Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de mecanico en Galicia
física teórica número de concurso: 18c/21 . número de plazas: 1 (a00660) . área de conocimiento: física teórica . departamento: física de partículas . perfil: mecánica clásica ii (g1031227) . centro (*): facultad de física . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
física teórica número de concurso: 19c/21 . número de plazas: (a00661) . área de conocimiento: física teórica . departamento: física de partículas . perfil: mecánica clásica iii (g1031324) . centro (*): facultad de física . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
1 limpador/a e 1 oficial - número e denominación dos postos: 1 limpador/a e 1 oficial . - numero e denominación das prazas: tres trabal adores . - modalidade de contratación: contrato laboral temporal por . Fecha de publicación: 26 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense - Fecha Resolución: 07 Marzo 2019 Galicia Ourense
general/especial/general (escala finanzas) dependencia: subdirección general de régimen económico-financiero . localidad: santiago de compostela . nivel: 30 . cuerpo o escala: general/especial/general (escala finanzas) . titulación académica: 2998 (titulado/a superior) . complemento específico: 22 . Fecha de publicación: 18 Marzo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Operario/a condutor/a Por Resolución da Alcaldía 206/2019 . de data 25 de febreiro de 2019 . procedeuse á aprobación das bases que rexerán a convocatoria para a provisión dunha praza de Operario/a Condutor/a . persoal laboral temporal . e constitución de Bolsa de Emprego . sendo as que a continuación se reproducen: . . . Fecha de publicación: 01 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Limpador/a para o centro de saúde Bases da convocatoria para a provisión dunha praza de Limpador/a para o Centro de Saúde . persoal laboral temporal do Concello de Cabanas . e constitución de bolsa de emprego . . . Fecha de publicación: 27 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Administra- Una plaza de administra- . . . Fecha de publicación: 12 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Traballo de peón condutor para a realización de tarefas de mantemento no concello de mesía mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado Que desexa participar no proceso selectivo convocado para a provisión do posto de traballo de PEÓN CONDUTOR para a realización de TAREFAS DE MANTEMENTO NO CONCELLO DE MESÍA mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía . . . Fecha de publicación: 05 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
mestre/a da escola de música na especialidade á que se opte denominación: mestre/a da escola de música na especialidade á que se opte . grupo de clasificación: subgrupo a2 . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Limpador/a BASES E CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO COBERTURA DUNHA PRAZA DE LIMPADOR/A . . . Fecha de publicación: 28 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de mecanico en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales