Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de auxiliar administrativo en Galicia
Auxiliar administrativo por persoal funcionario interino Convocatoria e bases para a provisión dunha praza de auxiliar administrativo por persoal funcionario interino . aprobada por resolución da segunda tenente de alcalde delegada de Persoal n 1680/2018 . do 23 de abril: . . . Fecha de publicación: 02 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar administrativo 퀔 denominación do posto: auxiliar administrativo . 퀔 administración: concello de bueu . Fecha de publicación: 16 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
grupo c1; nivel 18; vacante - una plaza de administrativo: grupo c1; nivel 18; vacante . - una plaza de auxiliar administrativo: grupo c2 . Fecha de publicación: 15 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
auxiliar administrativo/a número de vacantes: 1 (quenda libre) (cuberta interinamente) . denominación: auxiliar administrativo/a . Fecha de publicación: 10 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
auxiliar administrativa/o a) denominación da praza: auxiliar administrativa/o . - escala: administración xeral . - subescala: auxiliar . Fecha de publicación: 10 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
auxiliar administrativo - número de plazas: 1 . - denominación: auxiliar administrativo . Fecha de publicación: 08 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar administrativo/a Da convocatoria dun posto de auxiliar administrativo/a . ao abeiro do programa Depuemprego . financiado pola Deputación Provincial de Lugo . donde di . . . Fecha de publicación: 12 Enero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
auxiliar administrativo/a empregos: 1 . - denominación: auxiliar administrativo/a . - clasificación: grupo c2 . - duración do vínculo de servizos: 10 meses dende a formalización do contrato e cun límite temporal do . - duración de xornada: completa . -prazo de presentación: será de sete días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do . - lugar de presentación: será no rexistro xeral do concello ou a través das formas establecidas na vixente . Fecha de publicación: 21 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Auxiliar administrativo/a que figura na oferta de emprego público do ano 2017 O Pleno da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol . en sesión ordinaria celebrada o día 18 de setembro de 2017 aprobou as bases específicas que rexerán a convocatoria dunha praza de Auxiliar Administrativo/a que figura na Oferta de Emprego Público do ano 2017 . e que son as seguintes: . . . Fecha de publicación: 31 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo Solicitud para ser admitido en el proceso selectivo de promoción interna para cubrir tres plazas de auxiliar administrativo . subgrupo C2 Personal funcionario . . . Fecha de publicación: 23 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar administrativo en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales