Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de encargado
encargado/a, contramaestre y jefe/a de sección ex - categorías incluidas: encargado/a . contramaestre y jefe/a de sección . ex 퀓 categorías incluidas: director/a de área y diseñador/a . de registre: 062017000265 úm -n e v c . Fecha de publicación: 16 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
encargado/a, contramaestre y jefe/a de sección ex - categorías incluidas: encargado/a . contramaestre y jefe/a de sección . ex 퀓 categorías incluidas: director/a de área y diseñador/a . de registre: 062017000261 úm -n e v c . cat 헏 dl: b-41698-2002 . Fecha de publicación: 14 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
encargado municipal, operario de servicios múltiples denominación del puesto: encargado municipal . operario de servicios múltiples . complemento específico: 4 . titulación académica: graduado en educación secundaria obligatoria . o las equivalencias establecidas legalmente . forma de provisión: oposición libre . Fecha de publicación: 11 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Encargado municipal operario DE OPOSICIí“N LIBRE . DE UNA PLAZA DE ENCARGADO MUNICIPAL OPERARIO . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Oficial encargado de obras do concello de cabanas Por Resolución da Alcaldía 414/2017 . de data 2 de agosto de 2017 . procedeuse á aprobación das bases que rexerán a convocatoria para a provisión dunha praza de Oficial encargado de Obras do Concello de Cabanas . Concello de Cabanas . mediante contrato laboral temporal de interinidade . que a continuación se reproducen: . . . Fecha de publicación: 10 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial encargado de obras do concello de cabanas Enterado/a da convocatoria para a provisión dun posto de Oficial encargado de obras do Concello de Cabanas . mediante contratación en réxime laboral temporal de interinidade . considerando que se reúnen todos e cada un dos requisitos establecidos na Bases da presente convocatoria . . . Fecha de publicación: 10 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Profesor contratado doctor Comisiones de Selección encargadas de juzgar las plazas de Profesor Contratado Doctor . . . Fecha de publicación: 31 Julio 2017 - Publicado: BOCYL , Boletín Oficial de Castilla y León Castilla y León
concejal encargado obras y servicios denominación del puesto: concejal encargado obras y servicios . número de puestos: 1 . denominación de la plaza: secretario-interventor . número de plazas: 1 . escala: habilitación . Fecha de publicación: 24 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
grupo e; nivel 5; vacante - una plaza de alguacil: grupo e; nivel 5; vacante . retribucións dos membros electos: dedicación parcial da . una plaza de encargado de servicios generales: vacante . Fecha de publicación: 15 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
dos plazas de oficial encargado de obras y servicios municipales destino: 16 . denominación: dos plazas de oficial encargado de obras y servicios municipales . Fecha de publicación: 10 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de encargado EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales