Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de nivel e
Personal estatutari en el servei de salut de les illes balears que atengui totes aquestes circumst ncies En conseqü ncia . cal dictar un reglament mitjan ant el qual es reguli l acreditació de coneixements de la llengua catalana per a l ingrés i per a l ocupació de places de personal estatutari en el Servei de Salut de les Illes Balears que atengui totes aquestes circumst ncies . així com la proporcionalitat i l adequació del nivell de coneixements de la llengua que s exigeixen . en relació amb les funcions que acompleixen les categories sanit ries i les no sanit ries Fecha de publicación: 24 Marzo 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Personal estatutari de gestió i serveis de les categories professionals de la funció administrativa que es duguin a terme durant un termini de dos anys comptadors des de l entrada en vigor d'aquest decret No obstant el que disposa l article 3 b) d'aquest Decret . en els procediments de provisió i de selecció de places de personal estatutari de gestió i serveis de les categories professionals de la funció administrativa que es duguin a terme durant un termini de dos anys comptadors des de l entrada en vigor d'aquest Decret . els nivells de coneixements de la llengua catalana exigits seran els prevists en la disposició transit ria segona de la Llei 4/2016 . de 6 d'abril Fecha de publicación: 24 Marzo 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
secretaría-intervención nº de orden: 1 . denominación de la plaza: secretaría-intervención . nº de puestos: 1 . nivel de complemento de destino: 20 . forma de provisión: nombramiento m . titulación académica: licenciada . observaciones: en agrupación con angón . la bodera . rebollosa de jadraque y riofrio del llano . Fecha de publicación: 23 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
secretaría-intervención nº de orden: 1 . denominación de la plaza: secretaría-intervención . nº de puestos: 1 . nivel de complemento de destino: 20 . forma de provisión: nombramiento m . titulación académica: licenciada . observaciones: en agrupación con angón . la bodera . pálmaces de jadraque y rebollosa de jadraque . Fecha de publicación: 23 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
secretaría-intervención nº de orden: 1 . denominación de la plaza: secretaría-intervención . nº de puestos: 1 . nivel de complemento de destino: 20 . forma de provisión: nombramiento m . titulación académica: licenciada . observaciones: en agrupación con angón . la bodera . pálmaces de jadraque y riofrio del llano . Fecha de publicación: 23 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
jefe de servicio de personal y asuntos generales denominación del puesto: jefe de servicio de personal y asuntos generales . nivel: 28 . complemento específico: 16 . administración: administraciones públicas . localidad: valladolid . Fecha de publicación: 22 Marzo 2018 - Publicado: BOCYL , Boletín Oficial de Castilla y León Castilla y León Valladolid
ingeniero/a técnico/a industrial denominación: ingeniero/a técnico/a industrial . nivel: 18 . clase especialidad: 201223 . formación específica: carné de conducir adecuado al puesto . área especialización: 160 - 170 . características: funciones técnicas del cuerpo . Fecha de publicación: 22 Marzo 2018 - Publicado: BOA ; Boletín Oficial de Aragón Aragón
secretario interventor - nº de orden: 1 . - denominacion de la plaza: secretario interventor . - nº de puestos: 1 . - nivel de complemento de destino: 18 . - forma de provision: nombramiento m . - titulacion academica: licenciado en derecho . - observaciones: forma agrupacion para sostenimiento de secretaria en comun con medranda . congostrina y torremocha de jadraque . con una ocupación total del 79% . Fecha de publicación: 22 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
Trabajo de nivel determinado Que tengan derecho a la reserva de un puesto de trabajo de nivel determinado . la . . . Fecha de publicación: 22 Marzo 2018 - Publicado: BOCYL , Boletín Oficial de Castilla y León Castilla y León
secretaría - número de plazas: 1 . - denominación del puesto: secretaría . - escala: habilitación de carácter nacional . -subescala: secretaría-intervención . - clase: 3 . nivel: 26 . Fecha de publicación: 21 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Salamanca Castilla y León Salamanca
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de nivel e EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales