Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de infantil
Mestre d'educació infantil per promoció interna Ajuntament d'Algemesí Anunci de l'Ajuntament d'Algemesí sobre convocatoria i bases per a cobrir 3 places de mestre d'educació infantil per promoció interna . . . Fecha de publicación: 23 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Mestre d'educació infantil de l'escala d'administració especial ANUNCI Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 6 d'abril de 2018 . es van aprovar les bases i la convocat ria per a la cobertura en propietat de 3 places de mestre d'educació infantil de l'escala d'administració especial . subescala t cnica . classe t cnic mitj . grup de titulació A . subgrup A2 pel sistema de promoció interna . . . Fecha de publicación: 23 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Mestre/a-director/a d'educació infantil primera Es transcriu a continuació el text íntegre de les bases aprovades: BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCAT RIA PER A LA COBERTURA EN PROPIETAT DE 3 PLACES DE MESTRE/A-DIRECTOR/A D'EDUCACIÓ INFANTIL PRIMERA . . . Fecha de publicación: 23 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Mestre d'educació infantil una d'elles inclosa en l'oferta pública d'ocupació de l'exercici 2016 publicada al dogv núm - OBJECTE DE LA CONVOCAT RIA És objecte de les presents bases la provisió en propietat pel procediment de concurs oposició per promoció interna de 3 places de mestre d'educació infantil una d'elles inclosa en l'oferta pública d'ocupació de l'exercici 2016 publicada al DOGV núm . . . Fecha de publicación: 23 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
supervisor/a de unidad de enfermería materno-infantil - denominación: supervisor/a de unidad de enfermería materno-infantil . - sistema de provisión: libre designación . - adscripción orgánica y funcional: dirección de enfermería del hospital san jorge de huesca . - jornada de trabajo: mañana . tardes y/o noches . según las características del puesto y la organización establecida por la dirección competente . - nivel de complemento de destino: 22 . Fecha de publicación: 11 Abril 2018 - Publicado: BOA ; Boletín Oficial de Aragón Aragón
Técnico de educación infantil - Una plaza de técnico de educación infantil . . . Fecha de publicación: 28 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Huesca Aragón Huesca
Profesora de educación infantil Una plaza de profesora de educación infantil . jornada completa . . . Fecha de publicación: 28 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Huesca Aragón Huesca
Profesora de educación infantil Personal laboral: - Una plaza de profesora de educación infantil . . . Fecha de publicación: 28 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Huesca Aragón Huesca
Cuidadora escuela infantil para personas con Convocar Concurso Oposición . para cubrir en propiedad UNA plaza de CUIDADORA ESCUELA INFANTIL PARA PERSONAS CON . . . Fecha de publicación: 16 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Cuidadora escuela infantil para personas con Convocar Concurso Oposición . para cubrir en propiedad UNA plaza de CUIDADORA ESCUELA INFANTIL PARA PERSONAS CON . . . Fecha de publicación: 15 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de infantil EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales