Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de auxiliar biblioteca en Cataluña
auxiliar de biblioteca - suport administratiu dotació denominació del lloc de treball: auxiliar de biblioteca - suport administratiu dotació . subescala: auxiliar / serveis especials classe . complement de destí: nivell 18 . complement específi c í¢Â€Â“ vlt: 310 punts forma de provisió . requeriments específi cs: jornada adaptada a lí¢Â€Â™horari del servei observacions . Fecha de publicación: 25 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Tí¨cnic auxiliar biblioteca Es reserven les places de tí¨cnic auxiliar biblioteca . destinades físicament a la biblioteca al torn . . . Fecha de publicación: 02 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a auxiliar de biblioteca Fecha de publicación: 07 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tíˆcnic/a auxiliar de biblioteca i tíˆcnic/a auxiliar de joventut Fecha de publicación: 25 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a auxiliar de biblioteca Per les places de Tí¨cnic/a Auxiliar de Biblioteca . Tí¨cnic/a Auxiliar de Joventut i Administratiu/va: nivell de suficií¨ncia de Fecha de publicación: 25 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
87 v-o 605 . 00 província: tarragona corporació . personal laboral ajuntament de valls denominació del lloc núm llocs titulació exigida estat observacions t cnic-a medi ambient 1 llicenciatura o - enginyer t cnic 1 diplomatura-enginyeria t cnica o - t cnic-a relacions ciutadanes 1 diplomatura o - t cnic-a inform tic 1 diplomatura o interí t cnic-a ensenyament 1 diplomatura o - assistent-a social 3 diplomatura o 1 interí- 1 indef no fix administratiu-iva 6 fpii . batxillerat superior o equivalent o - educador-a 2 diplomatura o - t cnic -a mig relacions laborals 1 diplomatura o - t cnic-a mig administració 1 diplomatura o - t cnic-a mig dinamització comunit ria 1 grau . llicenciatura o diplomatura v 1 vacant delineant 6 fpii . batxillerat superior o equivalent o 1 interí t cnic-a auxiliar mediador intercultural 1 fpii . batxillerat superior o equivalent v 1 indef no fix encarregat-da serveis manteniment 1 fpii . batxillerat superior o equivalent o - oficial 1a obres 1 fpii . batxillerat superior o equivalent o - oficial 1a ferrer 1 fpii . batxillerat superior o equivalent o interí oficial 2a fuster 1 fpi . graduat eso o equivalent o interí auxiliar administratiu-iva 9 fpi . graduat eso o equivalent o 2 interins auxiliar delineació 1 fpi . graduat eso o equivalent o - denominació del lloc núm llocs titulació exigida estat observacions monitor-a 4 fpi . graduat eso o equivalent o 3 interins - places a temps parcial treballador-a familiar 2 fpi . graduat eso o equivalent o - oficial 2a obres 3 fpi . graduat eso o equivalent o-v 1 vacant oficial 2a pintura 2 fpi . graduat eso o equivalent o interins oficial 2a obres cementiri 1 fpi . graduat eso o equivalent o 1 interí conductor grua 1 fpi . graduat eso o equivalent o - auxiliar biblioteca 1 fpi . graduat eso o equivalent o - peó especialista neteja 1 certificat escolaritat o - peó d obres 4 certificat escolaritat o - peó senyalització 2 certificat escolaritat o - peó d obres cementiri 2 certificat escolaritat o 1 interí netejador-a 16 certificat escolaritat o-v 1 interí bidell 3 certificat escolaritat o-v 3 interins conserge 5 certificat escolaritat o-v 1 interí total: 87 v-o . Fecha de publicación: 13 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
ocupada interinament per auxiliar obra pública en situació d exced ncia volunt ria) classe t cnica auxiliar grup c . subgrup c2 - 1 pla a d oficial 1a personal de confian a-eventual - 1 pla a de cap gabinet de l alcaldia plantilla personal laboral fix assimilats grup a . subgrup a1 - 1 pla a d economista - 1 pla a d enginyer superior - 2 places d arquitecte - 7 places de professor ( 2 places cobertes interinament ) - 1 pla a de t cnic superior en inform tica - 1 pla a t cnic activitats esportives assimilats grup a . subgrup a2 - 1 pla a d arxiver (en situació de serveis especials per ocupar c rrec electe en una altra administració) - 1 pla a d arquitecte t cnic adscrit provisionalment con a encarregat brigada (acord ple de 24-2-2015) - 3 places de t cnic mig educació destinats al servei uec (cobertes interinament) - 11 places de treballador social - 2 places de t cnic mig de serveis socials - 1 pla a de professor - 2 places de bibliotec ria - 2 places de t cnic mig inform tic programador - 1 pla a de t cnic mig joventut - 6 places d educador social - 1 pla a de t cnic mig en cooperació-participació assimilats grup c . subgrup c1 - 1 pla a de cap administratiu - 2 places d auxiliar arxius - 4 places d auxiliar inform tica - 1 pla a d auxiliar t cnic serveis socials - 5 places d auxiliar biblioteca - 1 pla a d auxiliar t cnic obra pública (en situació d exced ncia volunt ria per ocupar pla a com a funcionari interí d inspector via pública) - 1 pla a t cnic especialista en activitats esportives assimilats grup c . subgrup c2 - 11 places d auxiliar administratiu (2 places cobertes interinament) - 1 pla a d auxiliar revisor - 19 places d oficial 1 (3 cobertes interinament fins cobrir pla a i 1 coberta interinament pendent revisió invalidesa titular pla a) - 4 places d oficial 2 assimilats agrupacions professionals - 23 places de conserge (1 pla a coberta interinament pendent procés selecció . 1 pla a contracte relleu i 3 places de durada determinada-obra o servei determinat per cobrir curs escolar) - 9 places d ajudant - 9 places de peó especialista (3 places cobertes interinament) personal laboral de durada determinada-plans ocupació personal subvencionat personal laboral temporal grup c . subgrup c1 - 11 places de delineant - 2 places d inspector via pública (1 coberta interinament) - 1 pla a d inspector-delineant (en situació serveis especials per ocupar c rrec electe: ocupada interinament per auxiliar obra pública en situació d exced ncia volunt ria) classe t cnica auxiliar . Fecha de publicación: 10 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
primer 2016-09943 ajuntament de torredembarra anunci la junta de govern local de l ajuntament de torredembarra . en la seva sessió ordin ria celebrada en data 7 de desembre de 2016 . ha adoptat . entre d altres . l acord de fer una correcció en relació a les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d una borsa de treball de personal auxiliar per la biblioteca municipal i que tot seguit es transcriu: primer . - rectificar l error material existent en el títol i en la base primera de les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d una borsa de treball d auxiliars per la biblioteca . i en l acord de la junta de govern local de data de 16 de novembre de la següent manera: on diu . Fecha de publicación: 19 Diciembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
bases que regiran el procés selectiu per a la constitució d una borsa de treball de t cnic-a auxiliar de biblioteca per a l ajuntament de móra la nova personal laboral, amb car cter temporal 1 2016-05646 ajuntament de móra la nova anunci per acord de la junta de govern local de data 11-05-2016 . es va resoldre convocar les proves selectives per cobrir la pla a de t cnic auxiliar de biblioteca . grup de classificació equiparable al grup c1 . mitjan ant la contractació de personal laboral temporal així com la constitució d una borsa de treball per a futures incorporacions . d acord amb les bases que tot seguit es transcriuen: bases que regiran el procés selectiu per a la constitució d una borsa de treball de t cnic-a auxiliar de biblioteca per a l ajuntament de móra la nova personal laboral . amb car cter temporal 1 . funcions principals del lloc de treball les funcions del lloc de treball seran les indicades a la relació de llocs de treball de l ajuntament . que es reprodueixen literalment: funcions generals . Fecha de publicación: 18 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Nominació de les places titulació 1 assessorament en mat ria de joventut i dinamització rees de cultura i festes bup 12 SI FUNCIONARIS EVENTUALS (C rrecs de confian a) Nombre places DENOMINACIÓ DE LES PLACES Titulació 1 Assessorament en mat ria de joventut i dinamització rees de Cultura i Festes BUP . FPII o equivalent 3- PERSONAL LABORAL Nombre places DENOMINACIÓ DEL LLOC Categoria professional Grup Plus destí Durada del contracte 23 PLANTILLA: 1 Auxiliar administratiu oficines Auxiliar 4 18 Indefinit-da 3 Auxiliar administratiu oficines Auxiliar 4 13 Indefinit-da 1 Operari comes múltiple adscrit a oficines Ordenan a-xofer 5 10 Indefinit 2 Netejadora depend'ncies Peó neteja 5 10 Indefinida 1 Operari serveis varis Conserge Casal Cultural 5 10 Indefinit 1 Operari serves varis Conserge Casal Cultural 5 10 Jornada parcial 4 Operari serveis varis Peó 5 10 2 Indefinits-3 interins 1 Operari serves varis Conserge Centre Cívic 5 10 Jornada parcial 1 Operari serves varis Conserge Llar Jubilats 5 10 Jornada parcial 1 Operari serveis varis Peó jardineria 5 10 Vacant 1 Operari serves varis Electricista 5 10 Vacant 1 Auxiliar biblioteca Auxiliar-26 . 5 h-set Fecha de publicación: 05 Abril 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar biblioteca en CataluñaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales