Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de informador
Una plaza de informador Laboral interino . para cubrir temporalmente el puesto de trabajo de la plaza de Informador . . . Fecha de publicación: 23 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ávila País Vasco Álava
Informador/a Bases que han de regir el procedimiento de selección para la constitución de una bolsa de trabajo de informador/a . . . Fecha de publicación: 25 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Informadores/as A la vista de la propuesta de las bases reguladoras para la constitución de una bolsa de trabajo de informadores/as . . . Fecha de publicación: 25 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Informador/a Bases que han de regir el procedimiento de selección para la constitución de una bolsa de trabajo de informador/a . . . Fecha de publicación: 24 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Informadores/as A la vista de la propuesta de las bases reguladoras para la constitución de una bolsa de trabajo de informadores/as . . . Fecha de publicación: 24 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
responsable de promoció i comercialització de les oficines de turisme de la xarxa 2 1 característiques del lloc de treball nom del lloc: responsable de promoció i comercialització de les oficines de turisme de la xarxa . unitat directiva: direcció general de turisme . departament: empresa i coneixement . localitat: barcelona . nivell: 23 complement específic . horari: normal . tipus de lloc: singular . forma de provisió: concurs específic . mobilitat: administració de la generalitat de catalunya . col lectiu de cossos: administració general del grup corresponent i alguns grups d'administració especial . especificació de cossos: cos de gestió d'administració general i cos d'int rprets informadors/ores turístics . formació específica: coneixements d'idiomes . coneixements d'hist ria i cultura catalana i experi ncia en atenció al públic . finalitats/funcions: a) difondre l'oferta turística i de serveis b sics de catalunya . Fecha de publicación: 07 Abril 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Informador de turismo Fecha de publicación: 06 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
informador/a de gestií“n y dinamizacií“n econí“mica relación jurídica denominación: informador/a de gestií“n y dinamizacií“n econí“mica relación jurídica . Fecha de publicación: 26 Enero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valladolid Castilla y León Valladolid
Informador/a tramitador/a: con las tareas 2 Cuatro puestos de Informador/a tramitador/a: Con las tareas y funciones que deben desempeñar sus ocupantes y los requisitos que debe cumplir para dotar los mismos de forma adecuada . tal como se acordó por el Pleno de fecha 30 de marzo de 2017 y se publicó en el BOPA de fecha 16 de mayo de 2017 . . . Fecha de publicación: 20 Noviembre 2017 - Publicado: BOPA , Boletín Oficial del Principado de Asturias Asturias
informador/a turístic/a el lloc de treball a cobrir . i les funcions a desenvolupar són les segí¼ents: . lloc de treball: informador/a turístic/a . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de informador EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales