Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de libre designacion en Galicia
Traballo de xefe de servizo do gabinete de alcaldía do concello da coruña Constitúe obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo de Xefe de Servizo do Gabinete de Alcaldía do Concello da Coruña . . . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de xefe de servizo de asesoría xurídica do concello da coruña Constitúe obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo de Xefe de Servizo de Asesoría Xurídica do Concello da Coruña . . . Fecha de publicación: 15 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo das escalas de administración xeneral/especial do concello da coruña Constitúe obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación do seguinte posto de traballo das Escalas de Administración Xeneral/Especial do Concello da Coruña . e de conformidade co contido e características recollidos na vixente relación de postos de traballo: . . . Fecha de publicación: 15 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Xefe/a de servizo da asesoría xurídica Bases convocatoria para a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de xefe/a de Servizo da Asesoría Xurídica . aprobadas pola concelleira delegada de Facenda e Administración . por delegación da Xunta de Goberno Local . de data 20 . . . Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de xefe de servizo de asesoría xurídica do concello da coruña Constitúe obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo de Xefe de Servizo de Asesoría Xurídica do Concello da Coruña . . . Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo do concello da coruña Constitúe obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación dun posto de traballo do Concello da Coruña . reservado a funcionarias/os de carreira dos grupos C1 e C2 da Escala de Administración Xeral do Concello da Coruña . e de conformidade co contido e características recollidos na vixente relación de postos de traballo: Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Xefe/a de servizo de intervención xeral Bases convocatoria para a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de xefe/a de Servizo de Intervención Xeral . aprobadas pola Concelleira delegada de Facenda e Administración . por delegación da Xunta de Goberno Local . de data 03/07/18 . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de xefe de servizo de intervención xeral do concello da coruña Constitúe obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo de Xefe de Servizo de Intervención Xeral do Concello da Coruña . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Xefe/a do corpo da policía local O día 12/01/2018 o alcalde-presidente do Concello de Ferrol aprobou as bases específicas que rexerán a convocatoria para a provisión polo sistema de libre designación do posto de xefe/a do Corpo da Policía Local . e que son as seguintes: . . . Fecha de publicación: 29 Enero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo dentro do concello de ferrol Constitúe obxecto desta Convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do seguinte posto de traballo dentro do Concello de Ferrol . denominado Xefe/a do Corpo da Policía Local . co contido e características recollidos na relación de postos de traballo . . . Fecha de publicación: 29 Enero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de libre designacion en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales