Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de concurso meritos en Galicia
Traballo de xefe servicio de intervención e facenda - É obxecto da convocatoria a provisión mediante concurso de méritos . do posto de traballo de Xefe Servicio de Intervención e Facenda . cun nivel de complemento de destino 28 . . . Fecha de publicación: 19 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de director de proxectos europeos e planificación local É obxecto da convocatoria a provisión mediante concurso de méritos . do posto de traballo de Director de Proxectos Europeos e Planificación Local . cun nivel de complemento de destino 28 . . . Fecha de publicación: 03 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de sarxento emerxencias É obxecto da convocatoria a provisión mediante concurso de méritos . do posto de traballo de Sarxento emerxencias . cun nivel de complemento de destino 14 . . . Fecha de publicación: 03 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico de arquivo Por Decreto da Alcaldía n 79/2018 aprobanse as bases reguladoras e a convocatoria para a contratación laboral temporal . por concurso de méritos . dunha (1) praza de Técnico de Arquivo . . . Fecha de publicación: 19 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral temporal Convocatoria para a cobertura por concurso de méritos da seguinte praza de persoal laboral temporal . . . Fecha de publicación: 04 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
operarios de servicios varios 퀢 número de plazas: 2 . 퀢 denominación: operarios de servicios varios . 퀢 contrato laboral a formalizar: contratación laboral tempo- . 퀢 jornada: completa . 40 horas semanales . de lunes a domingo . 퀢 sistema de selección: concurso de méritos . Fecha de publicación: 13 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
profesor/a de percusión para el conservatorio objeto: contratación de un/a profesor/a de percusión (perso- . procedimiento selección: concurso de méritos . número de plazas: una (1) . tasas: 16 . 20 킬 . denominación: profesor/a de percusión para el conservatorio . plazo de presentación de instancias: 5 días naturales a contar . Fecha de publicación: 26 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
socorrista para la piscina municipal número de plazas: 1 . denominación: socorrista para la piscina municipal . procedemento orixe: procedemento ordinario 677/2015 . contrato laboral a formalizar: contratación laboral tempo- . demandante: josé antonio macareno garcía . avogada: gabriela prol de francisco . jornada: parcial . 20 horas semanales . de lunes a domingo . demandada: segur euskal security . sl . sistema de selección: concurso de méritos . Fecha de publicación: 17 Junio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Intervención de segunda clase desta corporación Anuncio Por Decreto con data 16/09/2015 . aprobáronse as bases que rexerían a convocatoria para a provisión con carácter interino . mediante concurso de méritos . do posto de Intervención de segunda clase desta Corporación . reservado a funcionarios/as da subescala de intervención-tesourería . grupo A1 As ditas bases e convocatoria foron publicados no Boletín Oficial da Provincia número 241 . do 31 do outubro de 2015 . e o concello recibiu solicitudes de admisión para este proceso selectivo Fecha de publicación: 03 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Traballo laboral temporal de animador/a cultural por quedar vacante o dito posto O Concello de Aranga aprobou as bases da convocatoria para a selección . mediante concurso de méritos . dun posto de traballo laboral temporal de animador/a cultural por quedar vacante o dito posto . ao abeiro da subvención obtida da Deputación Provincial . . . Fecha de publicación: 25 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de concurso meritos en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales