Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de administrativo en Galicia
Administrativo RECTIFICACIí“N NA CONVOCATORIA DE SELECCIí“N DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO . . . Fecha de publicación: 23 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Auxiliar administrativo por persoal funcionario interino Convocatoria e bases para a provisión dunha praza de auxiliar administrativo por persoal funcionario interino . aprobada por resolución da segunda tenente de alcalde delegada de Persoal n 1680/2018 . do 23 de abril: . . . Fecha de publicación: 02 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
administrativo subescala: administrativo . grupo c . subgrupo c1 . denominación: administrativo . tipo de persoal: funcionario interino . Fecha de publicación: 23 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
administrativo escala: administrativo . grupo c . subgrupo c1 . denominación: administrativo . Fecha de publicación: 23 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Administrativo neste concello de valdoviño Por resolución de Alcaldía número 117 de data 16 de abril de 2018 . acordouse aprobar a convocatoria e aprobar as bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a mediante o sistema de oposición libre para futuras coberturas de posto de administrativo neste Concello de Valdoviño . con carácter de interinidade [en tanto non se convoque un novo proceso selectivo para provisión de funcionariado de carreira; ou ata que desaparezan as razóns de urxencia que motivan a súa cobertura interina/ Fecha de publicación: 23 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Administrativo para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finalidade 1 O obxecto desta convocatoria é a creación dunha lista de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a de prazas de administrativo para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finalidade . . . Fecha de publicación: 23 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
1 (hxnp1155) perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en derecho . centro (*): fac . localidad: santiago de compostela . n de concurso: 1042/18-19 . n de plazas: 1 (hxnp1155) . área de conocimiento: derecho administrativo . departamento: derecho público y teoría del estado . Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
derecho internacional público y relaciones intern perfil: derecho administrativo i-fundamentos de derecho administrativo (g3161225) . titulación: graduado/a o licenciado/a en derecho . centro (*): fac . localidad: santiago de compostela . n de concurso: 1043/18-19 . n de plazas: 1 (hx1358) . área de conocimiento: derecho internacional público y relaciones intern . departamento: derecho público y teoría del estado . Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
derecho internacional público y relaciones intern perfil: derecho administrativo i-fundamentos de derecho administrativo (g3161225) . titulación: graduado/a o licenciado/a en derecho . centro (*): fac . localidad: santiago de compostela . n de concurso: 1043/18-19 . n de plazas: 1 (hx1358) . área de conocimiento: derecho internacional público y relaciones intern . departamento: derecho público y teoría del estado . Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
derecho internacional público y relaciones intern perfil: derecho administrativo i-fundamentos de derecho administrativo (g3161225) . titulación: graduado/a o licenciado/a en derecho . centro (*): fac . localidad: santiago de compostela . n de concurso: 1043/18-19 . n de plazas: 1 (hx1358) . área de conocimiento: derecho internacional público y relaciones intern . departamento: derecho público y teoría del estado . Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administrativo en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales