Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de dinamizador
dinamitzador/a juvenil (grup c2) nombre de llocs de treball: 1 . denominació del lloc de treball: dinamitzador/a juvenil (grup c2) . sistema de selecció: concurs lliure amb valoració de capacitats . tipus de contractació: laboral interina fins a la cobertura definitiva del lloc de treball o . Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
- tí¨cnic/a dinamitzador/a juvenil i dí˘Â€Â™ocupació acreditar estar en possessió dí˘Â€Â™algun dels títols universitaris o de formació professional que per cada lloc de treball es requereixen per lí˘Â€Â™exercici professional del lloc de treball: - tí¨cnic/a dinamitzador/a juvenil i dí˘Â€Â™ocupació . cicles formatius en í rea de serveis socioculturals i a la comunitat - tí¨cnic/a í rea dí˘Â€Â™arquitectura i enginyeria: a . Fecha de publicación: 17 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
dinamitzador/a juvenil - lloc de treball: dinamitzador/a juvenil . - tipus de contracte: laboral . - nombre de places: 1 . - grup de classificació: c (subgrup c1) . - jornada i horari: 30 hores setmanals . Fecha de publicación: 02 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
dinamitzador/a juvenil - lloc de treball: dinamitzador/a juvenil . - tipus de contracte: laboral . - nombre de places: 1 . - grup de classificació: c (subgrup c1) . - jornada i horari: 30 hores setmanals . Fecha de publicación: 02 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Dinamizador del centro de guadalinfo del municipio de cí“bdar BASES Y CONVOCATORIA PARA CUBRIR UNA PLAZA DE DINAMIZADOR DEL CENTRO DE GUADALINFO DEL MUNICIPIO DE Cí“BDAR . . . Fecha de publicación: 02 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Almería Andalucía Almería
Dinamizador/a del centro guadalinfo de cóbdar Cubrir una plaza de Dinamizador/a del Centro Guadalinfo de Cóbdar . . . Fecha de publicación: 02 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Almería Andalucía Almería
Dinamizador deportivo para esta mancomunidad de municipios í˘Â€Âśvalle del ambrozí˘Â€Âť, en régimen laboral temporal, mediante el sistema de concurso- oposición Convocatoria para proveer una plaza de dinamizador deportivo para esta Mancomunidad de municipios í˘Â€Âśvalle del ambrozí˘Â€Âť, en régimen laboral temporal, mediante el sistema de concurso- oposición Fecha de publicación: 10 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cáceres Extremadura Cáceres
Dinamizador/a cultural El Ayuntamiento de Barañáin . mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de marzo de 2018 . ha aprobado las siguientes convocatorias: Convocatoria para la constitución . a través de pruebas selectivas . de dos relaciones de aspirantes al desempeño del puesto de trabajo de Dinamizador/a Cultural . una para la formación . en situación de servicios especiales . y otra para la contratación temporal . en orden a la cobertura de las necesidades que se produzcan en el Ayuntamiento de Barañáin Fecha de publicación: 06 Abril 2018 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
dinamitzador/a de gent gran identificació del lloc de treball denominació: dinamitzador/a de gent gran . grup de classificació: assimilat a c1 rí¨gim . dedicació i jornada: 30 hores setmanals . durada: obra i servei . 2019 í€mbit de treball: els deu municipis de la comarca del moianí¨s . í€rea de treball: í€rea de serveis a les persones del consell comarcal del moianí¨s data dí˘Â€Â™inici prevista . 280 í˘Â‚¬ per 30 hores i 14 pagues (pagues proporcionals en funció de la incorporació) funcions del lloc de treball: les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball són les segíÂĽents . Fecha de publicación: 14 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Dinamizador del centro guadalinfo del municipio de pechina Fecha de publicación: 28 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Almería Andalucía Almería
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de dinamizador EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales