Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de animador cultural en Galicia
Animador/a sociocultural Convocatoria de selección para a creación dunha bolsa de emprego para a cobertura do posto de animador/a sociocultural . . . Fecha de publicación: 14 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
animador ou animadora cultural a) denominación: animador ou animadora cultural . b) número: unha (1) . d) clase: persoal laboral . e) xornada laboral: completa . Fecha de publicación: 14 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
animador ou animadora cultural - denominación: animador ou animadora cultural . - número: unha (1) . - clase: laboral fixo . - xornada laboral: completa . Fecha de publicación: 14 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo de animador/a cultural para a estabilización do emprego temporal incluída na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do concello de padrón ANUNCIO: CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN . MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO . PARA A COBERTURA DUNHA (1) PRAZA DE PERSOAL LABORAL FIXO DE ANIMADOR/A CULTURAL PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DO 2022 DO CONCELLO DE PADRÓN . AO ABEIRO DA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DA LEI 20/201 . DO 28 DE DECEMBRO Fecha de publicación: 14 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Animador/a sociocultural Tanto as referidas bases xerais como as bases específicas reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura dunha praza de animador/a sociocultural . mediante persoal laboral fixo . ao abeiro das previsións legais para a estabilización do emprego temporal . publicáronse integramente no BOP da Coruña núm . . . Fecha de publicación: 14 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Animador/a sociocultural Tanto as referidas bases xerais como as bases específicas reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura dunha praza de animador/a sociocultural . mediante persoal laboral fixo . ao abeiro das previsións legais para a estabilización do emprego temporal . publicáronse integramente no BOP da Coruña núm . . . Fecha de publicación: 19 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Animador/a cultural do concello de touro en réxime de contratación persoal funcionario interino de conformidade co disposto no artigo 10 O obxecto da convocatoria é a provisión dunha praza de animador/a cultural do Concello de Touro en réxime de contratación persoal funcionario interino de conformidade co disposto no artigo 10 . . . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Tí‰cnico/a animador/a socio-cultural terceira idade centro social polivalente CORRECCIí“N DE ERROS DA CONVOCATORIA DO POSTO DE Tí‰CNICO/A ANIMADOR/A SOCIO-CULTURAL TERCEIRA IDADE CENTRO SOCIAL POLIVALENTE . . . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Técnico/a animador/a socio-cultural terceira idade centro social polivalente 2018 acordou a corrección de erros dos enunciados dos temas 12 e 13 do posto de técnico/a animador/a socio-cultural terceira idade centro social polivalente . nas bases xerais e específicas que regularán a convocatoria do proceso selectivo convocado para cubrir cinco postos de traballo de persoal laboral fixo . incluídos na Oferta de Emprego Público para o ano 2018 Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Animador/a cultural e actividades recreativas do concello de cabanas Por Resolución da Alcaldía 739/2017 . de data 29 de decembro de 2017 . procedeuse á aprobación das bases que rexerán a convocatoria para a provisión dunha praza de animador/a cultural e actividades recreativas do Concello de Cabanas . incluída na oferta de emprego público de 2016 e anteriores . que a continuación se reproducen: . . . Fecha de publicación: 08 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Cabanas
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de animador cultural en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales