Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de maestros infantil en Cataluña
Profesor , escola de música 1 professor-a de música- cant 1 professor-a de música- guitarra 1 professor-a de música- piano 1 professor-a de música- percussió 1 professor-a de música- trompeta 1 profess 2014-09335 ajuntament d'alcanar anunci la junta de govern local . en sessió de data 28-08-2014 . va aprovar les bases que regeixen la creació d'una borsa de treball per a regular el procés selectiu de contractació del professorat de l'escola municipal de música d'alcanar . en les diverses especialitats . així com la seva convocatòria . per considerar l'existència de necessitats inajornables que fan necessària la seva contractació: bases que regeixen la creació d'una borsa de treball del professorat de música en les diverses especialitats . per a l'escola municipal de música d'alcanar (emma) . i la seva convocatòria 1 . les funcions principals assignades a les categories que s'inclouen en la borsa de treball són les que es descriuen a la fitxa descriptiva de funcions del lloc de treball de la relació de llocs de treball . aprovada pel ple de l'ajuntament en sessió de data 10-07-2009 . i de la plantilla de personal . i es corresponen als següents llocs de treball de professorat per a l'escola municipal de música d'alcanar: escola de música 1 professor-a de música- cant 1 professor-a de música- guitarra 1 professor-a de música- piano 1 professor-a de música- percussió 1 professor-a de música- trompeta 1 professor-a de música- oboè 1 professor-a de música- llenguatge musical 1 professor-a de música- flauta 1 professor-a de música- llenguatge musical 1 professor-a de música- trompa 1 professor-a de música- clarinet 1 professor-a de música- clarinet 1 professor-a de música- llenguatge musical infantil 1 professor-a de música- saxo 1 professor-a de música- flauta 1 professor-a de música- gralla- dolçaina 1 professor-a de música- trombó 2 . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , escola de música 1 professor-a de música- cant 1 professor-a de música- guitarra 1 professor-a de música- piano 1 professor-a de música- percussió 1 professor-a de música- trompeta 1 profess 2014-09335 ajuntament d'alcanar anunci la junta de govern local . en sessió de data 28-08-2014 . va aprovar les bases que regeixen la creació d'una borsa de treball per a regular el procés selectiu de contractació del professorat de l'escola municipal de música d'alcanar . en les diverses especialitats . així com la seva convocatòria . per considerar l'existència de necessitats inajornables que fan necessària la seva contractació: bases que regeixen la creació d'una borsa de treball del professorat de música en les diverses especialitats . per a l'escola municipal de música d'alcanar (emma) . i la seva convocatòria 1 . les funcions principals assignades a les categories que s'inclouen en la borsa de treball són les que es descriuen a la fitxa descriptiva de funcions del lloc de treball de la relació de llocs de treball . aprovada pel ple de l'ajuntament en sessió de data 10-07-2009 . i de la plantilla de personal . i es corresponen als següents llocs de treball de professorat per a l'escola municipal de música d'alcanar: escola de música 1 professor-a de música- cant 1 professor-a de música- guitarra 1 professor-a de música- piano 1 professor-a de música- percussió 1 professor-a de música- trompeta 1 professor-a de música- oboè 1 professor-a de música- llenguatge musical 1 professor-a de música- flauta 1 professor-a de música- llenguatge musical 1 professor-a de música- trompa 1 professor-a de música- clarinet 1 professor-a de música- clarinet 1 professor-a de música- llenguatge musical infantil 1 professor-a de música- saxo 1 professor-a de música- flauta 1 professor-a de música- gralla- dolçaina 1 professor-a de música- trombó 2 . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , educadora llar d infants categoria professional 5 lloc de treball: educadora llar d infants categoria professional . 6 lloc de treball: tècnica superior en educació infantil categoria professional . Fecha de publicación: 17 Abril 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Profesor , Mestre/a d'escoles bressol i tècnic/a superior educació infantil es durà a terme durant la segona quinzena del mes de juliol de 2011 per part de les persones aspirants que hagin superat el primer exercici El segon exercici de la fase oposició (cas pràctic) de les convocatòries de les places de Mestre/a d'Escoles Bressol i Tècnic/a Superior Educació Infantil es durà a terme durant la segona quinzena del mes de juliol de 2011 per part de les persones aspirants que hagin superat el primer exercici . . . Fecha de publicación: 18 Junio 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
Mestre/a de escuelas cuna y técnico/a superior educació infantil se llevará a cabo durante la segunda quincena del mes de julio de 2011 por parte de las persones aspirantes que hayan superado el primer ejercicio
El segundo ejercicio de la fase oposició (caso práctico) de las convocatorias de las plazas de Mestre/a de Escuelas Cuna y Técnico/a Superior Educació Infantil se llevará a cabo durante la segunda quincena del mes de julio de 2011 por parte de las persones aspirantes que hayan superado el primer ejercicio . . .
Profesor , Monitor/a de lleure haurà de cobrir-se amb persones que tinguin el títol oficial de monitor/a o director/a d'activitats en el lleure infantil i juvenil 32 Al menys el 40% de les places de monitor/a de lleure haurà de cobrir-se amb persones que tinguin el títol oficial de monitor/a o director/a d'activitats en el lleure infantil i juvenil . . . Fecha de publicación: 31 Mayo 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
Monitor/a de ocio tendrá que cubrirse con personas que tengan el títol oficial de monitor/a o director/a de actividades en el ocio infantil y juvenil
32 Al menos el 40% de las plazas de monitor/a de ocio tendrá que cubrirse con personas que tengan el títol oficial de monitor/a o director/a de actividades en el ocio infantil y juvenil . . .
Profesor , Personal laboral fijo de educador de escuela infantil - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de personal laboral fijo de Educador de Escuela Infantil . de acceso libre por el sistema de concurso-oposición . . . Fecha de publicación: 11 Enero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 29 Diciembre 2010 Cataluña Lleida
Traducción automática
Profesor , Personal laboral fijo de educador de escuela infantil
Una plaza de personal laboral fijo de Educador de Escuela Infantil . de acceso libre miedo el sistema de concurso-oposición . . .Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales