Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de inspector policia en Cataluña
sotsinspector policia local - codi del lloc de treball - denominació lloc de treball: sotsinspector policia local - codi del lloc de treball . - adscripció: í€rea de serveis generals i seguretat pública - tipus de lloc . - rí¨gim jurídic: funcionari/a carrera - escala . - subescala: serveis especials - classifi cació . - nivell destinació: 24 - retribucions complementí ries . - jornada de treball: aquest lloc de treball comporta una dedicació exclusiva . total disponibilitat horí ri i prestació . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
g 1) - amortitzar 1 lloc de treball de cap de la policia local í¢Â€Â“ sots-inspector (número fitxa: g 1) . - crear 1 lloc de treball de tí¨cnic/a de serveis personals (coordinador/a) (número fitxa sspp 26): . Fecha de publicación: 05 Agosto 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Sergent Policia Local - 1 pla a d'inspector . grup A . subgrup A2 (vacant) - 1 pla a de sots-inspector . grup C . subgrup C1 - 1 pla a sergent sots-cap policia local . grup C . subgrup C1 (acord Ple 28-5-2013) - 3 places de sergent . grup C . subgrup C1 - 10 places de caporal . C . subgrup C2 - 64 places d'agent grup C . subgrup - 8 places d'agent interí auxiliar de policia local . grup C . subgrup C2 (vacants) Segona activitat Policies - 1 pla a de conserge-notificador (grup C . subgrup C2) - 1 pla a agent segona activitat dins el cos de la policia local (grup C . subgrup C2) Subescala Serveis Especials Fecha de publicación: 08 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Nominació sistema selectiu c2 escala administració especial subescala serveis especials classe policia local escala bàsica llei 16-91) 3 agent convocatòria lliure concurs oposició c2 escala administració espe PLACES DENOMINACIÓ SISTEMA SELECTIU C2 Escala Administració Especial Subescala Serveis Especials Classe Policia local Escala bàsica Llei 16-91) 3 Agent Convocatòria lliure Concurs oposició C2 Escala Administració Especial Subescala Serveis Especials Classe Policia local Escala bàsica (Llei 16-91) 1 Caporal Promoció interna Concurs oposició C1 Escala Administració Especial Subescala Serveis Especials Classe Policia local Escala intermèdia (Llei 16-91) 1 Sostinspector Promoció interna Concurs oposició D'acord amb el que disposa l'article 322 del Decret 214-90 . de 30 de juliol . pel que s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals . es sotmet a informació pública pel termini de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà d'aquesta publicació edictal al BOPT i al DOGC . als efectes d'interposició de reclamacions . al Fecha de publicación: 04 Junio 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Subinspector de la policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Una plaza de Subinspector de la Policía Local . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase de Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno promoción interna . . . Fecha de publicación: 05 Mayo 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 14 Abril 2011 Cataluña Girona Roses
Traducción automática
Subinspector de la policía local
Una plaza de Subinspector de la Policía Local . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase de Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno promoción interna . . .
Inspector guardia urbana - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Inspector Guardia Urbana . perteneciente a la escala Ejecutiva . subescala Servicios Especiales y clase Policia Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 25 Marzo 2011 Cataluña Lleida
Traducción automática
Inspector guardia urbana
Una plaza de Inspector Guardia Urbana . perteneciente a la escalera Ejecutiva . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales