Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de musica en Galicia
Profesor de música É obxecto desta convocatoria a contratación laboral temporal . a través do sistema selectivo de CONCURSO-OPOSICIÓN . dun posto de PROFESOR DE MÚSICA . NA ESPECIALIDE DE COMPOSICIÓN . correspondente á categoría que se indica a seguir . incluído na relación de postos de traballo aprobada polo Pleno da Corporación Municipal en sesión celebrada na data 22/12/2009 (BOP n 274 do 31 de decembro de 2009 . corrección de erros aprobada polo Pleno en sesión de data 22/02/2010) . reservado ao persoal laboral . e trala dimisión do titular do posto que se fará efectiva a partir do vindeiro 15 de setembro do ano en curso Fecha de publicación: 30 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Profesor de música É obxecto desta convocatoria a contratación laboral temporal . a través do sistema selectivo de CONCURSO-OPOSICIÓN . dun posto de PROFESOR DE MÚSICA . NA ESPECIALIDE DE PIANO . correspondente á categoría que se indica a seguir . incluído na relación de postos de traballo aprobada polo Pleno da Corporación Municipal en sesión celebrada na data 22/12/2009 (BOP n 274 do 31 de decembro de 2009 . corrección de erros aprobada polo Pleno en sesión de data 22/02/2010) . reservado ao persoal laboral . e trala dimisión do titular do posto que se fará efectiva a partir do vindeiro 15 de setembro do ano en curso Fecha de publicación: 30 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
escuela de música municipal de outeiro de rei denominación: escuela de música municipal de outeiro de rei . provincia: lugo . ayuntamiento: outeiro de rei . código postal: 27154 . localidad: robra . domicilio: lugar penelas nº 16 . código del centro: 27020963 . titular: ayuntamiento de outeiro de rei . Fecha de publicación: 19 Agosto 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo Robra
profesor/a de música moderna denominación do posto: profesor/a de música moderna . xornada: 24% da xornada ordinaria . soldo: 306 . 52 . Fecha de publicación: 16 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de profesor/a de piano para o conservatorio de música Por decreto do concelleiro delegado con responsabilidades na área de persoal número 144/2019 . do 21 de xaneiro . aprobouse a convocatoria e as bases reguladoras do proceso selectivo . mediante o sistema de concurso-oposición para a contratación laboral temporal . en réxime de interinidade . dun posto de traballo de profesor/a de piano para o conservatorio de música . cuxo texto únese ao presente decreto . nas que se inclúe a creación dunha bolsa de traballo Fecha de publicación: 25 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
mestre/a da escola de música na especialidade á que se opte denominación: mestre/a da escola de música na especialidade á que se opte . grupo de clasificación: subgrupo a2 . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
escuela de música de vilatuxe denominación: escuela de música de vilatuxe . provincia: pontevedra . ayuntamiento: 36519 lalín . localidad: vilatuxe . domicilio: auditorio vilatuxe . s/n . código del centro: 36025025 . titular: asociación cultural nova banda de música de vilatuxe . Fecha de publicación: 18 Diciembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra Vilatuxe
tutti de la real filharmonía de galicia - unidad: orquesta real filharmonía de galicia . - categoría: tutti de la real filharmonía de galicia . - convenio aplicable: convenio colectivo del consorcio de la ciudad de santiago . - instrumento: viola . - número de plazas: una . - titulación: título superior de música (especialidad viola) . Fecha de publicación: 23 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
música nº de concurso: 4010/18-19 . nº de plazas: 1 (px0451) . área de conocimiento: música . departamento: historia del arte . perfil: historia de la música (g5011203) . centro (*): facultad de geografía e historia . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
música nº de concurso: 4010/18-19 . nº de plazas: 1 (px0451) . área de conocimiento: música . departamento: historia del arte . perfil: historia de la música (g5011203) . centro (*): facultad de geografía e historia . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de musica en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales