Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de caporal en Cataluña
Caporal de la policia local mitjaní§ant el sistema de promoció Proveir dues places de caporal de la Policia Local mitjaní§ant el sistema de promoció . . . Fecha de publicación: 22 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
L lloc de treball de caporal de la policia local CONVOCATíÂ’RIA PER A LA PROVISIí“ DE DUES PLACES DEL LLOC DE TREBALL DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Caporals corresponents Bases específiques reguladores del procés selectiu per a la provisió de 5 places de caporals corresponents . . . Fecha de publicación: 14 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Caporal 10 places de caporal . C . subgrup C2 . . . Fecha de publicación: 08 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal/a de la policia local de bigues i riells La provisió per promoció interna . mitjaní§ant el sistema de concurs oposició . de tres places de caporal/a de la Policia Local de Bigues i Riells . dotades amb un sou anual corresponent al grup . . . Fecha de publicación: 05 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
categoria de bomber/a grup c subgrup de titulació c2 nivell 16 categoria de bomber/a grup c subgrup de titulació c1 nivell 16 categoria de caporal/a speis classificació professional el personal funcionari de lí¢Â€Â™speis sí¢Â€Â™integra en la plantil a municipal dins de la í¢Â€Âœsotsescala de serveis especials de lí¢Â€Â™administració especialí¢Â€Â i sí¢Â€Â™estructura en les segí¼ents escales amb indicació . per a cada una dí¢Â€Â™el es . de les categories que la integren . grup de titulació i nivell de complement de destinació dels llocs de treball procedents escala executiva: categoria de bomber/a grup c subgrup de titulació c2 nivell 16 categoria de bomber/a grup c subgrup de titulació c1 nivell 16 categoria de caporal/a speis . Fecha de publicación: 31 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Les categories agent 12 Mobilitat Anualment es convocaran concursos de mobilitat voluntí ria per al canvi de destinació . dins el mateix lloc de treball en les places de les categories agent . caporal . i sergent amb motiu de vacants o amb carí cter . . . Fecha de publicación: 31 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Caporal de la policia local de calafell 7273 . de data 23 de desembre de 2016 . es va publicar l aprovació de la convocat ria i de les bases íntegres que regiran la selecció . mitjan ant promoció interna . de dues (2) places de caporal de la Policia Local de Calafell . incloses a l oferta pública de l any 2016 . . . Fecha de publicación: 18 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal/a de la guí rdia urbana de l'ajuntament de barcelona - 60 places de Caporal/a de la Guí rdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona . mitjaní§ant concurs oposició . articulat en torn de promoció interna . corresponents al grup C . subgrup C2 . escala d'Administració especial . sotsescala de serveis especials i rí¨gim funcionarial (exp . . . Fecha de publicación: 11 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Caporal/a de la guí€rdia urbana de l'ajuntament de barcelona BASES DE LA CONVOCATíÂ’RIA PER A LA SELECCIí“ PER PROMOCIí“ INTERNA DE 60 PLACES DE CAPORAL/A DE LA GUí€RDIA URBANA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA . . . Fecha de publicación: 11 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de caporal en CataluñaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales