Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de auxiliar administrativo en Galicia
Auxiliar administrativo con carácter temporal no departamento de servizos sociais do concello de zas Anuncio Bases da convocatoria para a cobertura dunha praza de auxiliar administrativo con carácter temporal no departamento de servizos sociais do Concello de Zas . . . Fecha de publicación: 08 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo/a de administración gene- la plaza de Auxiliar Administrativo/a de administración gene- . . . Fecha de publicación: 31 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar administrativo/a de admi- vo para cubrir la plaza de auxiliar administrativo/a de admi- . . . Fecha de publicación: 31 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar administrativo/a de admi- interino/a para la plaza de Auxiliar Administrativo/a de admi- . . . Fecha de publicación: 31 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
auxiliar administrativo denominación: auxiliar administrativo . departamento de adscrición: departamento de secretaría . Fecha de publicación: 10 Abril 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
auxiliar administrativo denominación: auxiliar administrativo . departamento de adscripción: departamento de secretaría . Fecha de publicación: 10 Abril 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar administrativo cubrir una plaza de auxiliar administrativo . a jornada completa . . . Fecha de publicación: 07 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar administrativo para o servizo da tesouraría municipal ANUNCIO DE APROBACIÓN DA CONVOCATORIA E BASES DE SELECCIÓN DO POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O SERVIZO DA TESOURARÍA MUNICIPAL . . . Fecha de publicación: 12 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo para o servizo de tesouraría do concello de noia Por resolución da concelleira delegada número 3/2017 . do 5 de xaneiro . aprobouse a convocatoria e as bases que rexen o proceso de selección dun posto de auxiliar administrativo para o servizo de Tesouraría do Concello de Noia . . . Fecha de publicación: 12 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de auxiliar administrativo do servizo de tesouraría do concello de noia BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA E O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN . MEDIANTE O SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE . DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO PARA PROVER TRANSITORIAMENTE UN POSTO DE TRABALLO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO SERVIZO DE TESOURARÍA DO CONCELLO DE NOIA . . . Fecha de publicación: 12 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar administrativo en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google