Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de libre designacion en Galicia
Secretaría de concellería Corrixir o erro existente nas bases reguladoras da convocatoria para a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de secretaría de Concellería . . . Fecha de publicación: 30 Agosto 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo do concello da coruña Constitúe obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación dun posto de traballo do Concello da Coruña . reservado a funcionarias/os de carreira dos grupos C1 e C2 da Escala de Administración Xeral do Concello da Coruña . e de conformidade co contido e características recollidos na vixente relación de postos de traballo: Fecha de publicación: 30 Agosto 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo do concello da coruña Constitúe obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación dun posto de traballo do Concello da Coruña . reservado a funcionarias/os de carreira dos grupos C1 e C2 da Escala de Administración Xeral ou Administración Especial do Concello da Coruña . e de conformidade co contido e características recollidos na vixente relación de postos de traballo: Fecha de publicación: 29 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Xefe de servizo de edificadión Anuncio modificación bases da convocatoria do posto de xefe de Servizo de Edificadión . polo sistema de libre designación . . . Fecha de publicación: 07 Junio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Xefe de servizo de edificación do concello da coruña Corrixir o erro existente nas bases reguladoras da convocatoria para a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de xefe de Servizo de Edificación do Concello da Coruña . . . Fecha de publicación: 07 Junio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
gerente código: inega01x . consellería: consellería de economía . empleo e industria . denominación del puesto: gerente . dependencia: instituto energético de galicia . localidad: santiago de compostela . forma de provisión: libre designación . cuerpo o escala: general . requisito: licenciatura o grado en derecho . retribución fija: 46 . tipo de adscripción: exclusiva a personal funcionario de la xunta de galicia . Fecha de publicación: 04 Marzo 2016 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Traballo de xefe de servizo do concello da coruña Constitúe obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . dun posto de traballo de Xefe de Servizo do Concello da Coruña . . . Fecha de publicación: 29 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de xefe de servizo do concello da coruña Constitúe obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . dun posto de traballo de Xefe de Servizo do Concello da Coruña . . . Fecha de publicación: 29 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
secretario/a territorial - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) denominación del puesto: secretario/a territorial . nivel: 30 . complemento específico: 18 . cuerpo o escala: general/especial . formación específica: 640-para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de de gallego (r . dependencia: delegación territorial . localidad: a coruña . Fecha de publicación: 21 Enero 2016 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Traballo de directivo con rango de alto cargo resolución presidencial a presidenta - Tipo de oferta: (libre designación) Persoal . oposicións CONVOCATORIA POSTO DE TRABALLO DE DIRECTIVO CON RANGO DE ALTO CARGO RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL A Presidenta . en virtude das facultades que lle confire a normativa local vixente . dita a seguinte RESOLUCIÓN: Na Relación de postos de traballo de persoal directivo da Deputación Provincial de Pontevedra . incluída nos orzamentos para o exercicio 2016 . figura un posto de director/a do Servizo de Mobilidade . como persoal directivo profesional con rango de alto cargo Fecha de publicación: 18 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de libre designacion en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales