Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de auxiliar administrativo en Galicia
Auxiliar administrativo funcionario interino e de acordo coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en resolución da alcaldía, e conforme o establecido no artigo 233 A vista do expediente para a convocatoria dunha praza de auxiliar administrativo funcionario interino e de acordo coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en resolución da alcaldía, e conforme o establecido no artigo 233 Fecha de publicación: 15 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
auxiliar 퀓 administrativo clasificación: escala . subescala: auxi- . número de vacantes: 1 . denominación: auxiliar administrativo . Fecha de publicación: 14 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar administrativo Puesto de trabajo: 1 plaza de auxiliar administrativo . . . . Fecha de publicación: 20 Junio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar administrativo funcionario interino e de acordo coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en resolución da alcaldía, e conforme o establecido no artigo 233 A vista do expediente para a convocatoria dunha praza de auxiliar administrativo funcionario interino e de acordo coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en resolución da alcaldía, e conforme o establecido no artigo 233 Fecha de publicación: 17 Junio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Auxiliar administrativo con carácter temporal no departamento de servizos sociais do concello de zas Bases da convocatoria para a cobertura dunha praza de auxiliar administrativo con carácter temporal no Departamento de Servizos Sociais do Concello de Zas . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar administrativo de servizos sociais nivel de titulación: graduado escolar . fpi ou equivalente . denominación: auxiliar administrativo de servizos sociais . número de prazas vacantes: unha . sistema de acceso: promoción interna . Fecha de publicación: 03 Junio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar administrativo relación servizo: persoal laboral fixo . denominación: auxiliar administrativo . xornada laboral: 100% . Fecha de publicación: 03 Junio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo grupo: c; subgrupo: c2; escala: administración xeral; subescala: auxiliar administrativa Convocatoria do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a de prazas de auxiliar administrativo grupo: C; subgrupo: C2; escala: administración xeral; subescala: auxiliar administrativa . mediante o sistema de concurso-oposición libre . . . Fecha de publicación: 11 Marzo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo grupo: c; subgrupo: c2; escala: administración xeral; subescala: auxiliar administrativa 1 O obxecto desta convocatoria é a creación dunha lista de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a de prazas de auxiliar administrativo grupo: C; subgrupo: C2; escala: administración xeral; subescala: auxiliar administrativa . para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable -artigo 10 . . . Fecha de publicación: 11 Marzo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo ( persoal laboral interino ) Por Resolución de Alcaldía de data 26/02/2016 . foi aprobada a convocatoria de selección e provisión dunha praza de auxiliar administrativo ( Persoal Laboral Interino ) . polo sistema de concurso-oposición . . . Fecha de publicación: 07 Marzo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar administrativo en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales