Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de auxiliar administrativo en Galicia
auxiliar administrativo denominación: auxiliar administrativo . departamento de adscrición: departamento de secretaría . Fecha de publicación: 10 Abril 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
auxiliar administrativo denominación: auxiliar administrativo . departamento de adscripción: departamento de secretaría . Fecha de publicación: 10 Abril 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar administrativo cubrir una plaza de auxiliar administrativo . a jornada completa . . . Fecha de publicación: 07 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar administrativo para o servizo da tesouraría municipal ANUNCIO DE APROBACIÓN DA CONVOCATORIA E BASES DE SELECCIÓN DO POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O SERVIZO DA TESOURARÍA MUNICIPAL . . . Fecha de publicación: 12 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo para o servizo de tesouraría do concello de noia Por resolución da concelleira delegada número 3/2017 . do 5 de xaneiro . aprobouse a convocatoria e as bases que rexen o proceso de selección dun posto de auxiliar administrativo para o servizo de Tesouraría do Concello de Noia . . . Fecha de publicación: 12 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de auxiliar administrativo do servizo de tesouraría do concello de noia BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA E O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN . MEDIANTE O SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE . DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO PARA PROVER TRANSITORIAMENTE UN POSTO DE TRABALLO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO SERVIZO DE TESOURARÍA DO CONCELLO DE NOIA . . . Fecha de publicación: 12 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar administrativo clasificación: escala de administración xeral . subescala: auxiliar . número de vacantes: 1 . denominación: auxiliar administrativo . denominación: auxiliar administrativo . Fecha de publicación: 02 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
administrativo administración xeral categoría profesional: administrativo administración xeral . denominación do posto: auxiliar de oficina (ns) . nivel de complemento de destino: 19 . complemento específico: 12 . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
auxiliar administración xeral tipo de persoal: funcionario grupo . categoría profesional: auxiliar administración xeral . categoría profesional: administrativo administración xeral . nivel de complemento de destino: 16 . nivel de complemento de destino: 19 . complemento específico: 9 . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
administrativo administración forma de provisión: concurso ordinario . número de puestos que se convocan: uno . número de puestos que se convocan: uno . tipo de personal: funcionario . tipo de personal: funcionario . categoría profesional: administrativo administración . categoría profesional: auxiliar administración general . nivel de complemento de destino: 16 . nivel de complemento de destino: 19 . complemento específico: 9 . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar administrativo en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google