Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de educadora infantil en Cataluña
educador/a infantil les condicions del lloc de treball corresponent a la plaí§a convocada són les segí¼ents: . í¢Â€Â¢ lloc de treball: educador/a infantil . í¢Â€Â¢ classificació/ grup: c1 í¢Â€Â¢ jornada de treball . Fecha de publicación: 19 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Profesor , escola de música 1 professor-a de música- cant 1 professor-a de música- guitarra 1 professor-a de música- piano 1 professor-a de música- percussió 1 professor-a de música- trompeta 1 profess 2014-09335 ajuntament d'alcanar anunci la junta de govern local . en sessió de data 28-08-2014 . va aprovar les bases que regeixen la creació d'una borsa de treball per a regular el procés selectiu de contractació del professorat de l'escola municipal de música d'alcanar . en les diverses especialitats . així com la seva convocatòria . per considerar l'existència de necessitats inajornables que fan necessària la seva contractació: bases que regeixen la creació d'una borsa de treball del professorat de música en les diverses especialitats . per a l'escola municipal de música d'alcanar (emma) . i la seva convocatòria 1 . les funcions principals assignades a les categories que s'inclouen en la borsa de treball són les que es descriuen a la fitxa descriptiva de funcions del lloc de treball de la relació de llocs de treball . aprovada pel ple de l'ajuntament en sessió de data 10-07-2009 . i de la plantilla de personal . i es corresponen als següents llocs de treball de professorat per a l'escola municipal de música d'alcanar: escola de música 1 professor-a de música- cant 1 professor-a de música- guitarra 1 professor-a de música- piano 1 professor-a de música- percussió 1 professor-a de música- trompeta 1 professor-a de música- oboè 1 professor-a de música- llenguatge musical 1 professor-a de música- flauta 1 professor-a de música- llenguatge musical 1 professor-a de música- trompa 1 professor-a de música- clarinet 1 professor-a de música- clarinet 1 professor-a de música- llenguatge musical infantil 1 professor-a de música- saxo 1 professor-a de música- flauta 1 professor-a de música- gralla- dolçaina 1 professor-a de música- trombó 2 . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , escola de música 1 professor-a de música- cant 1 professor-a de música- guitarra 1 professor-a de música- piano 1 professor-a de música- percussió 1 professor-a de música- trompeta 1 profess 2014-09335 ajuntament d'alcanar anunci la junta de govern local . en sessió de data 28-08-2014 . va aprovar les bases que regeixen la creació d'una borsa de treball per a regular el procés selectiu de contractació del professorat de l'escola municipal de música d'alcanar . en les diverses especialitats . així com la seva convocatòria . per considerar l'existència de necessitats inajornables que fan necessària la seva contractació: bases que regeixen la creació d'una borsa de treball del professorat de música en les diverses especialitats . per a l'escola municipal de música d'alcanar (emma) . i la seva convocatòria 1 . les funcions principals assignades a les categories que s'inclouen en la borsa de treball són les que es descriuen a la fitxa descriptiva de funcions del lloc de treball de la relació de llocs de treball . aprovada pel ple de l'ajuntament en sessió de data 10-07-2009 . i de la plantilla de personal . i es corresponen als següents llocs de treball de professorat per a l'escola municipal de música d'alcanar: escola de música 1 professor-a de música- cant 1 professor-a de música- guitarra 1 professor-a de música- piano 1 professor-a de música- percussió 1 professor-a de música- trompeta 1 professor-a de música- oboè 1 professor-a de música- llenguatge musical 1 professor-a de música- flauta 1 professor-a de música- llenguatge musical 1 professor-a de música- trompa 1 professor-a de música- clarinet 1 professor-a de música- clarinet 1 professor-a de música- llenguatge musical infantil 1 professor-a de música- saxo 1 professor-a de música- flauta 1 professor-a de música- gralla- dolçaina 1 professor-a de música- trombó 2 . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , Tècnic-a en educació infantil L'Entrevista personal es valorarà per les places de Tècnic-a en educació infantil . Mestre-a d'educació infantil i Director-a gerent de l'escola bressol . amb un màxim de 10 punts . . . Fecha de publicación: 25 Febrero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , educadora llar d infants categoria professional 5 lloc de treball: educadora llar d infants categoria professional . 6 lloc de treball: tècnica superior en educació infantil categoria professional . Fecha de publicación: 17 Abril 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
agutzil - Tipo de oferta: laboral temporal de llocs: 4 . lloc de treball: agutzil . categoria professional: peó d oficis varis . titular: jean-marc petit bagnard . de lloc: 1 . lloca de treball: direcció llar infants . categoria professional: educador infantil . titular: vacant . sistema provisió: concurs-oposició . de lloc: 2 . lloc de treball: auxiliar llar infants . categoria professional: educador infantil . titular: vacant . sistema provisió: concurs-oposició . de lloc: 3 . lloc de treball: personal de neteja . categoria professional: personal de neteja . titular: vacant . sistema provisió: concurs . de lloc: 1 . denominació del lloc: socorrista piscines . categoria professional: socorrista . titular: vacant . Fecha de publicación: 31 Enero 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
alguacil
de lugares: 4 . puesto de trabajo: alguacil . categoría profesional: peó d oficios varios . titular: jean-marco pequeño bagnard . de lugar: 1 . clueca de trabajo: direcció hogar niños . categoría profesional: educador infantil . titular: vacante . sistema provisió: concurso-oposició . de lugar: 2 . puesto de trabajo: auxiliar hogar niños . categoría profesional: educador infantil . titular: vacante . sistema provisió: concurso-oposició . de lugar: 3 . puesto de trabajo: personal de limpieza . categoría profesional: personal de limpieza . titular: vacante . sistema provisió: concurso . de lugar: 1 . denominació del lugar: socorrista piscinas . categoría profesional: socorrista . titular: vacante .
Profesor , Personal laboral fijo de educador de escuela infantil - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de personal laboral fijo de Educador de Escuela Infantil . de acceso libre por el sistema de concurso-oposición . . . Fecha de publicación: 11 Enero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 29 Diciembre 2010 Cataluña Lleida


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales