Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de monitor
un t cnic de grau mitj o superior b) de 16 a 30 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior . o amb coneixements o experi ncia equiparables . com a mínim el 80% de la seva jornada; i dos monitors de suport a la producció a temps complet . o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . c) de 31 a 45 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: dos t cnics de grau mitj o superior . o amb coneixements o experi ncia equiparables . un dels t cnics a temps complet i l'altre . com a mínim . al 50% de la seva jornada . i tres monitors de suport a la producció a temps complet . o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . d) de 46 a 60 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: dos t cnics de grau mitj o superior . o amb coneixements o experi ncia equiparables . a temps complet . i quatre monitors de suport a la producció a temps complet . o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . e) de 61 a 75 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: tres t cnics de grau mitj o superior . o amb coneixements o experi ncia equiparables . dos dels t cnics a temps complet i l'altre . com a mínim . al 50% de la seva jornada . i cinc monitors de suport a la producció a temps complet . o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . f) per a més de 75 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: s'establir la plantilla de la unitat de suport a l'activitat professional proporcionalment . segons els criteris esmentats anteriorment . Fecha de publicación: 18 Mayo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
el 30% de la jornada laboral d'un professional amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment, i un monitor de suport a la producció, diferent del monitor industrial, a temps complet, o el temps que correspongui proporcionalment si la c a) fins a 15 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: el 30% de la jornada laboral d'un professional amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment . i un monitor de suport a la producció . diferent del monitor industrial . a temps complet . o el temps que correspongui proporcionalment si la contractació és a temps parcial . b) de 16 a 30 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior o amb coneixements o experi ncia equiparable . com a mínim el 20% de la seva jornada . un 60% de la jornada laboral d'un professional amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment; i dos monitors de suport a la producció . diferents dels monitors industrials . a temps complet . o el temps que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . c) de 31 a 45 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior o amb coneixements o experi ncia equiparable . com a mínim el 60% de la seva jornada; un 45% de la jornada laboral de . com a mínim . dos professionals amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment; i tres monitors de suport a la producció . diferents dels monitors industrials . a temps complet . o el temps que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . d) de 46 a 60 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior o amb coneixements o experi ncia equiparable . com a mínim el 80% de la seva jornada; un 60% de la jornada laboral de . com a mínim . dos professionals amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment . i quatre monitors de suport a la producció . diferents dels monitors industrials . a temps complet . o el temps que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . e) de 61 a 75 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior o amb coneixements o experi ncia equiparable a temps complet; un 75% de la jornada laboral de . com a mínim . dos professionals amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment . i cinc monitors o monitores de suport a la producció . diferents dels monitors industrials . a temps complet . o el que temps correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . f) més de 75 persones treballadores . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: s'establir la plantilla proporcionalment . segons els criteris anteriorment esmentats . Fecha de publicación: 18 Mayo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
un t cnic de grau mitj o superior b) de 16 a 30 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior . o amb coneixements o experi ncia equiparables . com a mínim el 80% de la seva jornada; i dos monitors de suport a la producció a temps complet . o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . c) de 31 a 45 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: dos t cnics de grau mitj o superior . o amb coneixements o experi ncia equiparables . un dels t cnics a temps complet i l'altre . com a mínim . al 50% de la seva jornada . i tres monitors de suport a la producció a temps complet . o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . d) de 46 a 60 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: dos t cnics de grau mitj o superior . o amb coneixements o experi ncia equiparables . a temps complet . i quatre monitors de suport a la producció a temps complet . o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . e) de 61 a 75 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: tres t cnics de grau mitj o superior . o amb coneixements o experi ncia equiparables . dos dels t cnics a temps complet i l'altre . com a mínim . al 50% de la seva jornada . i cinc monitors de suport a la producció a temps complet . o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . f) per a més de 75 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: s'establir la plantilla de la unitat de suport a l'activitat professional proporcionalment . segons els criteris esmentats anteriorment . Fecha de publicación: 18 Mayo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
el 30% de la jornada laboral d'un professional amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment, i un monitor de suport a la producció, diferent del monitor industrial, a temps complet, o el temps que correspongui proporcionalment si la c a) fins a 15 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: el 30% de la jornada laboral d'un professional amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment . i un monitor de suport a la producció . diferent del monitor industrial . a temps complet . o el temps que correspongui proporcionalment si la contractació és a temps parcial . b) de 16 a 30 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior o amb coneixements o experi ncia equiparable . com a mínim el 20% de la seva jornada . un 60% de la jornada laboral d'un professional amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment; i dos monitors de suport a la producció . diferents dels monitors industrials . a temps complet . o el temps que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . c) de 31 a 45 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior o amb coneixements o experi ncia equiparable . com a mínim el 60% de la seva jornada; un 45% de la jornada laboral de . com a mínim . dos professionals amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment; i tres monitors de suport a la producció . diferents dels monitors industrials . a temps complet . o el temps que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . d) de 46 a 60 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior o amb coneixements o experi ncia equiparable . com a mínim el 80% de la seva jornada; un 60% de la jornada laboral de . com a mínim . dos professionals amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment . i quatre monitors de suport a la producció . diferents dels monitors industrials . a temps complet . o el temps que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . e) de 61 a 75 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior o amb coneixements o experi ncia equiparable a temps complet; un 75% de la jornada laboral de . com a mínim . dos professionals amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment . i cinc monitors o monitores de suport a la producció . diferents dels monitors industrials . a temps complet . o el que temps correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . f) més de 75 persones treballadores . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: s'establir la plantilla proporcionalment . segons els criteris anteriorment esmentats . Fecha de publicación: 18 Mayo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Monitores/as para el programa denomi- Publicado las bases que han de regir el concurso para la constitución de una bolsa de trabajo de monitores/as para el programa denomi- . . . Fecha de publicación: 14 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Monitores para escuela de verano Fecha de publicación: 14 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Huesca Aragón Huesca
Monitor deportivo para el departamento de deportes de la comarca del matarraña/matarranya 2018 . por medio del presente se hace pública convocatoria para la formación de una Bolsa de trabajo de monitor deportivo para el departamento de deportes de la Comarca del Matarraña/Matarranya . mediante concurso- oposición . que se regirá por las siguientes bases: . . . Fecha de publicación: 14 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Teruel Aragón Teruel
Monitores/as para el programa denomi- Publicado las bases que han de regir el concurso para la constitución de una bolsa de trabajo de monitores/as para el programa denomi- . . . Fecha de publicación: 13 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Monitores/as para el programa denomi- Publicado las bases que han de regir el concurso para la constitución de una bolsa de trabajo de monitores/as para el programa denomi- . . . Fecha de publicación: 12 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Monitores para la actividad de escuela de verano BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIí“N MEDIANTE CONCURSO DE DOS PLAZAS DE MONITORES PARA LA ACTIVIDAD DE ESCUELA DE VERANO . PROGRAMA ACTIVA . MEDIANTE CONTRATO LABORAL DE DURACIí“N DETERMINADA . POR OBRA O SERVICIO . A TIEMPO PARCIAL Y CREACION DE BOLSA DE EMPLEO . . . Fecha de publicación: 10 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Huesca Aragón Huesca
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de monitor EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales