Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de administrativo grupo c2 en Galicia
administrativo denominación: administrativo . clasificación: escala de administración xeral . subescala administrativo . subgrupo c1 . xornada de traballo: completa . retribucións: as básicas correspondentes ao grupo de clasificación profesional e as complementarias fixadas na rpt municipal para os postos de administrativo (bop n 188 . do 26 de agosto de 2009) . Fecha de publicación: 04 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
administrativo denominación: administrativo . clasificación: escala de administración xeral . subescala administrativo . subgrupo c1 . xornada de traballo: completa . retribucións: as básicas correspondentes ao grupo de clasificación profesional e as complementarias fixadas na rpt municipal para os postos de administrativo (bop n 188 . do 26 de agosto de 2009) . Fecha de publicación: 20 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
1; grupo c1; nivel de comple- mento de destino: 24 . escala de administración general: subescala administrativa . º de plazas: 1; grupo c1; nivel de comple- . Fecha de publicación: 27 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
administrativo denominación: administrativo . clasificación: escala de administración xeral . subescala administrativo . subgrupo c1 . xornada de traballo: completa . retribucións: as básicas correspondentes ao grupo de clasificación profesional e as complementarias fixadas na rpt municipal para os postos de administrativo (bop n 188 . do 26 de agosto de 2009) . Fecha de publicación: 23 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Administrativo/a - persoal funcionario - Visto o expediente que se tramita para a provisión en propiedade dunha praza de administrativo/a - persoal funcionario . Escala de Administración General . Subescala Administrativo . pertencente ao grupo C1 . polo sistema de concurso-oposición . en turno promoción interna . pertencente á oferta de emprego de 2018 . sendo publicada a convocatoria no Boletin Oficial da Provincia núm Fecha de publicación: 08 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
administrativo/a denominación: administrativo/a . clasificación: escala de administración xeral . subescala administrativo . subgrupo c1 . xornada de traballo: completa . retribucións: as básicas correspondentes ao grupo de clasificación profesional e as complementarias fixadas na rpt municipal para os postos de administrativo (bop n 140 . de 26 de xullo de 2017) . Fecha de publicación: 03 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar administrativo número de prazas: 1 grupo . subescala: técnica . clase: técnico medio . xornada: tempo parcial . 2/5 xornada . nivel cd: 20 complemento específico . b)í¢Â€Âˆí¢Â€Âˆ denominación: auxiliar administrativo . Fecha de publicación: 05 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
administrativo denominación: administrativo . grupo de clasificación: subgrupo c1 . titulación: estar en posesión o en condición de obtelo antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes do título de bacharelato . técnico ou equivalentes . Fecha de publicación: 26 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Administrativo de administración general de una plaza de administrativo de administración general . grupo C) . . . . Fecha de publicación: 03 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar administrativo rinidad de un puesto de auxiliar administrativo . subgrupo C2 . . . . Fecha de publicación: 03 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administrativo grupo c2 en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales