Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de maestra en pontevedra
Director/a-maestro/a Una plaza de Director/a-Maestro/a . categoría profesional nivel II . oferta de empleo público publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 100 . de 26 de mayo de 2022 . para la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso de méritos . en turno libre (procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal) Fecha de publicación: 17 Enero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Enero 2023 Galicia Pontevedra
Profesor/a de saxofón será de dez días naturais a contar dende o seguinte ao do publicación desta corrección de erros no boletín oficial da provincia de pontevedra Persoal . oposicións CORRECCIÓN ERROS SUBSTITUCIÓN VARIOS POSTOS CORRECCIÓN DE ERROS DA CONVOCATORIA PARA A CONFECCIÓN DUNHAS LISTAXES DE SUBSTITUCIÓN PARA VARIOS POSTOS Advertidos un erro na convocatoria publicada no BOPPO nº 225 . do venres 20 de novembro de 2015 . cómpre efectuar a seguinte corrección: Onde di: para profesor de trombón Debe dicir: para profesor de saxofón O período de presentación de solicitudes para o posto de profesor/a de saxofón será de dez días naturais a contar dende o seguinte ao do publicación desta corrección de erros no Boletín oficial da provincia de Pontevedra Fecha de publicación: 03 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Profesor da escola municipal de musica na especialidade de trompeta - Tipo de oferta: concurso-oposición 2015 . aprobou as bases que regularán a convocatoria do proceso selectivo para a confección de listaxes de substitución do posto de profesor da escola municipal de musica na especialidade de trompeta . mediante o sistema de concurso-oposición libre . . . Fecha de publicación: 30 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Profesor , control e instrumentación de procesos químicos i - Tipo de oferta: concurso comissió suplent: president . codi concurs: 11/2015 cos . perfil docent de la plaça: adreça estratègica d empreses turisticas . secretari: juan antonio marín garcía . professor titular d universitat de la universitat politècnica de valència . código concurso: 10/2015 cuerpo . perfil docente de la plaza: control e instrumentación de procesos químicos i . código concurso: 11/2015 cuerpo . perfil docente de la plaza: dirección estratégica de empresas turísticas . Fecha de publicación: 20 Octubre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Galicia Pontevedra
Profesor , Educador/a social para o departamento de servizos sociais do concello de cambados - Tipo de oferta: (Interino ) oposición concurso concurso-oposición 032014 . a Xunta de Goberno Local . prestou aprobación ás seguintes bases . procedéndose á convocatoria da praza que se indica:= BASES E CONVOCATORIA DO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A COBERTuRA COMO PERSOAL LABORAL INTERINO . DuNHA PRAZA DE EDuCADOR/A SOCIAL PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DE CAMBADOS . . . Fecha de publicación: 29 Abril 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Profesor , Educador/a social como persoal laboral interino - Tipo de oferta: (Interino ) . enterado/a da convocatoria realizada polo Concello de Cambados para cubrir a praza de Educador/a Social como persoal laboral interino . . . . Fecha de publicación: 29 Abril 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Profesor , Educador - Tipo de oferta: concurso oposición laboral temporal Proceso selectivo: constitución dunha bolsa de contratación Posto: educador Anuncio: inicio da fase de concurso Finalizada a fase de oposición do proceso selectivo correspondente á constitución dunha bolsa de contratación para o posto de educador . de conformidade co previsto na base décimo primeira da convocatoria sobre cualificación da fase de concurso . convócase ós aspirantes que superaron a primeira fase para a presentación da documentación correspondente á fase de concurso Fecha de publicación: 25 Abril 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra - Fecha Resolución: 13 Febrero 2013 Galicia Pontevedra
Profesor , jefatura del servicio de gestión técnico-administrativa e interior - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) denominación del puesto: jefatura del servicio de gestión técnico-administrativa e interior . nivel: 28 . complemento específico: 12 . cuerpo o escala: general . formación específica: 501-licenciado en derecho (mérito) . dependencia: jefatura territorial . localidad: pontevedra . Fecha de publicación: 07 Marzo 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra
Profesor , Técnico local de emprego - Tipo de oferta: concurso Por acordo do Pleno Municipal en sesión extraordinaria de 27 de decembro de 2013 . aprobáronse as bases e a convocatoria do concurso - oposición restrinxido para o acceso á función pública do persoal laboral do Concello da lama . para a funcionarización dunha praza de técnico local de emprego . encadrada na escala de administración especial . subescala técnica . clase superior e integrada no grupo a2 . e se abre o período de información pública Fecha de publicación: 04 Marzo 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
jefe del cuerpo de la policía local – corporación: ayuntamiento de baiona . – denominación: jefe del cuerpo de la policía local . – número de puestos a cubrir: 1 . – categoría: inspector . Fecha de publicación: 13 Febrero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de maestra en pontevedra España

Oposiciones y Concursos de maestra en Galicia excluyendo Pontevedra
Maestro/a electricista; escala: administración especial; subescala: servicios especiales; clase: personal de oficios; grupo de titulación c (subgrupo c2) Decreto número 19005019 . de 6 de junio de 2019: 1 plaza de maestro/a electricista; escala: Administración especial; subescala: servicios especiales; clase: personal de oficios; grupo de titulación C (subgrupo C2) . . . Fecha de publicación: 21 Agosto 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
didáctica de la expresión corporal localidad: santiago de compostela . nº de concurso: 1055/19-20 . nº de plazas: 1(hx1267) . área de conocimiento: didáctica de la expresión corporal . departamento: didácticas aplicadas . perfil: fundamentos de la educación física (g3141122) . titulación: graduado/a o diplomado/a en maestro . especialidad de educación física . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
didáctica de la expresión corporal localidad: santiago de compostela . nº de concurso: 1055/19-20 . nº de plazas: 1(hx1267) . área de conocimiento: didáctica de la expresión corporal . departamento: didácticas aplicadas . perfil: fundamentos de la educación física (g3141122) . titulación: graduado/a o diplomado/a en maestro . especialidad de educación física . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
1(hx1267) localidad: santiago de compostela . nº de concurso: 1055/19-20 . nº de plazas: 1(hx1267) . área de conocimiento: didáctica de la expresión corporal . departamento: didácticas aplicadas . perfil: fundamentos de la educación física (g3141122) . titulación: graduado/a o diplomado/a en maestro . especialidad de educación física . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
maestro/a electricista clasificación: escala de administración especial . subescala servicios especiales . clase personal oficios . número de vacantes: 1 . denominación: maestro/a electricista . Fecha de publicación: 22 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 20 Diciembre 2018 Galicia
Maestro/a de gaita dadas las ro/a y se crean tres puestos de maestro/a de gaita dadas las . . . Fecha de publicación: 22 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Adjuntos jefe parque móvil 2 puestos de adjuntos jefe Parque Móvil . perteneciente a la escala de Administración especial . subescala servicios especiales . personal de oficios . categoría encargado . maestro u oficial . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
didáctica de la lengua y la literatura localidad: santiago de compostela . nº de concurso: 1047/18-19 . nº de plazas: 1 (hx1233) . área de conocimiento: didáctica de la lengua y la literatura . departamento: didácticas aplicadas . perfil: enseñanza y aprendizaje de competencia comunicativas (inglés) (g3141223) . titulación: graduado/a o licenciado/a en filología inglesa o maestro de la especialidad de lengua extranjera . centro (*): fac . Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
didáctica de la lengua y la literatura localidad: santiago de compostela . nº de concurso: 1047/18-19 . nº de plazas: 1 (hx1233) . área de conocimiento: didáctica de la lengua y la literatura . departamento: didácticas aplicadas . perfil: enseñanza y aprendizaje de competencia comunicativas (inglés) (g3141223) . titulación: graduado/a o licenciado/a en filología inglesa o maestro de la especialidad de lengua extranjera . centro (*): fac . Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
1 (hx1233) localidad: santiago de compostela . nº de concurso: 1047/18-19 . nº de plazas: 1 (hx1233) . área de conocimiento: didáctica de la lengua y la literatura . departamento: didácticas aplicadas . perfil: enseñanza y aprendizaje de competencia comunicativas (inglés) (g3141223) . titulación: graduado/a o licenciado/a en filología inglesa o maestro de la especialidad de lengua extranjera . centro (*): fac . Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de maestra en Galicia excluyendo Pontevedra


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales