Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de arquitecto tecnico en a coruna
Grupo a2 (concurso-oposición libre) Arquitecto técnico-técnico urbanista: 1 plaza . grupo A2 (concurso-oposición libre) . . . Fecha de publicación: 27 Mayo 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Arteixo
Arquitecto técnico-técnico urbanista - Tipo de oferta: concurso-oposición ANUNCIO de 15 de abril de 2015 referente al acuerdo sobre la convocatoria y las bases de dos procesos de funcionarización y la convocatoria y las bases para la cobertura en propiedad de una plaza de arquitecto técnico-técnico urbanista . . . Fecha de publicación: 27 Mayo 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Arteixo
Arquitecto técnico-técnico urbanista - Tipo de oferta: (Interino) Detectado erro na publicación da Convocatoria e Bases para a provisión en propiedade de 1 praza de arquitecto técnico-técnico urbanista . funcionario de carreira (BOP nº 69 de data 15 de abril de 2015) . eméndase o mesmo do seguinte xeito: . . . Fecha de publicación: 11 Mayo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto técnico-técnico urbanista - Tipo de oferta: concurso-oposición (Concurso de méritos) (Interino) É obxecto das presentes Bases a aprobación da Convocatoria e regulación das Bases reguladoras do proceso selectivo para a cobertura como funcionario de carreira dunha praza do posto de Arquitecto técnico-Técnico urbanista . Administración especial . subescala técnica . dotada coas retribucións correspondentes ao grupo A2 . nivel/complemento destino 22 (art 76 e concordantes da lei 7/2007) . a través de procedemento de concurso-oposición libre Fecha de publicación: 15 Abril 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto técnico-técnico urbanista - Tipo de oferta: concurso-oposición (Concurso de méritos) (Interino) ANUNCIO: CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO . POR PROCEDEMENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE . PARA COBERTURA COMO FUNCIONARIO DE CARREIRA DO POSTO DE ARQUITECTO TÉCNICO-TÉCNICO URBANISTA . PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA . ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL . SUBESCALA TÉCNICA . GRUPO A2 . aprobadas en Xunta de Goberno de data 1 de abril de 2015 . . . Fecha de publicación: 15 Abril 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto técnico-técnico urbanista - Tipo de oferta: concurso-oposición (Concurso de méritos) (Interino) É obxecto das presentes Bases a aprobación da Convocatoria e regulación das Bases reguladoras do proceso selectivo para a cobertura como funcionario de carreira dunha praza do posto de Arquitecto técnico-Técnico urbanista . Administración especial . subescala técnica . dotada coas retribucións correspondentes ao grupo A2 . nivel/complemento destino 22 (art 76 e concordantes da lei 7/2007) . a través de procedemento de concurso-oposición libre Fecha de publicación: 15 Abril 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto técnico-técnico urbanista - Tipo de oferta: concurso-oposición (Concurso de méritos) (Interino) ANUNCIO: CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO . POR PROCEDEMENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE . PARA COBERTURA COMO FUNCIONARIO DE CARREIRA DO POSTO DE ARQUITECTO TÉCNICO-TÉCNICO URBANISTA . PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA . ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL . SUBESCALA TÉCNICA . GRUPO A2 . aprobadas en Xunta de Goberno de data 1 de abril de 2015 . . . Fecha de publicación: 15 Abril 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto técnico número de puestos: 2 . írea: urbanismo . servicio: urbanismo . denominación: arquitecto técnico . adscripción: administración local . grupo a2 . escala de administración especial . técnico medio . titulación académica: titulación media . funciones: las previstas en los artículos 170 y 171 del trrl y demás previstas en la rpt aprobada en sesión plenaria de 28 de noviembre de 2014 (bop núm . forma de provisión: puesto a funcionarizar . clasificación: . Fecha de publicación: 20 Febrero 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
arquitecto técnico clasificación: . número de postos: 2 . área: urbanismo . servizo: urbanismo . denominación do posto: arquitecto técnico . complemento de destino: nivel 24 . complemento específico: 7 . adscrición: administración local . grupo a2 . escala de administración especial . técnico medio . titulación académica: titulación media . funcións: as previstas no (art . forma de provisión: posto a funcionarizar . Fecha de publicación: 18 Febrero 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto técnico forma de provisión: posto a funcionarizar . clasificación: . número de postos: 2 . área: urbanismo . servizo: urbanismo . denominación do posto: arquitecto técnico . complemento de destino: nivel 24 . complemento específico: 7 . adscrición: administración local . grupo a2 . escala de administración especial . técnico medio . titulación académica: titulación media . funcións: as previstas no (art . Fecha de publicación: 18 Febrero 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de arquitecto tecnico en a coruna España

Oposiciones y Concursos de arquitecto tecnico en Galicia excluyendo A Coruña
arquitecto/a, debe decir escala: técnica . clase: técnicos superiores . número de vacantes: 1 . denominación: arquitecto/a . debe decir . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Funcionario de carrera Una plaza de funcionario de carrera . escala de Administración especial . subescala técnica . técnico superior . arquitecto técnico integrada en el grupo A . subgrupo A2 . . . Fecha de publicación: 23 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 31 Mayo 2017 Galicia
Arquitecto técnico 236 . de 15 de diciembre de 2016 . aparecen publicadas las bases generales del proceso selectivo para la plaza de arquitecto técnico . . . Fecha de publicación: 19 Abril 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Arquitecto técnico ANUNCIO de prolongación de la suspensión de designación de la plaza de arquitecto técnico . . . Fecha de publicación: 13 Marzo 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
xefe de servizo de educación escala: técnica . complemento específico: 21 . 74 . clase: superior . - denominación: xefe de servizo de educación . formación específica: arquitecto superior ou técnico en admi- . Fecha de publicación: 24 Noviembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
jefe de servicio de educación escala: técnica . - denominación: jefe de servicio de educación . clase: superior . formación específica: arquitecto superior o técnico en admi- . Fecha de publicación: 24 Noviembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Arquitecto técnico para a execución do programa da área de rexeneración e renovación urbana na vila de baiona ao abeiro do plan estatal de fomento do aluguer de vivendas - Tipo de oferta: (Interino ) Persoal . oposicións BASES PARA A CONVOCATORIA DE PRAZA DUN ARQUITECTO TÉCNICO DO ARI Aprobadas por resolución de alcaldía de data 15/12/2015 as bases da convocatoria para a selección dun funcionario interino do posto de arquitecto técnico para a execución do programa da Área de rexeneración e Renovación urbana na Vila de Baiona ao abeiro do plan estatal de fomento do aluguer de vivendas . a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbana 2013-2016 . anualidade 2015 de conformidade co disposto no artigo 10 Fecha de publicación: 04 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra Baiona
ingeniería e infraestructura de los transportes írea de conocimiento: ingeniería e infraestructura de los transportes . departamento: ingeniería agroforestal . perfil: explotación del transporte terrestre (g4041224) . titulación: graduado/a en ingeniería . ingeniero/a . ingeniero/a técnico/a . arquitecto/a o arquitecto/a técnico/a . centro (*): esc . localidad: lugo . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
ingeniería del terreno írea de conocimiento: ingeniería del terreno . departamento: ingeniería agroforestal . perfil: obras geotécnicas i (g4041321) . titulación: graduado/a en ingeniería . ingeniero/a . ingeniero/a técnico/a . arquitecto/a o arquitecto/a técnico/a . centro (*): esc . localidad: lugo . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
ingeniería de la construcción írea de conocimiento: ingeniería de la construcción . departamento: ingeniería agroforestal . perfil: tecnología de estructuras (g4041324) . titulación: graduado/a en ingeniería . ingeniero/a . ingeniero/a técnico/a . arquitecto/a o arquitecto/a técnico/a . centro (*): esc . localidad: lugo . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de arquitecto tecnico en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales