Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de animador cultural en Galicia
Animador/a cultural do concello de touro en réxime de contratación persoal funcionario interino de conformidade co disposto no artigo 10 O obxecto da convocatoria é a provisión dunha praza de animador/a cultural do Concello de Touro en réxime de contratación persoal funcionario interino de conformidade co disposto no artigo 10 . . . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Tí‰cnico/a animador/a socio-cultural terceira idade centro social polivalente CORRECCIí“N DE ERROS DA CONVOCATORIA DO POSTO DE Tí‰CNICO/A ANIMADOR/A SOCIO-CULTURAL TERCEIRA IDADE CENTRO SOCIAL POLIVALENTE . . . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Técnico/a animador/a socio-cultural terceira idade centro social polivalente 2018 acordou a corrección de erros dos enunciados dos temas 12 e 13 do posto de técnico/a animador/a socio-cultural terceira idade centro social polivalente . nas bases xerais e específicas que regularán a convocatoria do proceso selectivo convocado para cubrir cinco postos de traballo de persoal laboral fixo . incluídos na Oferta de Emprego Público para o ano 2018 Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Animador/a cultural e actividades recreativas do concello de cabanas Por Resolución da Alcaldía 739/2017 . de data 29 de decembro de 2017 . procedeuse á aprobación das bases que rexerán a convocatoria para a provisión dunha praza de animador/a cultural e actividades recreativas do Concello de Cabanas . incluída na oferta de emprego público de 2016 e anteriores . que a continuación se reproducen: . . . Fecha de publicación: 08 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Cabanas
Animador cultural do concello de touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado segundo a subvención outorgada pola excma O obxecto da convocatoria é a provisión dunha praza de animador cultural do Concello de Touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado segundo a subvención outorgada pola Excma . . . Fecha de publicación: 16 Mayo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traballo laboral temporal de animador/a cultural por quedar vacante o dito posto O Concello de Aranga aprobou as bases da convocatoria para a selección . mediante concurso de méritos . dun posto de traballo laboral temporal de animador/a cultural por quedar vacante o dito posto . ao abeiro da subvención obtida da Deputación Provincial . . . Fecha de publicación: 25 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Aranga
Traballo - Tipo de oferta: concurso laboral temporal É obxecto da presente convocatoria a regulación da contratación dun/dunha animador/a cultural que se encargará xunto co técnico de cultura do desenvolvemento da programación cultural do Concello para o ano 2014 e dos programas culturais da Deputación neste Concello . así mesmo realizará programas de apoio nas aulas de informática municipal e actividades para a incorporación ás novas tecnoloxías así como aqueles outros que se deriven do seu posto de traballo Fecha de publicación: 01 Julio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo de animador/a cultural - Tipo de oferta: concurso-oposición É obxecto da presente a aprobación da convocatoria unitaria e regulación das bases especificas que . comprementarias á convocatoria e bases xerais de diversos procesos selectivos . aprobadas por acordo de Xunta de Goberno de data 11 de decembro 2013 . rexirán no proceso selectivo para a cobertura en propiedade . a través de procedemento de concurso-oposición . do posto de persoal laboral fixo de ANIMADOR/A CULTURAL . grupo profesional III do convenio de persoal laboral do Concello de Arteixo (equiparado ao grupo C1 . segundo clasificación do EBEP) correspondente á OEP 2012 e anteriores do Concelllo de Arteixo Fecha de publicación: 18 Marzo 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo e de conformidade coas condicións establecidas na convocatoria de programas de apoio á cultura e ao deporte da deputación provincial - Tipo de oferta: concurso laboral temporal É obxecto da presente convocatoria a regulación da contratación dun/dunha animador/a cultural que se encargará xunto co técnico de cultura do desenvolvemento dos programas de cultura do Concello e colaborará nos programas culturais da Deputación . así mesmo realizará programas de apoio nas aulas de informática municipal e aqueles outros que se deriven do seu posto de traballo e de conformidade coas condicións establecidas na Convocatoria de programas de apoio á cultura e ao deporte da Deputación Provincial . publicada no BOP nº 239 . do 17 de decembro de 2012 Fecha de publicación: 13 Septiembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral temporal de animador/a cultural do concello de sobrado - Tipo de oferta: laboral temporal concurso Tendo coñecemento da convocatoria para cubrir unha praza de persoal laboral temporal de animador/a cultural do Concello de Sobrado . que foi publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número . . . Fecha de publicación: 02 Mayo 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de animador cultural en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales