Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de auxiliar administrativo en Galicia
Auxiliar administrativo/a como funcionario/a de carreira na escala de administración xeral Vista a convocatoria para a provisión dunha praza de auxiliar administrativo/a como funcionario/a de carreira na escala de administración xeral . incluída na Oferta de emprego público do Concello de Vedra para 2018 e que se rexerá polas Bases aprobadas polo Pleno municipal con data vinte e seis de setembro de dous mil dezaoito (BOP de A Coruña n 202 . do 23 de outubro de 2018) Fecha de publicación: 15 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Escala de administración xeral Pola presente faise pública a anulación da a convocatoria e bases específicas do proceso de selección da praza de Escala de Administración Xeral . subescala auxiliar administrativo con carácter interino publicadas no BOP de A Coruña n 4 . de 7 de xaneiro de 2019 . de conformidade coa resolución de 28 de xaneiro de 2019 da Subdirección General de seguimiento de acuerdos y disposiciones na que se denega a publicación no BOE de conformidade co art 1 y 6 Fecha de publicación: 06 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Escala de administración xeral Anuncio de anulación da convocatoria do proceso de selección da praza de escala de administración xeral . subescala auxiliar administrativo con carácter interino . . . Fecha de publicación: 06 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Escala de administración xeral Vista a convocatoria e bases específicas do proceso de selección da praza de Escala de Administración xeral . subescala auxiliar administrativo con carácter interino (BOP A Coruña n 4 . de 7 de xaneiro . . . Fecha de publicación: 15 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo una plaza de auxiliar administrativo . . . Fecha de publicación: 22 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
auxiliar administrativo/a denominación do posto de traballo: auxiliar administrativo/a . adscrición: benestar social . relación laboral: funcionario . sistema de acceso: oposición . de prazas: 2 a xornada completa e 1 a xornada parcial (20 horas) . nivel: 16 . categoría profesional: auxiliar . titulación esixida: graduado en e . Fecha de publicación: 21 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
auxiliar administrativo/a denominación del puesto: auxiliar administrativo/a . área funcional: administrativa . jornada laboral y horario: según lo establecido en el convenio colectivo y en los calendarios laborales . retribución: la establecida en el convenio colectivo . Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar administrativo clasificación: escala de administración xeral . subescala auxiliar . nivel de complemento de destino: 16 . denominación: auxiliar administrativo . de vacantes: 1 . acceso: libre . sistema de selección: oposición . Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar administrativo vínculo: funcionario interino . escala: administración xeral . subescala: auxiliar . categoría: auxiliar administrativo . Fecha de publicación: 05 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar administrativo número de prazas: 1 grupo . subescala: técnica . clase: técnico medio . xornada: tempo parcial . 2/5 xornada . nivel cd: 20 complemento específico . b)퀈퀈 denominación: auxiliar administrativo . Fecha de publicación: 05 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar administrativo en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales