Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de comunicacion
recursos humanos outro tipo de datos: características persoais; circunstancias sociais; académicos profesionais; detalles do emprego; económicos . financeiros e de seguros; transaccións de bens e servizos . 2) sistema de tratamento: mixto . d) comunicacións de datos previstas: están previstas comunicacións para finalidades . compatibles coas establecidas para o ficheiro a: axencia estatal de administración tributaria; tesourería xeral da seguridade social; bancos e caixas de aforro e caixas rurais para o aboamento dos haberes líquidos . e) transferencias internacionais de datos: non están previstas . f) í“rgano responsable do ficheiro: concello de silleda . 1) denominación: recursos humanos . Fecha de publicación: 14 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
cargos municipais 1) estrutura do ficheiro: datos de carácter identificativo . outro tipo de datos: datos relacionados coa documentación presentada . 2) sistema de tratamento: mixto . d) comunicacións de datos previstas: están previstas comunicacións para finalidades . e) transferencias internacionais de datos: non están previstas . f) í“rgano responsable do ficheiro: concello de silleda . 1) denominación: cargos municipais . Fecha de publicación: 14 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
licenzas municipais 1) estrutura do ficheiro: datos de carácter identificativo . outro tipo de datos: características persoais; circunstancias sociais; académicos e profesionais; detalles do emprego . 2) sistema de tratamento: mixto . d) comunicacións de datos previstas: están previstas comunicacións para finalidades . compatibles coas establecidas para o ficheiro a: órganos xudiciais; outros órganos da comunidade autónoma con competencias na materia . e) transferencias internacionais de datos: non están previstas . f) í“rgano responsable do ficheiro: concello de silleda . 1) denominación: licenzas municipais . Fecha de publicación: 14 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
expedientes sancionadores 2) sistema de tratamento: mixto . d) comunicacións de datos previstas: non están previstas . e) transferencias internacionais de datos: non están previstas . f) í“rgano responsable do ficheiro: concello de silleda . 1) denominación: expedientes sancionadores . Fecha de publicación: 14 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
rexistro de animais domesticos e perigosos 2) sistema de tratamento: mixto . d)comunicacións de datos previstas: están previstas comunicacións para finalidades . compatibles coas establecidas para o ficheiro a: órganos xudiciais . e) transferencias internacionais de datos: non están previstas . f) í“rgano responsable do ficheiro: concello de silleda . 1) denominación: rexistro de animais domesticos e perigosos . Fecha de publicación: 14 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
servizos telemáticos 1) estrutura do ficheiro: datos de carácter identificativo . outro tipo de datos: características persoais; circunstancias sociais; académicos e profesionais; detalles do emprego . 2) sistema de tratamento: mixto . d) comunicacións de datos previstas: están previstas comunicacións os organismos da . e) transferencias internacionais de datos: non están previstas . f) í“rgano responsable do ficheiro: concello de silleda . 1) denominación: servizos telemáticos . Fecha de publicación: 14 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
medios de comunicación e publicacións 2) sistema de tratamento: mixto . d) comunicacións de datos previstas: non están previstas . e) transferencias internacionais de datos: non están previstas . f) í“rgano responsable do ficheiro: concello de silleda . 1) denominación: medios de comunicación e publicacións . distintos medios utilizados polo concello: páxinas web . blogs . redes sociais . taboleiros . revistas e publicacións . 1) orixe dos datos: a propia persoa interesada ou o seu representante legal . Fecha de publicación: 14 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
relacións institucionais, protocolo e comunicacións 1) denominación: relacións institucionais . protocolo e comunicacións . código seguro de verificación: x2v5kduanzh8fqvf . edita: deputación de pontevedra 퀢 depósito legal . Fecha de publicación: 14 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Técnica ou técnico en comunicación Fecha de publicación: 09 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
coordinador de comunicación y festejos 퀢 denominación de las plazas: coordinador de comunicación y festejos . 퀢 complemento de destino: nivel 20 퀢 titulación . Fecha de publicación: 04 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Jaén Andalucía Jaén
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de comunicacion EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales