Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de auxiliar administrativo en ourense
supervisor de explotacións agropecuarias (s) - Tipo de oferta: concurso - por cada curso de máis de 100 horas: 0 . 50 puntos . 1ª) datos do posto: denominación do servizo . denominación do posto: supervisor de explotacións agropecuarias (s) . definición do posto: 1 . - forma de provisión: concurso ordinario . requisitos do posto: 1 . - tipo de persoal: funcionario/laboral fixo . - categoría profesional: técnico auxiliar agrícola . retribucións do posto: 1 . - nivel de complemento de destino: 22 2 . - complemento específico: 11 . vogais: - d . Fecha de publicación: 21 Enero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
auxiliar de oficina (ns) - Tipo de oferta: concurso denominación do posto: auxiliar de oficina (ns) . definición do posto: 1 . - descrición do posto: desenvolve tarefas de apoio administrativo nas materias de competencia do negociado . en especial respecto das relacións coas entidades aseguradoras . - forma de provisión: concurso ordinario . requisitos do posto: 1 . - tipo de persoal: funcionario . - categoría profesional: auxiliar de administración xeral . retribucións do posto: 1 . - nivel de complemento de destino: 16 2 . - complemento específico: 9 . vogais: - d . Fecha de publicación: 21 Enero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
supervisor de explotaciones agropecuarias (s) - Tipo de oferta: concurso - por cada curso de más de 100 horas: 0 . 50 puntos . 1ª) datos del puesto: denominación del servicio . denominación del puesto: supervisor de explotaciones agropecuarias (s) . definición del puesto: 1 . - forma de provisión: concurso ordinario . - número de puestos que se convocan: uno . requisitos del puesto: 1 . - tipo de personal: funcionario/laboral fijo . - categoría profesional: técnico auxiliar agrícola . retribuciones del puesto: 1 . - nivel de complemento de destino: 22 2 . - complemento específico: 11 . Fecha de publicación: 21 Enero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
auxiliar de oficina (ns) - Tipo de oferta: concurso - por cada curso de más de 100 horas: 0 . 50 puntos . 1ª) datos del puesto: denominación del servicio . denominación del puesto: auxiliar de oficina (ns) . - descripción del puesto: desarrolla tareas de apoyo administrativo en las materias de competencia del negociado . en especial respecto de las relaciones con las entidades aseguradoras . - forma de provisión: concurso ordinario . - número de puestos que se convocan: uno . requisitos del puesto: 1 . - tipo de personal: funcionario . - categoría profesional: auxiliar de administración general . retribuciones del puesto: 1 . - nivel de complemento de destino: 16 2 . - complemento específico: 9 . Fecha de publicación: 21 Enero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
axudante de obras e servizos/auxiliar técnico de obras/albanel - Tipo de oferta: concurso - categoría profesional: axudante de obras e servizos/auxiliar técnico de obras/albanel . - nivel de complemento de destino: 17 2 . - complemento específico: 9 . vogais: - dona m . vogais: - dona m . - por cada curso de máis de 100 horas: 0 . 50 puntos . denominación do posto: legoeiro brigada de regas especiais . - descrición do posto: desenvolve as funcións propias do seu oficio encargadas polo capataz ou celador . - forma de provisión: concurso ordinario . requisitos do posto: 1 . - tipo de persoal: funcionario/laboral fixo . Fecha de publicación: 01 Octubre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
vixilante de obras (ns) - Tipo de oferta: concurso denominación do posto: vixilante de obras (ns) . - forma de provisión: concurso ordinario . - tipo de persoal: funcionario/laboral fixo . - categoría profesional: axudante de obras e servizos/auxiliar técnico de obras/albanel . - nivel de complemento de destino: 16 2 . - complemento específico: 9 . vogais: - dona m . vogais: - dona m . - por cada curso de máis de 100 horas: 0 . 50 puntos . Fecha de publicación: 01 Octubre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
vigilante de líneas (ns) definición del puesto 1 - Tipo de oferta: concurso denominación del puesto: vigilante de líneas (ns) definición del puesto 1 . - forma de provisión: concurso ordinario . - número de puestos que se convocan: uno . - tipo de personal: funcionario/laboral fijo . - categoría profesional: ayudante de obras y servicios/auxiliar técnico de obras/albañil . - nivel de complemento de destino: 17 2 . - complemento específico: 9 . Fecha de publicación: 01 Octubre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
ayudante de obras y servicios/auxiliar técnico de obras/albañil - Tipo de oferta: concurso - forma de provisión: concurso ordinario . - número de puestos que se convocan: uno . - tipo de personal: funcionario/laboral fijo . - categoría profesional: ayudante de obras y servicios/auxiliar técnico de obras/albañil . - nivel de complemento de destino: 16 2 . - complemento específico: 9 . - por cada curso de más de 100 horas: 0 . 50 puntos . denominación del puesto: chófer de relevos del parque de maquinaria . Fecha de publicación: 01 Octubre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar administrativo para el polideportivo municipal de barbadás ANUNCIO para la cobertura de una plaza de auxiliar administrativo para el polideportivo municipal de Barbadás . . . Fecha de publicación: 30 Julio 2013 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Ourense
Auxiliar administrativo para el polideportivo municipal de barbadás Bases para la provisión de una plaza de auxiliar administrativo para el polideportivo municipal de Barbadás . . . Fecha de publicación: 06 Julio 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar administrativo en ourense España

Oposiciones y Concursos de auxiliar administrativo en Galicia excluyendo Ourense
Auxiliar administrativo (funcionario de carreira) en desenvolvemento da oep 2024 BASES DA CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN EN PROPIEDADE DE DÚAS PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FUNCIONARIO DE CARREIRA) EN DESENVOLVEMENTO DA OEP 2024 . . . Fecha de publicación: 04 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo de auxiliar administrativo (depto Convocatoria 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Depto . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo de auxiliar administrativo (juzgado de paz) do concello de ares Convocatoria 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Juzgado de Paz) do Concello de Ares . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo de auxiliar administrativo (servicios xerais) Convocatoria 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Servicios Xerais) . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo de auxiliar administrativo (ludoteca e biblioteca) do concello de ares Convocatoria 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Ludoteca e Biblioteca) do Concello de Ares . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo centro 3 idade do concello de ares Convocatoria 1 praza de Auxiliar Administrativo Centro 3 Idade do Concello de Ares . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo de auxiliar administrativo (servizos sociais) do concello de ares Convocatoria 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Servizos Sociais) do Concello de Ares . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo/a do concello de cee CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A PROVISIÓN . MEDIANTE FUNCIONARIO/A INTERINO/A . DA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DO CONCELLO DE CEE . . . Fecha de publicación: 19 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar-administrativa/o - denominación: auxiliar-administrativa/o . - número: cinco (5) . - clase: laboral fixo . - xornada laboral: completa . Fecha de publicación: 12 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar-administrativa/o a) denominación: auxiliar-administrativa/o . b) número: cinco (5) . d) clase: persoal laboral . e) xornada laboral: completa . Fecha de publicación: 12 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar administrativo en Galicia excluyendo Ourense


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales