Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de comunicacion en Cataluña
03007 de registre: 062017000301 úm -n e v c . denominació del lloc de treball: . codi del lloc de treball: 03007 . adscripció: departament d'informí tica i comunicacions . grup professional en que s'enquadra: administratius . Fecha de publicación: 13 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
05012 de registre: 062017000301 úm -n e v c . denominació del lloc de treball: . codi del lloc de treball: 05012 . adscripció: departament d'informí tica i comunicacions . grup professional en que s'enquadra: tí¨cnics/ques superiors . Fecha de publicación: 13 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
03007 de registre: 062017000301 úm -n e v c . código del puesto de trabajo: 03007 . adscripción: departamento de informática y comunicaciones . Fecha de publicación: 13 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
04002 de registre: 062017000301 úm -n e v c . código del puesto de trabajo: 04002 . adscripción: departamento de medios de comunicación . Fecha de publicación: 13 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
- modificar la denominació del lloc de treball de personal laboral núm 733 de t cnic auxiliar especialista . i la persona que l ocupa b) modificacions de la denominació de llocs de treball: - modificar la denominació del lloc de treball de personal laboral núm . l402036 d oficial primera . i la persona que l ocupa b) modificacions de la denominació de llocs de treball: - modificar la denominació del lloc de treball de personal funcionari núm . quant a la creació . transformació . adscripció i amortització de llocs de treball: rea de recursos humans i polítiques actives d ocupació gestió de recursos humans a) creacions de llocs de treball . planificació i organització vinculació a) creacions de llocs de treball: - crear un lloc de treball de personal laboral . d auxiliar de suport . grup c2l . complement personal 14 i 23 punts a efectes del complement del lloc . no singularitzat . a proveir per adscripció directa . formació i desenvolupament de recursos humans a) creacions de llocs de treball: - crear un lloc de treball de personal funcionari . de cap d unitat operativa de formació i desenvolupament de rh . grup c-c1 . complement de destí 22 i 55 punts a efectes del complement específic . singularitzat . a proveir per concurs de m rits . polítiques actives d ocupació a) creacions de llocs de treball: - crear un lloc de treball de personal funcionari . de cap de secció d ocupació i emprenedoria . grup a-a2 . complement de destí 24 i 83 punts a efectes del complement específic . singularitzat . a proveir per concurs de m rits . b) creacions de places i llocs de treball: - crear un lloc de treball de personal laboral . de t cnic-a auxiliar . complement personal 18 i 33 punts a efectes del complement del lloc . no singularitzat . a proveir per adscripció directa . vinculat a una pla a de personal laboral que es crea de t cnic-a auxiliar . grup c1l . a cobrir pel torn promoció interna . polítiques actives d ocupació emprenedoria a) creacions de llocs de treball: - crear un lloc de treball de personal laboral . de cap d unitat d emprenedoria . grup c1l . complement personal 22 i 55 punts a efectes del complement del lloc . singularitzat . a proveir per concurs de m rits . rea de coneixement i qualitat infraestructures inform tiques comunicacions a) creacions de llocs de treball: - crear un lloc de treball de personal laboral . de t cnic-a auxiliar especialista . grup c1l . complement personal 20 i 40 punts a efectes del complement del lloc . no singularitzat . a proveir per concurs de m rits . aplicacions inform tiques operatives a) creacions de places i llocs de treball: - crear un lloc de treball de personal laboral . de t cnic-a mitj -ana . complement personal 22 i 50 punts a efectes del complement del lloc . no singularitzat . a proveir per adscripció directa . vinculat a una pla a que es crea de t cnic mitj -ana inform tic-a . grup a2l . a cobrir pel torn promoció interna . rea intervenció serveis econ mics unitat gestora de control de subvencions a) creacions de llocs de treball: - crear un lloc de treball de personal laboral . de cap d unitat de control de subvencions . grup c1l . complement personal 22 i 55 punts a efectes del complement del lloc . singularitzat . a proveir per concurs de m rits . serveis econ mics unitat gestora d ingressos bop a) creacions de llocs de treball: - crear un lloc de treball de personal laboral . d administratiu de gestió . grup c1l complement personal 20 i 40 punts a efectes del complement del lloc . no singularitzat . a proveir per concurs de m rits . rea serveis interns contractació . aprovisionaments i expropiacions a) creacions de llocs de treball: - crear un lloc de treball . personal funcionari . de cap de secció de contractació . aprovisionaments i expropiacions . grup a-a2 . complement de destí 24 i 83 punts a efectes del complement específic . singularitzat . a proveir per concurs de m rits . rea sam secretaria intervenció municipal a) creacions de places i llocs de treball: - crear dos llocs de treball de personal funcionari . de t cnic-a b . complement de destí 22 i 50 punts a efectes del complement específic . no singularitzats . a proveir per adscripció directa . vinculats a dos places de personal funcionari que es creen . de t cnic-a mitj -ana d administració especial ( mbit econ mic) . grup a-a2 . a cobrir pel torn lliure . serveis econ mics municipals a) creacions de places i llocs de treball: - crear un lloc de treball de personal funcionari . de t cnic-a b . complement de destí 22 i 50 punts a efectes del complement específic . no singularitzat . a proveir per adscripció directa . vinculat a una pla a de personal funcionari que es crea . de t cnic-a mitj -ana d administració especial ( mbit econ mic) . grup a-a2 . a cobrir pel torn lliure . rea sat projectes i obres a) creacions de llocs de treball: - crear un lloc de treball de personal funcionari . de t cnic-a b . grup a-a2 . complement de destí 22 i 50 punts a efectes del complement específic . no singularitzat . a proveir per adscripció directa . i vincular-lo a la pla a núm . Fecha de publicación: 10 Junio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
catedrático/a de universidad concurso: 12/15 . cuerpo: catedrático/a de universidad . área de conocimiento: teoría de la señal y comunicaciones . departamento: comunicaciones . centro: etsi de telecomunicación . número de plazas: 1 (cód . perfil docente de la plaza: microondas . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Noviembre 2015 Cataluña Girona La Escala
Ingeniería técnica en informática o telecomunicaciones Dos plazas de Ingeniería técnica en informática o telecomunicaciones . clasificadas en la escala de administración especial . subescala de servicios especiales . clase cometidos especiales . . . Fecha de publicación: 17 Septiembre 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 03 Septiembre 2012 Cataluña Tarragona
Técnico superior especialista en el ámbito de la comunicación por internet - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Técnico Superior Especialista en el ámbito de la comunicación por Internet . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase de Cometidos Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 15 Mayo 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Abril 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Técnico superior especialista en el ámbito de la comunicación miedo internet
Una plaza de Técnico Superior Especialista en el ámbito de la comunicación miedo Internet . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase de Cometidos Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Técnico superior especialista en el ámbito de la comunicación - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de técnico superior especialista en el ámbito de la comunicación . perteneciente a la escala de administración especial . subescala servicios especiales y clase cometidos especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 16 Abril 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 06 Marzo 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Técnico superior especialista en el ámbito de la comunicación
Una plaza de técnico superior especialista en el ámbito de la comunicación . perteneciente a la escalera de administración especial . subescala servicios especiales y clase cometidos especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
presidencia 1 nombre del puesto: responsable de comunicación interna . 2 departamento: presidencia . 3 unidad directiva: delegación territorial del gobierno de la generalidad en barcelona . 4 localidad: barcelona . 5 nivel: 22 . 6 complemento específico: 7 . Fecha de publicación: 27 Septiembre 2011 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de comunicacion en CataluñaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales