Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de auxiliar administrativo en Galicia
Escala de administración xeral Vista a convocatoria e bases específicas do proceso de selección da praza de Escala de Administración xeral . subescala auxiliar administrativo con carácter interino (BOP A Coruña n 4 . de 7 de xaneiro . . . Fecha de publicación: 15 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo una plaza de auxiliar administrativo . . . Fecha de publicación: 22 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
auxiliar administrativo/a denominación do posto de traballo: auxiliar administrativo/a . adscrición: benestar social . relación laboral: funcionario . sistema de acceso: oposición . de prazas: 2 a xornada completa e 1 a xornada parcial (20 horas) . nivel: 16 . categoría profesional: auxiliar . titulación esixida: graduado en e . Fecha de publicación: 21 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
auxiliar administrativo/a denominación del puesto: auxiliar administrativo/a . área funcional: administrativa . jornada laboral y horario: según lo establecido en el convenio colectivo y en los calendarios laborales . retribución: la establecida en el convenio colectivo . Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar administrativo clasificación: escala de administración xeral . subescala auxiliar . nivel de complemento de destino: 16 . denominación: auxiliar administrativo . de vacantes: 1 . acceso: libre . sistema de selección: oposición . Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar administrativo vínculo: funcionario interino . escala: administración xeral . subescala: auxiliar . categoría: auxiliar administrativo . Fecha de publicación: 05 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar administrativo número de prazas: 1 grupo . subescala: técnica . clase: técnico medio . xornada: tempo parcial . 2/5 xornada . nivel cd: 20 complemento específico . b)퀈퀈 denominación: auxiliar administrativo . Fecha de publicación: 05 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Auxiliar administrativo/a que figura na oferta de emprego público do ano 2018 do concello de vedra Bases que rexerán a convocatoria dunha praza de Auxiliar Administrativo/a que figura na Oferta de Emprego Público do ano 2018 do Concello de Vedra . . . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar administrativo/a clasificación: escala de administración xeral . subescala: auxiliar . nivel: 14 . categoría: auxiliar administrativo/a . número de prazas: 1 . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo tes de la categoría de auxiliar administrativo . que deberán dis- . . . Fecha de publicación: 20 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar administrativo en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales