Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de coordinador deportivo
Coordinador/a deportivo e animador/a deportivo (laboral fixo) que se convocan polo sistema de concurso (bop n 55 de 21 de marzo de 2023) Faise público . aos efectos previstos no artigo 49 da Lei 29/1998 de 13 de xullo de xurisdición contencioso administrativa . e o artigo 44 da Lei 39/2015 de 1 de outubro . que ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo n 2 de A Coruña . pola representación procesal do Colexio Oficial de Licenciados en educación física e do deporte de Galicia se interpuxo recurso contencioso administrativo contra resolución de alcaldía do Concello de Porto do Son de 15/03/2024 pola que se desestima recurso de reposición interposto polo COLEF Galicia contra acordo da Xunta de Goberno Local de aprobación de convocatoria e bases xerais e específicas reguladoras dos procesos selectivos excepcionais de ingreso ás prazas de Coordinador/a deportivo e Animador/a deportivo (laboral fixo) que se convocan polo sistema de concurso (BOP n 55 de 21 de marzo de 2023) Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Dinamizador/a deportivo - coordinador/a de la plantilla de personal laboral fijo Una plaza de Dinamizador/a Deportivo - Coordinador/a de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso . en turno libre/estabilización . . . Fecha de publicación: 08 Mayo 2024 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 19 Abril 2024
Coordinador de zona deportiva de la plantilla de personal laboral fijo Una plaza de Coordinador de Zona Deportiva de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso . en turno libre/estabilización . . . Fecha de publicación: 08 Abril 2024 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 25 Marzo 2024
Coordinador/a deportivo Una plaza de Coordinador/a Deportivo . perteneciente al grupo/subgrupo C/C1 . . . Fecha de publicación: 12 Febrero 2024 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Febrero 2024
Coordinador/a deportivo/a de la plantilla de personal laboral fijo Una plaza de Coordinador/a deportivo/a de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de Concurso . en turno libre . . . Fecha de publicación: 29 Enero 2024 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 18 Enero 2024
Coordinador deportivo ÑDos plazas de coordinador deportivo . . . Fecha de publicación: 26 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza Aragón Zaragoza
Coordinador/a deportivo/a de la plantilla de personal laboral fijo Una plaza de Coordinador/a Deportivo/a de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso en turno libre . . . Fecha de publicación: 11 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Abril 2023
Coordinador/a deportivo Una plaza de Coordinador/a Deportivo . perteneciente a la escala de Administración General . subescala Subalterna . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 02 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 17 Abril 2023
Coordinador/a deportivo Una plaza de Coordinador/a Deportivo . de la plantilla de personal laboral fijo . pertenecientes al grupo A2 . a cubrir por el sistema de concurso . en turno libre . . . Fecha de publicación: 19 Abril 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 13 Abril 2023
Monitor/a deportivo coordinador/a de escuelas deportivas Una plaza de Monitor/a Deportivo Coordinador/a de Escuelas Deportivas . perteneciente a la plantilla de personal laboral fijo . grupo III . mediante el sistema de concurso . . . Fecha de publicación: 03 Abril 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 21 Marzo 2023
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de coordinador deportivo EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales