Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de museo en Galicia
Persoal técnico para a atención do océano surf museo do concello de valdoviño para programas subvencionados e elaboración dunha bolsa de emprego BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DA OPOSICIÓN PARA A SELECCIÓN . NA MODALIDADE DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A PARA PROGRAMA SUBVENCIONADO DUNHA PRAZA DE PERSOAL TÉCNICO PARA A ATENCIÓN DO OCÉANO SURF MUSEO DO CONCELLO DE VALDOVIÑO PARA PROGRAMAS SUBVENCIONADOS E ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO . . . Fecha de publicación: 12 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
director/a del museo denominación del puesto: director/a del museo . centro directivo: museo de las peregrinaciones . localidad: santiago de compostela . cuerpo o escala: especial (escala facultativos de archivos . bibliotecas y museos-especialidad museos)/especial (escala ayudantes de archivos . bibliotecas y museos-especialidad museos) . nivel: 26 . complemento específico: 13 . tipo de adscripción: adscripción exclusiva a funcionarios/as de la xunta de galicia . Fecha de publicación: 01 Agosto 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Persoal técnico para a atención do océano surf museo do concello de valdoviño para programas subvencionados e elaboración dunha bolsa de emprego BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DA OPOSICIÓN PARA A SELECCIÓN . NA MODALIDADE DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A DUNHA PRAZA DE PERSOAL TÉCNICO PARA A ATENCIÓN DO OCÉANO SURF MUSEO DO CONCELLO DE VALDOVIÑO PARA PROGRAMAS SUBVENCIONADOS E ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO . . . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de xefe/a servizo de museos científicos Bases da convocatoria para a provisión por concurso específico do posto de traballo de Xefe/a Servizo de Museos Científicos . aprobadas pola Concelleira delegada de Facenda e Administración . por delegación da Xunta de Goberno Local . de data 29/01/19 . . . Fecha de publicación: 13 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Director/a da fundacií“n marco CONVOCATORIA A COBERTURA DO POSTO DE DIRECTOR/A DA FUNDACIí“N MARCO . MUSEO ARTE CONTEMPORíNEO DE VIGO . . . Fecha de publicación: 09 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Director/a da fundación marco que se regula a convocatoria para selección do candidato/a para a cobertura do posto de director/a da Fundación MARCO . Museo Arte Contemporáneo de Vigo . . . Fecha de publicación: 09 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
director/a museo denominación del puesto: director/a museo . centro directivo: museo etnológico de ribadavia . localidad: ribadavia . tipo de puesto: singularizado . cuerpo o escala: especial . nivel: 26 . complemento específico: 11 . tipo de adscripción: adscripción exclusiva a funcionarios de la xunta de galicia . formación específica: (962) ayudante sección museos (r . Fecha de publicación: 27 Febrero 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Ourense Ribadavia
director/a del museo - Tipo de oferta: (libre designación) denominación del puesto: director/a del museo . centro directivo: museo castro viladonga . localidad: castro de rei (lugo) . cuerpo o escala: especial . nivel: 26 . complemento específico: 11 . tipo de adscripción: (axg) adscripción exclusiva a funcionarios de la xunta de galicia . formación específica: (960) facultativo/a de la sección de archivos (ri) . (961) ayudante de la sección de archivos (ri) . Fecha de publicación: 23 Octubre 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo Castro de Rei
Profesor , Por promoción interna en la escala facultativa de archivos - Tipo de oferta: pruebas selectivas (promoción interna ) oposición concurso concurso-oposición (Interino) RESOLUCIóN de 4 de abril de 2013 por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso por promoción interna en la escala facultativa de archivos . bibliotecas y museos de esta universidad . . . Fecha de publicación: 15 Abril 2013 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Notificador; tres plazas de conductor; - Tipo de oferta: concurso-oposición 1 plaza de Notificador; 3 plazas de Conductor; 1 plaza de Auxiliar vocalía de la mujer (reserva de minusvalía); 1 plaza (al 75% de la jornada completa) de Auxiliar de puericultura; 6 plazas de Auxiliar de puericultura; 4 plazas de Auxiliar de clínica; 2 plazas de Auxiliar biblioteca; 1 plaza (al 50% de la jornada completa) de Auxiliar biblioteca; 1 plaza de Auxiliar museo; de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre Fecha de publicación: 24 Abril 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 11 Abril 2012 Galicia Pontevedra Ponteareas
Traducción automática
Notificador; tres plazas de conductor;
1 plaza de Notificador; 3 plazas de Conductor; 1 plaza de Auxiliar vocalía de la mujer (reserva de minusvalía); 1 plaza (al 75% de la jornada completa) de Auxiliar de puericultura; 6 plazas de Auxiliar de puericultura; 4 plazas de Auxiliar de clínica; 2 plazas de Auxiliar biblioteca; 1 plaza (al 50% de la jornada completa) de Auxiliar biblioteca; 1 plaza de Auxiliar museo; de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de museo en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales