Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de creacion direccion xarxa museus paleontologia comunitat valenciana
tècnic mitjà de suport a la investigació - Tipo de oferta: oposición concurso laboral temporal projecte: creación y dirección de la xarxa de museus de paleontologia de la comunitat valenciana . cpi-15-424 . denominació i classificació del lloc de treball: tècnic mitjà de suport a la investigació . complement de destinació: 18 . complement específic: e017 . jornada de treball: 20 hores setmanals . objecte i període: suport en la gestió d activitats museològiques . museogràfiques . didàctiques i divulgatives de la xarxa de museus d història natural de la cv . requisits titulació: primer cicle de la llicenciatura en biologia o geologia o grau en biologia o geologia . o titulació equivalent . valencià: certificat de nivell elemental . o titulació equivalent . mèrits preferents: diploma d especialista en exposicions temporals . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOCYL , Boletín Oficial de Castilla y León Castilla y León
creación y dirección de la xarxa de museus de paleontologia de la comunitat valenciana cursos de formació i perfeccionament: fins a 1 punt . cursos de valencià: fins a 0 . 5 punts . entrevista: fins a 2 punts . proyecto: creación y dirección de la xarxa de museus de paleontologia de la comunitat valenciana . cpi-15-424 . denominación y clasificación del puesto de trabajo: técnico medio de apoyo a la investigación . complemento de destino: 18 . complemento específico: e017 . jornada de trabajo: 20 horas semanales . objeto y periodo: apoyo en la gestión de actividades museológicas . museográficas . didácticas y divulgativas de la red de museos de historia natural de la cv . requisitos: titulación . valenciano: certificado de nivel elemental . o titulación equivalente . méritos preferentes: diploma de especialista en exposiciones temporales . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOCYL , Boletín Oficial de Castilla y León Castilla y León
creación y dirección de la xarxa de museus de paleontologia de la comunitat valenciana cursos de formació i perfeccionament: fins a 1 punt . cursos de valencià: fins a 0 . 5 punts . entrevista: fins a 2 punts . proyecto: creación y dirección de la xarxa de museus de paleontologia de la comunitat valenciana . cpi-15-424 . denominación y clasificación del puesto de trabajo: técnico medio de apoyo a la investigación . complemento de destino: 18 . complemento específico: e017 . jornada de trabajo: 20 horas semanales . objeto y periodo: apoyo en la gestión de actividades museológicas . museográficas . didácticas y divulgativas de la red de museos de historia natural de la cv . requisitos: titulación . valenciano: certificado de nivel elemental . o titulación equivalente . méritos preferentes: diploma de especialista en exposiciones temporales . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOCYL , Boletín Oficial de Castilla y León Castilla y León
tècnic mitjà de suport a la investigació projecte: creación y dirección de la xarxa de museus de paleontologia de la comunitat valenciana . cpi-15-424 . denominació i classificació del lloc de treball: tècnic mitjà de suport a la investigació . complement de destinació: 18 . complement específic: e017 . jornada de treball: 20 hores setmanals . objecte i període: suport en la gestió d activitats museològiques . museogràfiques . didàctiques i divulgatives de la xarxa de museus d història natural de la cv . requisits titulació: primer cicle de la llicenciatura en biologia o geologia o grau en biologia o geologia . o titulació equivalent . valencià: certificat de nivell elemental . o titulació equivalent . mèrits preferents: diploma d especialista en exposicions temporals . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOCYL , Boletín Oficial de Castilla y León Castilla y León
tècnic mitjà de suport a la investigació projecte: creación y dirección de la xarxa de museus de paleontologia de la comunitat valenciana . cpi-15-424 . denominació i classificació del lloc de treball: tècnic mitjà de suport a la investigació . complement de destinació: 18 . complement específic: e017 . jornada de treball: 20 hores setmanals . objecte i període: suport en la gestió d activitats museològiques . museogràfiques . didàctiques i divulgatives de la xarxa de museus d història natural de la cv . requisits titulació: primer cicle de la llicenciatura en biologia o geologia o grau en biologia o geologia . o titulació equivalent . valencià: certificat de nivell elemental . o titulació equivalent . mèrits preferents: diploma d especialista en exposicions temporals . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOCYL , Boletín Oficial de Castilla y León Castilla y León
creación y dirección de la xarxa de museus de paleontologia de la comunitat valenciana cursos de formació i perfeccionament: fins a 1 punt . cursos de valencià: fins a 0 . 5 punts . entrevista: fins a 2 punts . proyecto: creación y dirección de la xarxa de museus de paleontologia de la comunitat valenciana . cpi-15-424 . denominación y clasificación del puesto de trabajo: técnico medio de apoyo a la investigación . complemento de destino: 18 . complemento específico: e017 . jornada de trabajo: 20 horas semanales . objeto y periodo: apoyo en la gestión de actividades museológicas . museográficas . didácticas y divulgativas de la red de museos de historia natural de la cv . requisitos: titulación . valenciano: certificado de nivel elemental . o titulación equivalente . méritos preferentes: diploma de especialista en exposiciones temporales . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOCYL , Boletín Oficial de Castilla y León Castilla y León
creación y dirección de la xarxa de museus de paleontologia de la comunitat valenciana cursos de formació i perfeccionament: fins a 1 punt . cursos de valencià: fins a 0 . 5 punts . entrevista: fins a 2 punts . proyecto: creación y dirección de la xarxa de museus de paleontologia de la comunitat valenciana . cpi-15-424 . denominación y clasificación del puesto de trabajo: técnico medio de apoyo a la investigación . complemento de destino: 18 . complemento específico: e017 . jornada de trabajo: 20 horas semanales . objeto y periodo: apoyo en la gestión de actividades museológicas . museográficas . didácticas y divulgativas de la red de museos de historia natural de la cv . requisitos: titulación . valenciano: certificado de nivel elemental . o titulación equivalente . méritos preferentes: diploma de especialista en exposiciones temporales . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOCYL , Boletín Oficial de Castilla y León Castilla y León
tècnic mitjà de suport a la investigació projecte: creación y dirección de la xarxa de museus de paleontologia de la comunitat valenciana . cpi-15-424 . denominació i classificació del lloc de treball: tècnic mitjà de suport a la investigació . complement de destinació: 18 . complement específic: e017 . jornada de treball: 20 hores setmanals . objecte i període: suport en la gestió d activitats museològiques . museogràfiques . didàctiques i divulgatives de la xarxa de museus d història natural de la cv . requisits titulació: primer cicle de la llicenciatura en biologia o geologia o grau en biologia o geologia . o titulació equivalent . valencià: certificat de nivell elemental . o titulació equivalent . mèrits preferents: diploma d especialista en exposicions temporals . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOCYL , Boletín Oficial de Castilla y León Castilla y LeónBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales