Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de delineante en Galicia
Lineante interino/a CONVOCATORIA PRAZA DELINEANTE INTERINO/A . . . Fecha de publicación: 13 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
delineante a) denominación da praza: delineante . - escala: administración especial . - subescala: técnica . - clase: auxiliar . Fecha de publicación: 10 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Delineante 2 plazas de delineante . . . Fecha de publicación: 16 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Grupo c1 (funcionarización - Tipo de oferta: concurso-oposición Delineante: 1 plaza . grupo C1 (funcionarización . concurso-oposición restringido) . . . Fecha de publicación: 27 Mayo 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Arteixo
Delineante (c1) disposición transitoria 4ª do ebep BASES DE CONVOCATORIA POR CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL DUNHA PRAZA DE DELINEANTE (C1) Disposición transitoria 4ª do EBEP . . . Fecha de publicación: 03 Diciembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Delineante incluída na plantilla de persoal para substitución dunha funcionaria de baixa por enfermidade e posterior permiso maternal - Tipo de oferta: oposición Aprobadas por resolución de alcaldía de data 21/06/2013 as bases da convocatoria para a provisión dunha praza de delineante incluída na plantilla de persoal para substitución dunha funcionaria de baixa por enfermidade e posterior permiso maternal . e as correspondentes vacacións en réxime de interinidade de conformidade co disposto no artigo 10 do Estatuto Básico da función pública e no artigo 8 do Decreto Lexislativo 1/2008 . do 13 de marzo . polo que se aproba o texto refundido da Lei da Función Fecha de publicación: 18 Julio 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Delineante - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Delineante . proceso de consolidación . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica y clase Técnico Auxiliar . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 19 Diciembre 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 29 Noviembre 2011 Galicia A Coruña
Traducción automática
Delineante
Una plaza de Delineante . proceso de consolidación . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica y clase Técnico Auxiliar . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Administrativo-delineante - Tipo de oferta: oposición Una plaza de Administrativo-Delineante . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 05 Octubre 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 26 Septiembre 2011 Galicia Pontevedra
Delineantes - Tipo de oferta: oposición Dos plazas de Delineantes . proceso de funcionarización . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica y clase Técnica Auxiliar . mediante el sistema de oposición . . . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 29 Agosto 2011 Galicia A Coruña
Delineante - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Una plaza de Delineante . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica auxiliar y clase B . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno de promoción interna . . . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 22 Agosto 2011 Galicia A Coruña Narón
Traducción automática
Delineante
Una plaza de Delineante . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica auxiliar y clase B . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno de promoción interna . . .
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de delineante en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales