Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de auxiliar administrativo en Galicia
Auxiliar administrativo para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finalid 1 O obxecto desta convocatoria é a creación dunha lista de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a de prazas de auxiliar administrativo para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finalidade Fecha de publicación: 02 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo Informado da convocatoria que realiza o Concello de Laxe . para unha praza de Auxiliar Administrativo . persoal laboral temporal de Servizos Sociais . de acordo ás bases publicadas no B . . . Fecha de publicación: 30 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo con carácter temporal no departamento de servizos sociais do concello de zas Bases da convocatoria para a cobertura dunha praza de auxiliar administrativo con carácter temporal no departamento de servizos sociais do Concello de Zas . . . Fecha de publicación: 08 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar administrativo - clasificación: escala de administración xeral . subescala: auxiliar . denominación: auxiliar administrativo . Fecha de publicación: 03 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo/a Por resolución da Alcaldía n 147/2019 de data 15 de febreiro de 2019 . aprobaronse as bases que rexerán a convocatoria para a cobertura definitiva en propiedade . mediante o sistema de concurso-oposición de 3 prazas de auxiliar administrativo/a . personal laboral fixo . consolidación de emprego . . . Fecha de publicación: 17 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Escala de administración xeral Vista a convocatoria e bases específicas do proceso de selección da praza de Escala de administración xeral . subescala auxiliar administrativo con carácter interino (Bop A Coruña n 55 . xoves 21 de marzo de 2019 . . . Fecha de publicación: 12 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo/a como funcionario/a de carreira na escala de administración xeral Vista a convocatoria para a provisión dunha praza de auxiliar administrativo/a como funcionario/a de carreira na escala de administración xeral . incluída na Oferta de emprego público do Concello de Vedra para 2018 e que se rexerá polas Bases aprobadas polo Pleno municipal con data vinte e seis de setembro de dous mil dezaoito (BOP de A Coruña n 202 . do 23 de outubro de 2018) Fecha de publicación: 15 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Escala de administración xeral Anuncio de anulación da convocatoria do proceso de selección da praza de escala de administración xeral . subescala auxiliar administrativo con carácter interino . . . Fecha de publicación: 06 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Escala de administración xeral Vista a convocatoria e bases específicas do proceso de selección da praza de Escala de Administración xeral . subescala auxiliar administrativo con carácter interino (BOP A Coruña n 4 . de 7 de xaneiro . . . Fecha de publicación: 15 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo una plaza de auxiliar administrativo . . . Fecha de publicación: 22 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar administrativo en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales