria 1 praza de persoal laboral fixo de Informático do Concello de Ares . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
grupo c1 Anuncio das bases e convocatoria do proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal de prazas de GRUPO C1 . . . Fecha de publicación: 21 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal funcionario de carreira No procedemento de referencia . relativo á convocatoria para a provisión dunha praza de persoal funcionario de carreira . da escala de administración xeral . subescala administrativa . o concelleiro-delegado da Área de Xestión Económica . Planificación Urbana . Servizos á Veciñanza e Recursos Humanos ditou o Decreto núm . . . Fecha de publicación: 14 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
/a (persoal laboral fixo) No procedemento de referencia . relativo á convocatoria para a provisión dunha praza de /a (persoal laboral fixo) . o concelleiro-delegado da Área de Xestión Económica . Planificación Urbana . Servizos á Veciñanza e Recursos Humanos ditou o Decreto núm . . . Fecha de publicación: 14 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administrativo en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales