Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de delineante en Galicia
Lineante interino/a CONVOCATORIA PRAZA INTERINO/A . . . Fecha de publicación: 13 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
a) denominación da praza: . - escala: administración especial . - subescala: técnica . - clase: auxiliar . Fecha de publicación: 10 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
2 plazas de . . . Fecha de publicación: 16 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
(c1) disposición transitoria 4ª do ebep BASES DE CONVOCATORIA POR CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL DUNHA PRAZA DE (C1) Disposición transitoria 4ª do EBEP . . . Fecha de publicación: 03 Diciembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
incluída na plantilla de persoal para substitución dunha funcionaria de baixa por enfermidade e posterior permiso maternal - Tipo de oferta: oposición Aprobadas por resolución de alcaldía de data 21/06/2013 as bases da convocatoria para a provisión dunha praza de incluída na plantilla de persoal para substitución dunha funcionaria de baixa por enfermidade e posterior permiso maternal . e as correspondentes vacacións en réxime de interinidade de conformidade co disposto no artigo 10 do Estatuto Básico da función pública e no artigo 8 do Decreto Lexislativo 1/2008 . do 13 de marzo . polo que se aproba o texto refundido da Lei da Función Fecha de publicación: 18 Julio 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Profesor , - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de . proceso de consolidación . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica y clase Técnico Auxiliar . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 19 Diciembre 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 29 Noviembre 2011 Galicia A Coruña
Traducción automática
Delineante
Una plaza de Delineante . proceso de consolidación . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica y clase Técnico Auxiliar . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Administrativo- - Tipo de oferta: oposición Una plaza de Administrativo- . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 05 Octubre 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 26 Septiembre 2011 Galicia Pontevedra
s - Tipo de oferta: oposición Dos plazas de s . proceso de funcionarización . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica y clase Técnica Auxiliar . mediante el sistema de oposición . . . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 29 Agosto 2011 Galicia A Coruña
- Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Una plaza de . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica auxiliar y clase B . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno de promoción interna . . . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 22 Agosto 2011 Galicia A Coruña
Traducción automática
Delineante
Una plaza de Delineante . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica auxiliar y clase B . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno de promoción interna . . .
técnica denominacion de la plaza . plazas 1 . Nivel c1 . escala técnica . clase técnicos auxiliares . Fecha de publicación: 27 Abril 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de delineante en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales