Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de arquitecto en Galicia
técnico (funcionario de carreira) en desenvolvemento da oep 2024 BASES DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA DE TÉCNICO (FUNCIONARIO DE CARREIRA) EN DESENVOLVEMENTO DA OEP 2024 . . . Fecha de publicación: 04 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
/a No procedemento de referencia . relativo á convocatoria para a provisión dunha praza de /a . o concelleiro-delegado da Área de Xestión Económica . Planificación Urbana . Servizos á Veciñanza e Recursos Humanos ditou o Decreto núm . . . Fecha de publicación: 30 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecta/o a) denominación: arquitecta/o . b) número: unha (1) . d) clase: persoal laboral . e) xornada laboral: parcial de 25 horas semanais . Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
/a técnico/a (escala de administración especial Convocatoria e bases para cubrir por persoal funcionario interino para a execución de programas de carácter temporal . un posto de /a técnico/a (escala de administración especial . subescala técnica . clase técnico superior . subgrupo A2) . aprobada por resolución da segunda tenente de alcalde delegada de Persoal n 2024001461 . do 19 de marzo . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecta/o - denominación: arquitecta/o . - número: unha (1) . - clase: laboral fixo . - xornada laboral: parcial de 25 horas semanais . Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecta/o técnica/o - denominación: arquitecta/o técnica/o . - número: dúas (2) . - clase: laboral fixo . - xornada laboral: parcial de 25 e 35 . 5 horas semanais . Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecta/o técnica/o a) denominación: arquitecta/o técnica/o . b) número: dúas (2) . d) clase: persoal laboral . e) xornada laboral: parcial de 25 e 35 . 5 horas semanais . Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo de arquitecta/o técnica/o para a estabilización do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do concello de padrón 1 DAS BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN . MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO . PARA A COBERTURA DE DÚAS (2) PRAZAS DE PERSOAL LABORAL FIXO DE ARQUITECTA/O TÉCNICA/O PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DO 2022 DO CONCELLO DE PADRÓN . AO ABEIRO DA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DA LEI 20/201 . DO 28 DE DECEMBRO . E CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo de arquitecta/o para a estabilización do emprego temporal incluída na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do concello de padrón 1 DAS BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN . MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO . PARA A COBERTURA DUNHA (1) PRAZA DE PERSOAL LABORAL FIXO DE ARQUITECTA/O PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DO 2022 DO CONCELLO DE PADRÓN . AO ABEIRO DA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DA LEI 20/201 . DO 28 DE DECEMBRO . E CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
/a técnico/a mediante persoal laboral fixo Que desexo participar na CONVOCATORIA E PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA de 1 praza de /A TÉCNICO/A mediante persoal laboral fixo . ao abeiro das previsións legais para a estabilización do emprego temporal . . . Fecha de publicación: 14 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de arquitecto en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales