Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de arquitectura
L cos facultatiu t cnic de l administració de la comunitat aut noma de les illes balears 21 L objecte de la convocat ria és el prove ment de 2 places del cos facultatiu t cnic de l Administració de la Comunitat Aut noma de les Illes Balears . escala d'arquitectura t cnica . pel torn lliure a l illa de Mallorca . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2017 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
L cos facultatiu t cnic de l administració de la comunitat aut noma de les illes balears Les 2 places del cos facultatiu t cnic de l Administració de la Comunitat Aut noma de les Illes Balears . escala d'arquitectura t cnica . objecte d'aquesta convocat ria corresponen a l oferta pública de 2016 i han de ser cobertes pel torn lliure . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2017 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
L cos facultatiu superior de l'administració de la comunitat aut noma de les illes balears 21 L'objecte de la convocat ria és el prove ment de 2 places del cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Aut noma de les Illes Balears . escala d'arquitectura . pel torn lliure a l'illa de Mallorca . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2017 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
L cos facultatiu superior de l'administració de la comunitat aut noma de les illes balears Les 2 places del cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Aut noma de les Illes Balears . escala d'arquitectura . objecte d'aquesta convocat ria corresponen a l'oferta pública de 2016 . i han de ser cobertes pel torn lliure . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2017 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
L cos facultatiu t cnic de l administració de la comunitat aut noma de les illes balears 21 L objecte de la convocat ria és el prove ment de 2 places del cos facultatiu t cnic de l Administració de la Comunitat Aut noma de les Illes Balears . escala d'arquitectura t cnica . pel torn lliure a l illa de Mallorca . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2017 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
catedráticos de universidad cuerpo al que pertenece la plaza: catedráticos de universidad . área de conocimiento a la que corresponde: tecnologías del medio ambiente (df4729) . rama de conocimiento: ingeniería y arquitectura . departamento al que está adscrita: tecnologías del medio ambiente . centro: facultad de ciencias del mar y ambientales . actividades a realizar por quien obtenga la plaza: docencia en el área de conocimiento . línea de investigación preferente: tratamiento y gestión de residuos y efluentes . Fecha de publicación: 27 Noviembre 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 31 Octubre 2017
6690 el lloc de treball a proveir amb refer ncia número: 6690 . de cap de secció mitjana (td) es troba incl s en la relació de llocs de treball sent les seues característiques d'acord amb la nova estructura retributiva . les següents . - titulació: diplomatura universit ria . o enginyeria t cnica o arquitectura t cnica o equivalents . - sistema de provisió: concurs obert a funcionaris/es de carrera de l'estat . de les comunitats aut nomes i de les entitats locals . - barem retributiu: a2-25-590 - sou base anual . factor competencial nivell: 25 - complement lloc de treball anual (590) . funcions del lloc de treball de cap de secció mitjana (td) són les següents: "missió . Fecha de publicación: 07 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
1256 . de recursos humans: informar la direcció del servici sobre l'assist ncia i perman ncia en els llocs de treball . així com de totes aquelles situacions que afecten el personal de la secció . el lloc de treball a proveir amb refer ncia número: 1256 . de cap de secció mitjana adjunta a cap de servici (td) . es troba incl s en la relació de llocs de treball sent les seues característiques d'acord amb la nova estructura retributiva . les següents . - titulació: diplomatura universit ria . o enginyeria t cnica o arquitectura t cnica o equivalents . - sistema de provisió: concurs obert a funcionaris/es de carrera de l'estat . de les comunitats aut nomes i de les entitats locals . - barem retributiu: a2-26-585 - sou base anual . factor competencial nivell: 25 - complement lloc de treball anual (585) . - funcions del lloc de treball de cap de secció mitjana adjunta a cap de servici (td) són les següents: "missió . tasques: 1)estudi . assessorament i proposta de car cter mitj . Fecha de publicación: 07 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
6690 el lloc de treball a proveir amb refer ncia número: 6690 . de cap de secció mitjana (td) es troba incl s en la relació de llocs de treball sent les seues característiques d'acord amb la nova estructura retributiva . les següents . - titulació: diplomatura universit ria . o enginyeria t cnica o arquitectura t cnica o equivalents . - sistema de provisió: concurs obert a funcionaris/es de carrera de l'estat . de les comunitats aut nomes i de les entitats locals . - barem retributiu: a2-25-590 - sou base anual . factor competencial nivell: 25 - complement lloc de treball anual (590) . funcions del lloc de treball de cap de secció mitjana (td) són les següents: "missió . Fecha de publicación: 07 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
1256 . de recursos humans: informar la direcció del servici sobre l'assist ncia i perman ncia en els llocs de treball . així com de totes aquelles situacions que afecten el personal de la secció . el lloc de treball a proveir amb refer ncia número: 1256 . de cap de secció mitjana adjunta a cap de servici (td) . es troba incl s en la relació de llocs de treball sent les seues característiques d'acord amb la nova estructura retributiva . les següents . - titulació: diplomatura universit ria . o enginyeria t cnica o arquitectura t cnica o equivalents . - sistema de provisió: concurs obert a funcionaris/es de carrera de l'estat . de les comunitats aut nomes i de les entitats locals . - barem retributiu: a2-26-585 - sou base anual . factor competencial nivell: 25 - complement lloc de treball anual (585) . - funcions del lloc de treball de cap de secció mitjana adjunta a cap de servici (td) són les següents: "missió . tasques: 1)estudi . assessorament i proposta de car cter mitj . Fecha de publicación: 07 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de arquitectura EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales