Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de auxiliar administrativo en Galicia
Auxiliar administrativo/a que figura na oferta de emprego público do ano 2017 O Pleno da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol . en sesión ordinaria celebrada o día 18 de setembro de 2017 aprobou as bases específicas que rexerán a convocatoria dunha praza de Auxiliar Administrativo/a que figura na Oferta de Emprego Público do ano 2017 . e que son as seguintes: . . . Fecha de publicación: 31 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo Solicitud para ser admitido en el proceso selectivo de promoción interna para cubrir tres plazas de auxiliar administrativo . subgrupo C2 Personal funcionario . . . Fecha de publicación: 23 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar administrativo cubrir tres plazas de auxiliar administrativo . escala de admi- . . . Fecha de publicación: 23 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar administrativo de servizos xerais - Que vista a convocatoria efectuada polo concello de Bóveda para cubrir interinamente unha praza de auxiliar administrativo de Servizos Xerais . en réxime de persoal laboral temporal-interino . mediante o sistema de concurso-oposición . conforme as Bases publicadas no Boletín Oficial da provincia de Lugo número: ____ . de data: _____ . . . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Auxiliar administrativo/a de administración Oposición para la provisión interina de una plaza de auxiliar administrativo/a de administración . . . Fecha de publicación: 11 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
grupo c1; nivel 18; vacante contas: 200 킬/sesión . localidade: 103 . 37 킬 e 37 . 40 킬 . segundo pasen ou non a noite . - una plaza de administrativo: grupo c1; nivel 18; vacante . - una plaza de auxiliar administrativo: grupo c2 . Fecha de publicación: 15 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar administrativo con carácter temporal no departamento de servizos sociais do concello de zas Anuncio Bases da convocatoria para a cobertura dunha praza de auxiliar administrativo con carácter temporal no departamento de servizos sociais do Concello de Zas . . . Fecha de publicación: 08 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo/a de administración gene- la plaza de Auxiliar Administrativo/a de administración gene- . . . Fecha de publicación: 31 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar administrativo/a de admi- vo para cubrir la plaza de auxiliar administrativo/a de admi- . . . Fecha de publicación: 31 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar administrativo/a de admi- interino/a para la plaza de Auxiliar Administrativo/a de admi- . . . Fecha de publicación: 31 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar administrativo en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales