Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de auxiliar policia en ribeira

No hemos encontrado oposición o concurso de auxiliar policia en todo ribeira

También puede buscar sólo en ribeira o la profesión auxiliar policia
Oposiciones y Concursos de auxiliar policia en A Coruña excluyendo ribeira
Auxiliares de policía local ou as Prestar aprobación ao Convenio tipo para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías dos corpos de Policía Local e as prazas de auxiliares de policía local ou as prazas de vixiantes municipais . a través do que se instrumentará a presente delegación Fecha de publicación: 10 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
policía -n de prazas: cinco (5) . -denominación: policía . -escala: administración especial . -subescala: servizos especiais . -clase: policía local e os seus auxiliares . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar de policía local co fin de atender as funcións propias desta categoría profesional na policía local das pontes de garcía rodríguez - O obxecto desta convocatoria é a contratación laboral temporal de dúas persoas para ocupar igual número de prazas de AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL co fin de atender as funcións propias desta categoría profesional na Policía Local das Pontes de García Rodríguez . dada a situación existente no cadro de persoal (a imposibilidade de nomear persoal interino) Fecha de publicación: 26 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar da policía local debido a necesidade de apoiar e incrementar transitoriamente o cadro de persoal do corpo da policía local deste concello de conformidade co previsto no art 95 da lei 4/2007 Obxecto desta convocatoria é a contratación laboral temporal de dúas prazas de AUXILIAR DA POLICÍA LOCAL debido a necesidade de apoiar e incrementar transitoriamente o cadro de persoal do Corpo da Policía Local deste Concello de conformidade co previsto no art 95 da Lei 4/2007 . do 20 de abril . de coordinación de policías locais e como consecuencia do notable incremento de poboación e visitantes no municipio durante a época estival neste Municipio e das particulares circunstancias de disfrute dos períodos vacacionais do persoal pertencente ao Corpo da Policía Local deste Concello Fecha de publicación: 09 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar da policía local BASES DA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE SEIS (6) PRAZAS DE AUXILIAR DA POLICÍA LOCAL . EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL . . . Fecha de publicación: 19 Abril 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar de policía local co fin de atender as funcións propias desta categoría profesional na policía local das pontes de garcía rodríguez O obxecto desta convocatoria é a contratación laboral temporal de seis persoas para ocupar igual número de prazas de AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL co fin de atender as funcións propias desta categoría profesional na Policía Local das Pontes de García Rodríguez . dada a situación existente no cadro de persoal (a imposibilidade de nomear persoal interino) Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar de policía local Que solicito ser admitido/a para as probas de proceso selectivo por sistema de oposición correspondente a un posto de AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL . de acordo coa convocatoria publicada no diario de prensa _____________de data de ____________ . . . Fecha de publicación: 24 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliares de policía local Bases da convocatoria 4 prazas de auxiliares de policía local . . . Fecha de publicación: 28 Junio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar de policía local por un período de catro meses Informado de á convocatoria que realiza o Concello de Betanzos . para catro prazas de Auxiliar de Policía Local por un período de catro meses . de acordo ás bases publicadas no B . . . Fecha de publicación: 28 Junio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar da policía local debido a necesidade de apoiar e incrementar transitoriamente o cadro de persoal do corpo da policía local deste concello de conformidade co previsto no art 95 da lei 4/2007 - Obxecto desta convocatoria é a contratación laboral temporal de dúas prazas de AUXILIAR DA POLICÍA LOCAL debido a necesidade de apoiar e incrementar transitoriamente o cadro de persoal do Corpo da Policía Local deste Concello de conformidade co previsto no art 95 da Lei 4/2007 . do 20 de abril . de coordinación de policías locais e como consecuencia do notable incremento de poboación e visitantes no municipio durante a época estival neste Municipio e das particulares circunstancias de disfrute dos períodos vacacionais do persoal pertencente ao Corpo da Policía Local deste Concello Fecha de publicación: 16 Mayo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar policia en A Coruña excluyendo ribeira
Oposiciones y Concursos de auxiliar policia en Galicia excluyendo A Coruña
Auxiliares de policía local de los ayuntamientos que a continuación se enumeran Fecha de publicación: 27 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliares de policía local entre la vicepresidencia Convenio para la asunción por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia de la convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos unitarios para el acceso a las diferentes categorías de los cuerpos de policía local y a las plazas de auxiliares de policía local entre la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia . Administraciones Públicas y Justicia y el Ayuntamiento de Mugardos Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Policía local del ayuntamiento de allariz Mediante Decreto de la Alcaldía de 6 de julio de 2018 . se aprobaron las bases de la convocatoria para proveer en propiedad dos plazas de policía local del Ayuntamiento de Allariz . mediante el procedimiento extraordinario de integración en el cuerpo de la policía local del auxiliar que presta servicios en este ayuntamiento . en ejecución de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2016 . de 8 de julio . por la que se modifica la Ley 4/2007 . de 20 de abril . de coordinación de policías locales de Galicia Fecha de publicación: 12 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliares de policía local Acordou . entre outros asuntos . delegar na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia as competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso por quenda libre ou promoción interna á categoría dos funcionarios Axentes da policía local e as prazas de auxiliares de policía local . comprendendo as facultades recollidas no convenio asinado entre a Xunta de Galicia e o Concello de Ponteareas Fecha de publicación: 09 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Auxiliares de policía local entre la vicepresidencia Convenio para la asunción por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia de la convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos unitarios para el acceso a las diferentes categorías de los cuerpos de policía local y a las plazas de auxiliares de policía local entre la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia . Administraciones Públicas y Justicia y el Ayuntamiento de Gondomar Fecha de publicación: 29 Junio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliares de policía local CONVOCATORIA DE PRAZAS DE AUXILIARES DE POLICíA LOCAL . . . Fecha de publicación: 15 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Agentes de la policía local por promoción interna en un proceso de integración de auxiliares de policía Por Resolución de la Alcaldía de 21 de marzo de 2018 se aprobó la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2018 en la que está previsto cubrir 2 plazas de agentes de la policía local por promoción interna en un proceso de integración de auxiliares de policía . conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 4/2007 . de 20 de abril . de coordinación de policías locales de Galicia . conforme a la redacción establecida por la Ley 9/2016 . de 8 de julio Fecha de publicación: 26 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliar de policía local na temporada de verán Que . unha vez informado/a da convocatoria feita polo Concello de Chantada para cubrir . como persoal laboral de duración determinada . dúas prazas de auxiliar de policía local na temporada de verán . . . Fecha de publicación: 21 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Auxiliar de policía local na temporada de verán Que . unha vez informado/a da convocatoria feita polo Concello de Chantada para cubrir . como persoal laboral de duración determinada . dúas prazas de auxiliar de policía local na temporada de verán . . . Fecha de publicación: 18 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Auxiliares de policía local que a continuación se enumeran El objeto de esta convocatoria y la selección de 109 puestos de auxiliares de policía local que a continuación se enumeran y la creación de la lista de reserva de contratación para el año 2018: . . . Fecha de publicación: 04 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar policia en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales